UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/14056
Назва: Положення голівок скроневонижньощелепного суглобу у пацієнтів з патологією прикусу
Інші назви: Положение головок височно-нижнечелюстного сустава у пациентов с патологией прикуса
Position of heads of temporomandibular joint in patients with malocclusion
Автори: Куроєдова, Віра Дмитрівна
Стасюк, Олексій Анатолійович
Виженко, Євгеній Євгенович
Сокологорська-Никіна, Юлія Костянтинівна
Куроедова, Вера Дмитриевна
Стасюк, Алексей Анатольевич
Виженко, Евгений Евгеньевич
Сокологорская-Никина, Юлия Константиновна
Kuroiedova, V. D.
Stasiuk, A. A.
Vyzhenko, Ye. Ye.
Sokolohorska-Nykina, Y. K.
Дата публікації: 2020
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Положення голівок скроневонижньощелепного суглобу у пацієнтів з патологією прикусу / В. Д. Куроєдова, О. А. Стасюк, Є. Є. Виженко, Ю. K. Сокологорська-Никіна // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2020. – Т. 20, Вип. 3 (71). – С. 64–67.
Короткий огляд (реферат): Дане дослідження є фрагментом планової науково-дослідної роботи «Оптимізація лікування та діагностики зубощелепних аномалій в різні вікові періоди» № державної реєстрації 0118U004458 та ініціативної науково-дослідної роботи «Дослідити порушення процесів мінералізації та колагеноутворення при стоматологічній патології та удосконалити методи ранньої діагностики та корекції цих порушень» № державної реєстрації НАМН 098.16, № 0116U000.
Данная статья посвящена оценке состояния, симметрии, своевременной диагностике височнониж- нечелюстного сустава по H. Gelb при зубочелюстных аномалиях. Цель исследования: выучить положение и оценить симметрию суставных головок височнонижнечелюстного сустава по H. Gelb при зубочелюстных аномалиях. Материалы и методы: Исследование проведено на компьютерном томографе 70 пациентам с зубочелюстными аномалиями. В зависимости от периода развития прикуса пациенты были разделены на две группы: І группа -30 пациентов со сменным прикусом и группа II - 40 пациентов с постоянным. Результаты: По результатам наших исследований установлено, что в незави- симости от патологии прикуса и возраста правильное, то есть симметричное положение головок височнонижнечелюстного сустава справа и слева в положении 4/7 по Gelb имеют только 8 пациентов. Наиболее частое симметричное положение суставных головок у пациентов I группы установлено в позиции 1/4 у 16 пациентов, у пациентов II группы позиция 1/5 - 8 пациентов, то есть, прослеживается возрастная динамика смещения суставных головок с позиции 1/4 до 1/5. Выводы: По результатам наших исследований установлено, что независимо от патологии прикуса и возраста, пациенты которые имеют правильное положение головок височнонижнечелюстного сустава слева и справа в позиции 4/7, имеют только в 10,52% случаев. Увеличивается количество пациентов с асимметричным положением суставных головок.
This article describes the assessment of the condition, symmetry of temporomandibular joint and timely diagnosis of its dysfunction based on to H. Gelb method in malocclusion. The objective of this study was to investigate the position and assess the symmetry of the temporomandibular joint heads according to H. Gelb in cases of malocclusion. Materials and мethods. The study was based on analysis of computed tomographs of 70 patients with malocclusion. Depending on the stage of the occlusion development, the patients were divided into two groups: I group included 30 patients with mixed dentition and II group included 40 patients with permanent dentition. Results. The results obtained demonstrated that regardless of the pathology of the occlusion and age, only 8 patients had the correct bite, i.e. the symmetrical position of the temporomandibular joint heads in the Gelb 4/7 position. The most frequent symmetric position of the articular heads in the patients of the I group I was the Gelb ¼ position found in 16 patients; the Gelb 1/5 position was revealed in 8 patients of the II group that can be explained as age-related changes in the displacement of the articular heads from the Gelb 1/4 to 1/5 position. Conclusions. According to the results of our research, it was found that regardless of the malocclusion and age, patients who have the correct position of the temporomandibular joint heads on the left and right in the Gelb 4/7 position make up only 10.52%. The age-related dynamics of the rotational displacement of the centre of the articular heads from the Gelb 1/4 to 1/5 position has been observed, and the number of patients with the asymmetric position of the temporomandibular joint articular heads is increaing.
Ключові слова: зубощелепна аномалія
скроневонижньощелепний суглоб
конусно-променева комп'ютерна томографія
дисфункція
симетрія
зубочелюстная аномалия
височнонижнечелюстной сустав
конусно-лучевая компьютерная томография
дисфункция
симметрия
malocclusion
temporomandibular joint,
cone-beam computed tomography
dysfunction
symmetry
УДК: 616.724:616.314.2
ISSN: 2077-1096
DOI: 10.31718/2077-1096.20.3.64
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/14056
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Polojenny_golivok.pdf619,25 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.