UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1384
Назва: Мікроестетичні параметри посмішки у дітей із дистальним прикусом
Інші назви: Микроестетические параметры улыбки у детей с дистальным прикусом
Мicro-aesthetic parameters of smile in children with distal bite
Автори: Патлякевич, Орест Андрійович
Макарова, Олександра Миколаївна
Патлякевич, Орест Андреевич
Макарова, Александра Николаевна
Patliakevytch, O.
Makarova, O.
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Патлякевич О. А. Мікроестетичні параметри посмішки у дітей із дистальним прикусом / О. А. Патлякевич, О. М. Макарова. // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2017. – №3. – С. 235–239.
Короткий огляд (реферат): Наведені результати визначення естетичних параметрів обличчя 30 пацієнтів із ЗЩА ІІ класу за Енглем скелетної та зубо-альвеолярної форми шляхом біометричних вимірювань мікроестетичних параметрів. Досліджувались індекси пропорційності фронтальних зубів Lu/Ll, гармонійності ширини нижньої щелепи Sm/Sc, пропорційності центральних різців DI/Di, індексу відношення ширини верхніх різців до ширини ока lu/ex-en. Значення індексу пропорційності фронтальних зубів Lu/Ll склало у загальній групі 2,0±0,06, в 1 групі - 1,97±0,09, у 2 групі - 2,04±0,1 при нормі в 1,618. Значення індексу гармонійності ширини нижньої щелепи Sm/Sc склало у загальній групі 1,64±0,03, в 1 групі - 1,64±0,05, у 2 групі - 1,64±0,0 при нормі в 1,618. Значення індексу пропорційності центральних різців DI/Di у загальній групі склало 1,66±0,05, у 1 групі - 1,66±0,07, у 2 групі - 1,65±0,08 при нормі 1,618. Значення індексу відношення ширини верхніх різців до ширини ока lu/ex-en у загальній групі склало 1,09±0,04, у 1 групі пацієнтів склало 1,07±0,06, у 2 групі пацієнтів - 1,12±0,07 при нормі 1,0. Отже, ІІ клас ЗЩА за Енглем супроводжується порушенням мікроестетики обличчя, зокрема за рахунок збі- льшення мезіо-дистальних розмірів фронтальних зубів верхньої щелепи та зменшення аналогічних розмірів нижніх фронтальних зубів. Зубо-альвеолярні форми аномалій ІІ класу за Енглем супрово- джуються більш вираженими змінами мікроестетики посмішки в порівнянні з скелетними формами; Приведены результаты изучения эстетических параметров лиц 30 пациентов с ЗЧА 11 класса по Энглю скелетной и зубо-альвеолярной формы путем биометрических измерений микроэстетических параметров. Изучались индексы пропорциональности фронтальных зубов Lu/Ll, гармоничности ши- рины нижней челюсти Sm/Sc, пропорциональности центральных резцов DI/Di, индекса отношения ширины верхних резцов к ширине глаза lu/ex-en. Значение индекса пропорциональности фронталь- ных зубов Lu/Ll составило в общей группе 2,0±0,06, в 1 группе - 1,97±0,09, в 2 группе - 2,04±0,1 при норме в 1,618. Значение индекса гармоничности ширины нижней челюсти Sm/Sc составило в общей группе 1,64±0,03, в 1 группе - 1,64±0,05, в 2 группе - 1,64±0,0 при норме в 1,618. Значение индекса пропорциональности центральных резцов DI/Di в общей группе составило 1,66±0,05, в 1 группе - 1,66±0,07, в 2 группе - 1,65±0,08 при норме 1,618. Значение индекса отношения ширины верхних рез- цов к ширине глаза lu/ex-en в общей группе составило 1,09±0,04, в 1 группе - 1,07±0,06, в 2 группе пацієнтів - 1,12±0,07 при нормі 1,0. Таким образом, ЗЧА ІІ класса по Энглю сопровождаются нарушениями микроэстетики лица, в том числе за счет увеличения мезиодистальных размеров фронтальных зубов верхней челюсти и уменьшением аналогических размеров нижних фронтальных зубов. Зубо-альвеолярные формы аномалий II класса по Энглю сопровождаются более выраженными изменениями микроэстетики улыбки по сравнению со скелетными формами.; This article presents the analysis of facial aesthetic parameters of 30 patients with distal bite of class II by E. Angle, including skeletal and dento-alveolar shape and biometrical parameters measurement. We calculated the indices of frontal teeth proportionality Lu/Ll, lower jaw length harmony Sm/Sc, central incisor proportionality DI/Di, index of correlation between upper incisor length and eye length lu/ex-en. The index of frontal teeth proportionality Lu/Ll was 2,0±0,06 in the general group, 1,97±0,09 was in 1 group, 2,04±0,1 in 2 group, the normal value is 1,618. The index of lower jaw length harmony Sm/Sc was 1,64±0,03 for the general group, 1,64±0,05 was in 1 group, 1,64±0,0 was in 2 group, the normal value is 1,618. The index of central incisor proportionality DI/Di is 1,66±0,05 in general group, 1,66±0,07 was calculated for the 1 group, 1,65±0,08 was in 2 group, the normal value is 1,618. The index of collateration between upper incisor length and eye length lu/ex-en was 1,09±0,04 in general group, 1,07±0,06 was in 1 group, 1,12±0,07 was in 2 group, the normal value is 1,0. Thus, the distal bite is correlated with face microaesthetic disorders due to increase of the mesio-distal length of upper frontal teeth and reduction of the length of lower frontal teeth. The dento-alveolar shape of the distal bite can contribute to smile microaesthetics disorders more than the skeletal shape.
Ключові слова: дистальний прикус
мікроестетика
естетичні параметри
«золота пропорція»
скелетна форма
зубоальвеолярна форма
дистальный прикус
микроэстетика
эстетические параметры.
«золотое сечение»
скелетная форма
зубо- альвеолярная форма
distal bite
microaesthetics
aesthetic parameters
"divine proportion"
skeletal form
dento-alveolar shape
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1384
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
mikroestetichni_parametri_posmishki.pdf349,35 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.