Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/14025
Назва: The use of hedging in the English medical discourse
Автори: Lysanets, Yu.
Bieliaieva, O.
Purdenko, T.
Ostrovska, L.
Morokhovets, H.
Лисанець, Юлія Валеріївна
Бєляєва, Олена Миколаївна
Пурденко, Тетяна Йосипівна
Островська, Людмила Йосипівна
Мороховець, Галина Юріївна
Дата публікації: 2020
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: The use of hedging in the English medical discourse / Yu. Lysanets, O. Bieliaieva, T. Purdenko [et al.] // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 19–20 листопада, 2020 р. – Полтава, 2020. – С. 252–254.
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто комунікативну стратегію ухильності (хеджингу) в англомовному медичному дискурсі. Проаналізовано лінгвістичні особливості маркерів хеджингу, визначено функції хеджингових конструкцій в залежності від інтенції адресанта. Вивчення функціональної реалізації хеджингу на матеріалі окремих наукових жанрів англомовного медичного дискурсу конкретизує та увиразнює мовленнєву ситуацію «лікар - пацієнт», мотивує комунікативну поведінку наративних інстанцій, сприяє оптимізації міжнародної професійної комунікації, що зумовлює актуальність дослідження. Наукова розвідка відкриває перспективи для подальшого дослідження явища хеджингу в англомовному медичному дискурсі зокрема та в науковому стилі англійської мови загалом.
The article considers the communicative strategy of hedging in the English medical discourse. The authors analyzed the linguistic features of hedging markers, and the functions of hedging constructions depending on the addressee’s intentions. The study of the functional implementation of hedging on the basis of certain academic genres of English-language medical discourse specifies the "doctor - patient” communicative situation, motivates the communicative behavior of narrative figures, and optimizes international professional communication, which determines the relevance of the study. The paper opens perspectives for further research of the hedging phenomenon in the English medical discourse in particular and in the academic style of the English language in general.
статье рассмотрена коммуникативная стратегия хеджинга в англоязычном медицинском дискурсе. Проанализированы лингвистические особенности маркеров хеджинга, определены функции хеджинговых конструкций в зависимости от интенции адресанта. Изучение функциональной реализации хеджинга на материале отдельных научных жанров англоязычного медицинского дискурса конкретизирует коммуникативную ситуацию «врач - пациент», мотивирует коммуникативное поведение нарративных инстанций, а также способствует оптимизации международной профессиональной коммуникации, что обуславливает актуальность исследования. Работа открывает перспективы для дальнейшего изучения явления хеджинга в англоязычном медицинском дискурсе в частности и в научном стиле английского языка в целом.
Ключові слова: хеджинг
комунікативна стратегія
комунікація
медичний дискурс
адресат
hedging
communicative strategy
communication
medical discourse
addressee
хеджинг
коммуникативная стратегия
коммуникация
медицинский дискурс
адресат
УДК: 811.111'42
ISBN: 978-617-7915-02-6
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/14025
Розташовується у зібраннях:Наукові праці
Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Lysanets_The_use_of_hedging.pdf64,92 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.