Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/13383
Назва: Використання критеріїв індивідуального одонтогліфічного статусу при проведенні судово-медичної ідентифікації невідомої особи
Інші назви: Использование критериев индивидуального одонтоглифического статуса при проведении судебно-медицинской идентификации неизвестных лиц
Using the Criteria of Individual Odontoglyphic Status in Carrying Out Forensic Medical Identification of an Unknown Person
Автори: Черняк, Валентина Володимирівна
Нікіфоров, Артем Геннадійович
Лукачіна, Євгеній Іванович
Филенко, Борис Миколайович
Ройко, Наталія Віталіївна
Черняк, Валентина Владимировна
Никифоров, Артем Геннадьевич
Лукачина, Евгений Иванович
Филенко, Борис Николаевич
Ройко, Наталия Виталиевна
Cherniak, V.
Nikiforov, A.
Lucachina, Y.
Fylenko, B.
Roiko, N.
Дата публікації: 2020
Видавець: Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Бібліографічний опис: Використання критеріїв індивідуального одонтогліфічного статусу при проведенні судово-медичної ідентифікації невідомої особи / В. В.Черняк, А. Г. Нікіфоров, Є. І. Лукачіна [та ін.] // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2020. – Т. 5, № 4 (26). – С. 292–296.
Короткий огляд (реферат): При проведенні ідентифікаційних досліджень для встановлення невідомої особи використовують комплексні дослідження. Особливе місце серед основного відсотку досліджень у відділенні судово-медичної криміналістики припадає на експертні дослідження за кістковими залишками. Відповіді на основні питання слідства стосовно видової, етнічної, статевої, вікової належності, так і на ряд додаткових запитань, надають дослідження за стоматологічним чи одонтологічним статусом. Коло вирішення експертних задач даного характеру не обмежується лише впізнанням трупа, дослідженням кісток скелету людини. Судово-медичні експерти криміналісти відповідають на питання дослідження слідів біологічного походження на місці події, в т.ч. слідів від дії зубів, які залишені на різних слідосприймаючих поверхнях. Тому, для встановлення померлої невідомої особи чи живої людини, яка знаходиться в розшуку або підозрюється в скоєнні злочину використовують комплексні ідентифікаційні дослідження. Дія факторів оточуючого середовища, а також післясмертні зміни суттєво впливають на м’які тканини трупа. Але, найбільш стійкими залишаються тверді тканини, зокрема зуби людини. Тому, саме дані ознаки одонтологічного статусу залишаються важливою складовою для проведення ідентифікації невідомої особи у випадках судово-медичного експертного дослідження у відділеннях судово-медичної криміналістики за кістковими залишками та за одонтологічним статусом. Об'єктивність і доказовість судово-медико-криміналістичних і додаткових стоматологічних досліджень, або використання їх критеріїв, досить часто допомагає відповісти на експертні питання і, в певній мірі залежить від окремих, індивідуальних, іноді рідкісних деталей при проведенні ідентифікації невідомих осіб. Критерії типових і індивідуальних варіантів одонтогліфічного малюнку бічних зубів, можна використовувати для врахування додаткових ідентифікаційних ознак по одонтологічному або стоматологічному статусу, які можуть бути включені в комп'ютерні програми або створення банку даних ідентифікаційних досліджень невідомих осіб.
A comprehensive study is used when conducting identification techniques to identify an unknown person. The expert studies of bone remains occupy a special place among the basic research techniques in the Department of forensic criminalistics. The answers to the main questions of the investigation in relation to species, ethnic, gender, developmental stage and a number of additional issues, are provided by the research of dental or odontological status. The solution of expert problems of this nature is not limited to identification of the corpse, and the study of the human skeleton bones. Forensic medical experts study the traces of biological origin on the scene, including traces of teeth left on various surfaces. Therefore, to determine the unknown deceased or living person who is wanted or suspected of committing a crime, we use comprehensive identification studies. The environmental factors and after-death changes significantly affect the soft tissues of the body. But the most resilient factors are remains of the hard tissue, in particular human teeth. Thus, the signs of dental status remain an important component for the identification of the unknown in cases of forensic expert studies in the departments of forensic criminology in bone remnants and dental status. The objectivity and provability of forensic dental research or the using their criteria often helps to answer expert questions and, to some extent, depends on individual, sometimes rare details in the identification of unknown people. Criteria for typical and individual odontoglyphic patterns of lateral teeth can be used to account for additional odontological or dental status identifiers that may be included in computer programs or to create a database of identification studies of unknown individuals. The scientific value of studying the details and individual features of the odontological image as a component of the odontological status is possible in its implementation due to the latest radiovisiographic research. Nowadays, a number of dental interventions in the provision of modern dental care involve using a fairly broad method of research. Dental manipulations in the presence of odontopathology, thanks to modern restoration techniques, are aimed at the most accurate anatomical and odontoglyphic reproduction of the masticatory surface of the tooth with subsequent fixation in medical records. The results of the study are included by dentists in the medical documentation of the conducted clinical dental intervention, which can be used in conducting identification studies. Therefore, the use of odontoglyphic data, which is a component of odontological status, can also be seen as a separate, additional criterion of individual dental status in identification studies to identify a particular individual with forensic and expert significance.
Ключові слова: одонтогліфічний статус
великі кутні зуби
судово-медична експертиза
невідома особа
ідентифікація
одонтоглифический статус
большие коренные зубы
судебно-медицинская экспертиза
неизвестное лицо
идентификация
odontoglyphic status
large molars
forensic examination
unknown person
identification
УДК: 616.314-002:340.6
ISSN: 2415-3060
2522-4972
DOI: 10.26693/jmbs05.04.292
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/13383
Розташовується у зібраннях:Наукові праці
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Odontoglifichnyi status.pdf255,37 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.