Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1415
Назва: Влияние метформина на липидный обмен и хроническое воспаление в тканях печени мышей при диете с высоким содержанием фруктозы
Інші назви: Вплив метформіну на ліпідний обмін і хронічне запалення в тканинах печінки мишей При дієті з високим вмістом фруктози
influence of metformin on lipid Metabolism and chronic inflammation in the liver tissues of mice on a diet rich in fructose
Автори: Шлыкова, Оксана Анатольевна
Боброва, Нелля Александровна
Микитюк, Марина Владимировна
Измайлова, Ольга Витальевна
Мамонтова, Татьяна Васильевна
Баранова, Алла Федоровна
Веснина, Людмила Эдуардовна
Кайдашев, Игорь Петрович
Шликова, Оксана Анатоліївна
Микитюк, Марина Володимирівна
Боброва, Нелля Олександрівна
Ізмайлова, Ольга Віталіївна
Мамонтова, Тетяна Василівна
Баранова, Алла Федорівна
Весніна, Людмила Едуардівна
Кайдашев, Ігор Петрович
Shlykova, O.
Mikityuk, М.
Bobrova, N.
Izmailova, O.
Mamontova, T.
Baranova, A.
Vesnina, L.
Kaidashev, I.
Ключові слова: дієта
фруктоза
метформін
експресія
прозапальні фактори
провоспалительные факторы
метформин
диета фруктоза
экспрессия
diet
fructose
metformin
expression
proinflammatory factors
Дата публікації: 2014
Бібліографічний опис: Влияние метформина на липидный обмен и хроническое воспаление в тканях печени мышей при диете с высоким содержанием фруктозы / О. А. Шлыкова, М.В. Микитюк, Н. А. Боброва [и др.] // Проблеми екології та медицини. – 2014. – Т. 18, № 3–4. – С. 64–70.
Короткий огляд (реферат): Досліджено вплив метформіну на ліпідний обмін і рівень експресії прозапальних факторів у тканинах печінки мишей, що знаходились на дієті з високим вмістом фруктози (ДВВФ) (60 г фруктози/100 г корму). Визначено концентрації загального холестерину (ЗХ), триглицеридів (ТГ), церулоплазміна (ЦП), глюкози у сироватці крові та експресію mRNA інгібітора NF-kB (IkBα), мРНК фактора некрозу пухлин α (TNFα) в гомогенатах тканин печінки 3-х місячних мишей лінії BALBc масою 25-30 г. Продемонстровано, що збільшення вмісту фруктози в раціоні харчування призводить до підвищення концентрації глюкози, ЗХ і ТГ у крові мишей. Посилюються прояви системної запальної відповіді, про що свідчить зростання рівня ЦП у сироватці крові і рівня експресії мРНК TNFα в тканинах печінки тварин, що знаходились на ДВВФ. Метформін у дозі 50 мг/кг/доб. знижував продукцію ТГ у сироватці крові мишей, що знаходились на ДВВФ, сприяв нормалізації печінкового глюконеогенезу. Введення метформіну спричиняло протизапальну дію, шляхом зниження концентрації сироваткового ЦП та експресії мРНК TNFα в тканинах печінки цих тварин. Таким чином, отримані дані свідчать про протективний ефект метформіну на ліпідний обмін, а також рівень експресії прозапальних факторів, пов'язаних з NF-kB-сигнальним шляхом у тканинах печінки мишей, які перебували на ДВВФ;Исследовано влияние метформина на липидный обмен и уровень экспрессии провоспалительных факторов в тканях печени мышей, находящихся на диете с высоким содержанием фруктозы (ДВВФ) (60 г фруктозы / 100 г корма). Определены коцентрации общего холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ), церулоплазмина (ЦП), глюкозы в сыворотке крови и экспрессию mRNA ингибитора NF-kB (IkBα), мРНК фактора некроза опухолей α (TNFα) в гомогенатах тканей печени 3-х месячных мышей линии BALBc массой 25-30 г. Продемонстрировано, что увеличение содержания фруктозы в рационе питания приводит к повышению концентрации глюкозы, ОХ и ТГ в крови мышей. Усиливаются проявления системного воспалительного ответа, о чем свидетельствует рост уровня ЦБ в сыворотке крови и уровня экспрессии мРНК TNFα в тканях печени животных, находящихся на ДВВФ. Метформин в дозе 50 мг/кг/сут. снижал продукцию ТГ в сыворотке крови мышей, которые находились на ДВВФ, способствовал нормализации печеночного глюконеогенеза. Введение метформина вызывало противовоспалительное действие, путем снижения концентрации сывороточного ЦБ и экспрессии мРНК TNFα в тканях печени этих животных. Таким образом, полученные данные свидетельствуют об протективном эффекте метформина на липидный обмен, а также уровне экспрессии провоспалительных факторов, связанных с NF-kB-сигнальным путем в тканях печени мышей, находившихся на ДВВФ;The effect of metformin on lipid metabolism and the expression of pro-inflammatory factors in the liver tissue of mice that were on a diet rich in fructose (DRF) (60 g fructose / 100 g of food) has been studied. The concentrations of total cholesterol (TC), triglycerides (TG), ceruloplasmin (CP), glucose in serum and mRNA expression of inhibitor of NF-kB (IkBα), mRNA of tumor necrosis factor α (TNFα) have been determined in homogenates of liver tissues in 3-months- aged mice of BALBc line weighing 25-30 g. It has been demonstrated that increasing the content of fructose in the diet leads to increased concentrations of glucose, TC and TG in the blood of mice. Manifestations of systemic inflammatory response become stronger, as evidenced by the increase in CP in the blood serum and the expression level of mRNA of TNFα in liver tissues of animals that were on a DRF. Metformin in the dose of 50 mg / kg per day reduced the production of triglycerides in the blood serum of mice that were on a DRF; it contributed to the normalization of hepatic gluconeo-genesis. Administering metformin caused anti-inflammatory effect by lowering serum CP and expression of mRNA of TNFα in liver tissues of these animals. Thus, the data suggest the protective effect of metformin on lipid metabolism and the expression of pro-inflammatory factors associated with NF-kB-signaling pathway in the liver tissues of mice which were on a DRF.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1415
ISSN: УДК 615.276–612.062
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
vliyaniye.pdf9,45 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.