Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1402
Назва: Мікробіологічна ефективність комплексу пре- та пробіотику у лікуванні хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей
Інші назви: Мікробіологічна ефективність комплексу пре- та пробіотику у лікуванні хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей
Микробиологическая эффективность комплекса пре- и пробиотика в лечении хронического генерализованного катарального гингивита у детей
Microbiological effectiveness of prebiotic-probiotic complex in the therapy of generalized catarrhal gingivitis in children
Автори: Поліщук, Тетяна Вікторівна
Полищук, Татьяна Викторовна
Polischuk, T. V.
Дата публікації: 2014
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Поліщук Т.В. Мікробіологічна ефективність комплексу пре- та пробіотику у лікуванні хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей / Т. В. Поліщук // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. − Полтава, 2014. – Т. 14, Вип. 2 (46). − С. 102–104.
Короткий огляд (реферат): Метою дослідження була мікробіологічна оцінка ефективності застосування препаратів ««Lacidofil®-WM»» та «Lysobact» у схемі лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей віком 9-15 років. Вивчення ефективності проводили, порівнюючи мікробіологічні показники над'ясенного зубного нальоту між групами пацієнтів з хронічним генералізованим катаральним гінгівітом, яким проводили стандартне місцеве лікування і додатково призначали ««Lacidofil®-WM»» та «Lysobact». Зміни індексів визначали через 30, 90 та 180±5 днів спостереження. Віддалені результати дослідження показали встановлення численних кореляційних зв’язків у основній групі, три з корелюючих пар були ідентичні інтактним яснах, меншу частоту рецидивів ХГКГ при використанні запропонованих препаратів. Целью исследования была микробиологическая оценка эффективности применения препаратов «Lacidofil®-WM» и «Lysobact» в схеме лечения хронического генерализованного катарального гингивита у детей возрастом 9-15 лет. Изучение эффективности проводили, сравнивая микробиологические показатели наддесневого зубного налета между группами пациентов с хроническим генерализованным катаральным гингивитом (ХГКГ), которым проводили стандартное местное лечение и дополнительно назначали «Lacidofil®-WM» и «Lysobact». Изменения индексов определяли через 30, 90 и 180±5 дней наблюдения. Отдаленные результаты исследования показали установление многочисленных корреляционных связей в основной группе, три из коррелирующих пар были идентичны интактным деснам меньшую частоту рецидивов ХГКГ при использовании предложенных препаратов.This research was aimed to evaluate clinical and microbiological effectiveness of medicines «Lacidofil®-WM» and «Lysobact» in the therapy of chronic generalized catarrhal gingivitis (CGCG) in children aged 9 - 15 years. The study of their effectiveness was carried out by comparing microbiological indices of supragingival plaques obtained from the patients with CGCG who underwent standard local therapy and took «Lacidofil®-WM» and «Lysobact» additionally. The patients were divided into two groups respectively. The changes in the indices were registered in 30, 90, and 180±5 days of the observation. Remote results of the study have demonstrated the establishing of numerous correlations in the test group, and three correlation pairs are identical to those of intact gums, and the lowering of CGCG recurrence against of the background of the therapy with the above mentioned medicines.
Ключові слова: діти
хронічний генералізований катаральний гінгівіт
зубний наліт
пребіотик
пробіотик
дети
хронический генерализованный катаральный гингивит
зубной налет
пребиотик
пробиотик
children
chronic generalized catarrhal gingivitis
dental deposits
probiotics
prebiotics
ISSN: 2077-1096
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1402
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.