UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1409
Назва: Протистрептококова активність антибіотиків і антисептиків
Інші назви: Противострептококовая активность антибиотиков и антисептиков
Antistreptococcus activity of antibiotics and antiseptics
Автори: Фаустова, Марія Олексіївна
Назарчук, Олександр Адамович
Ананьєва, Майя Миколаївна
Фаустова, Мария Алексеевна
Назарчук, Александр Адамович
Ананьева, Майя Николаевна
Faustova, M. O.
Nazarchuk, O. A.
Ananieva, M. M.
Дата публікації: 2017
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Фаустова М.О. Протистрептококова активність антибіотиків і антисептиків / М. О. Фаустова, О. А. Назарчук, М. М. Ананьєва // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2017. – Вип. 2 (58), т. 17 – С. 58–60.
Короткий огляд (реферат): В статті представлені результати вивчення впливу сучасних антисептичних засобів декасану та горостену на клінічні штами Streptococcus sanguinis, отримані від пацієнтів із запальними захворю- ваннями слизової оболонки порожнини рота. Чутливість досліджуваних культур мікроорганізмів до означених препаратів визначали кількісним методом серійних розведень за стандартною методи- кою. Крім цього, велика увага приділяється чутливості Streptococcus sanguinis до антибіотиків різ- них фармакологічних груп та виникненню резистентності даних штамів до них. Метою досліджен- ня було вивчення протимікробної дії декасану та горостену щодо клінічних штамів Streptococcus sanguinis та визначення їх мінімальної інгібуючої та бактерицидної концентрацій (МІК, МБК). Вияви- лося, що досліджувані клінічні штами мікроорганізмів є резистентними до дії макролідів та лінкоса- мінів. В свою чергу, декасан та горостен володіють вираженим антибактеріальним впливом на Streptococcus sanguinis, що робить їх перспективними у лікуванні бактеріальних інфекцій у стоматології; В статье представлены результаты изучения влияния современных антисептических средств де- касана и горостена на клинические штаммы Streptococcus sanguinis, полученные от пациентов с вос- палительными заболеваниями слизистой оболочки полости рта. Чувствительность исследуемых культур микроорганизмов к указанным препаратам определяли количественным методом серийных разведений по стандартной методике. Кроме этого, большое внимание уделяется чувствительности Streptococcus sanguinis к антибиотикам различных фармакологических групп и возникновению резис- тентности данных штаммов к ним. Целью исследования было изучение противомикробного действия декасана и горостена относительно клинических штаммов Streptococcus sanguinis и определение их минимальной ингибирующей и бактерицидной концентрации (МИК, МБК). Оказалось, что исследуе- мые клинические штаммы микроорганизмов резистентны к действию макролидов и линкосаминив. В свою очередь декасан и горостен обладают выраженным антибактериальным действием на Streptococcus sanguinis, что делает их перспективными в лечении бактериальных инфекций в стоматологии;The results of studying the influence of modern antiseptics dekasan and horosten against Streptococcus sanguinis clinical strains, obtained from patients with inflammatory diseases of the oral mucosa are presented in the article. The sensitivity of the studied microbial cultures to the aforementioned drugs was detected by serial dilutions according to the standard procedure. In addition, much attention was paid to Streptococcus sanguinis sensitivity to antibiotics of different pharmacological groups and the emergence of these strains’ resistance to them. The aim of study was to investigate antimicrobial activity of dekasan and horosten against clinical strains of Streptococcus sanguinis and determination of their minimum inhibitory and bactericidal concentrations (MIC, MBC). It was found that the studied clinical strains are resistant to macrolides and linkosamins action. In turn, dekasan and horosten demonstrate pronounced antibacterial effect against Streptococcus sanguinis that makes them promising in the treatment of bacterial infections in dentistry;
Ключові слова: Горостен
Декасан
Streptococcus sanguinis
чутливість
Антибіотики
Горостен
Декасан
чувствительнось
Streptococcus sanguinis
антибиотики
horosten
dekasan
Streptococcus sanguinis
sensetivity
fntibiotics
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1409
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
protistreptokokova-aktivnist-antibiotikiv-i-antiseptikiv.pdf403,32 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.