Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/14187
Назва: The holter electrocardiogram monitoring method for evaluating the heart rhythm variability in children with diabetes mellitus of type1
Інші назви: Метод холтерівського моніторування ЕКГ в оцінці варіабельності серцевого ритму у дітей з цукровим діабетом 1-го типу
Метод холтеровского мониторирования ЭКГ в оценке вариабельности сердечного ритма у детей с сахарным диабетом 1-го типа
Автори: Fesenko, M. Ye.
Fastovets, M. M.
Pokhylko, V. I.
Ovdiyenko, O. D.
Cherevko, I. G.
Фесенко, Марія Євгенівна
Фастовець, Марина Миколаївна
Похилько, Валерій Іванович
Овдієнко, Олександр Дмитрович
Черевко, Ірина Григорівна
Фесенко, Мария Евгеньевна
Фастовец, Марина Николаевна
Похилько, Валерий Иванович
Овдиенко, Александр Дмитриевич
Черевко, Ирина Григорьевна
Дата публікації: 2019
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: The holter electrocardiogram monitoring method for evaluating the heart rhythm variability in children with diabetes mellitus of type1 / М. Ye. Fesenko, М. M. Fastovets, V. I. Pokhylko [ et al.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 1, т. 2 (149). – С. 188–191.
Короткий огляд (реферат): Abstract. Aim. To study the state of vegetative regulation according to the results of heart rate variability in children with type 1 diabetes mellitus during the Holter electrocardiogram monitoring on a daily basis. Object and methods of research. Under supervision were 40 children aged 2.5 to 16 years old, including 20 children with type 1 diabetes (the first − the main group) and 20 children without diabetes (second group) who underwent Holter monitoring of electrocardiogram during being in the Department of Endocrinology of the Children’s Municipal Clinical Hospital in Poltava. Children of both groups, depending on their age, were divided into two subgroups of 10 children in each subgroup: the first subgroup of the main group − children under the age of 10, the second subgroup of the main group − children from 11 to 16 years old. A similar distribution of children was in the second group of children without diabetes. Results. Conducting the Holter monitoring of ECG in children with diabetes showed that two departments of the vegetative nervous system are involved in the formation of violations of vegetative regulation of cardiac rhythm. The data of spectral characteristics of heart rate variability (VLF, LF) testify to the high voltage of vegetative-regulatory mechanisms under the conditions of chronic stress in children with type 1 diabetes. The use of the Holter ECG monitoring contributed to the detection of electrical instability of the myocardium in 55% of children in the primary group with diabetes (25% in each subgroup). The detected increase in dispersion (according to the standard ECG) and the variability (according to the Holter ECG monitoring) of the QT interval in patients with type 1 diabetes in the form of an elongated and slightly elongated compared with the age-sexual norm of the QT interval allows to timely form risk groups for children, which have a risk of developing arrhythmias. Conclusions. Identified risk groups for children at risk of developing arrhythmias, based on the Holter monitoring of ECG, require this survey to be conducted in dynamics.
Резюме. Мета: вивчити стан вегетативної регуляції (ВР) за результатами варіабельності серцевого ритму у дітей з цукровим діабетом 1-го типу під час добового Холтер-моніторування ЕКГ. Об’єкт і методи дослідження. Під наглядом знаходилось 40 дітей у віці від 2,5 до 16 років, з них 20 дітей з цукровим діабетом 1-го типу (перша – основна група) та 20 дітей без цукрового діабету (друга група), яким проводилося Холтерівське моніторування ЕКГ під час знаходження у відділенні ендокринології Дитячої міської клінічної лікарні м. Полтава. Діти обох груп в залежності від віку були розділені на дві підгрупи по 10 дітей в кожній підгрупі: перша підгрупа основної групи − діти у віці до 10 років, друга підгрупа основної групи − діти від 11 до 16 років. Аналогічний розподіл дітей був в другій групі дітей без ЦД. Результати. Проведення Холтерівського моніторування ЕКГ у дітей з ЦД показало, що у формуванні порушень вегетативної регуляції серцевого ритму задіяні обидва відділи ВНС. Дані спектральних характеристик ВСР (VLF, LF) свідчать про вагому напругу вегетативно-регуляторних механізмів в умовах хронічного стресу у дітей з ЦД 1-го типу. Застосування Холтерівського моніторування ЕКГ сприяло виявленню електричної нестабільності міокарду у 55% дітей основної групи з ЦД (по 25% в кожній підгрупі). Виявлене збільшення дисперсії (за даними стандартної ЕКГ) і варіабельності (за даними Холтерівського моніторингу ЕКГ) інтервалу QT у хворих з ЦД 1-го типу у вигляді подовженого і дещо подовженого в порівнянні з віко-статевою нормою інтервалу QT дозволяє своєчасно сформувати групи ризику дітей, які мають загрозу розвитку аритмій. Висновки. Виявлені групи ризику дітей, які мають загрозу розвитку аритмій, за результатами Холтерівського моніторування ЕКГ, потребують проведення даного обстеження в динаміці.
Резюме. Цель: изучить состояние вегетативной регуляции (ВР) по результатам вариабельности сердечного ритма у детей с сахарным диабетом 1-го типа во время суточного Холтер-мониторирования ЭКГ. Объект и методы исследования. Под наблюдением находилось 40 детей в возрасте от 2,5 до 16 лет, из них 20 детей с сахарным диабетом 1-го типа (первая — основная группа) и 20 детей без сахарного диабета (вторая группа), которым проводилось Холтеровское мониторирование ЭКГ во время нахождения в отделении эндокринологии Детской городской клинической больницы г. Полтава. Дети обеих групп в зависимости от возраста были разделены на две подгруппы по 10 детей в каждой подгруппе: первая подгруппа основной группы — дети в возрасте до 10 лет, вторая подгруппа основной группы — дети от 11 до 16 лет. Аналогичное распределение детей был во второй группе детей без СД. Результаты. Проведение мониторирования ЭКГ у детей с СД показало, что в формировании нарушений вегетативной регуляции сердечного ритма задействованы оба отдела ВНС. Данные спектральных характеристик ВСР (VLF, LF) свидетельствуют о весомую напряжение вегетативно-регуляторных механизмов в условиях хронического стресса у детей с СД 1-го типа. Применение мониторирования ЭКГ способствовало выявлению электрической нестабильности миокарда у 55% детей основной группы с СД (по 25% в каждой подгруппе). Обнаружено увеличение дисперсии (по данным стандартной ЭКГ) и вариабельности (по данным Холтеровского мониторинга ЭКГ) интервала QT у больных с СД 1-го типа в виде удлиненного и несколько удлиненного по сравнению с веко-половой нормой интервала QT позволяет своевременно сформировать группы риска детей, представляющих опасность развития аритмий. Выводы. Выявлены группы риска детей, представляющих угрозу развития аритмий, по результатам холтеровского мониторирования ЭКГ, требуют проведения данного обследования в динамике.
Ключові слова: children
diabetes mellitus
the Holter ECG monitoring
arrhythmias
діти
цукровий діабет
Холтерівське моніторування ЕКГ
аритмії
дети
сахарный диабет
Холтеровское мониторирование ЭКГ
аритмии
УДК: 616.12-008.318: 616.379-008.64-053.2
ISSN: 2523-4110
DOI: 10.29254/2077-4214-2019-1-2-149-188-191
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/14187
Розташовується у зібраннях:Вісник проблем біології і медицини, Випуск 1, Том 2 (149)
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
holter_monitoring.pdf169,46 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.