Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/14643
Назва: Біль у педіатричного пацієнта з онкологічним діагнозом
Інші назви: Боль у педиатрического пациента с онкологическим диагнозом
Pain in children with cancer diagnosis
Автори: Артьомова, Наталія Сергіївна
Соловйова, Галина Олексіївна
Калюжка, Олена Олександрівна
Фастовець, Марина Миколаївна
Гасюк, Наталія Іванівна
Артемова, Наталия Сергеевна
Соловьева, Галина Алексеевна
Калюжка, Елена Александровна
Фастовец, Марина Николаевна
Гасюк, Наталия Ивановна
Artomova, N. S.
Soloviova, H. O.
Kaliuzhka, O. O.
Fastovets, M. M.
Hasiuk, N. I.
Дата публікації: 2020
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Біль у педіатричного пацієнта з онкологічним діагнозом / Н. С. Артьомова, Г. О. Соловйова, О. О. Калюжка [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії . – 2020. – Т. 20, вип. 3 (71). – С. 4–9.
Короткий огляд (реферат): Больовий синдром є частим провідним синдромом онкологічної та онкогематологічної патології у дітей. Не дивлячись на курабельність чи навпаки, некурабельність стану, пов’язаний з цим станом больовий синдром практично завжди можливо взяти під контроль, чим значно покращити якість життя пацієнта та його родини. В представленій статті розглянуті причини й механізм виникнення больового синдрому у дітей з онкологічною та онкогематологічною патологією. Адекватне визначення патогенетичних механізмів та оцінка больового синдрому є основною метою первинної оцінки стану пацієнта, з урахуванням психосоціальної характеристики пацієнта та його родини, тому вкрай важливо, щоб клініцисти включали ці критерії в первинні та наступні обстеження пацієнтів з онкологічною патологією, щоб мати змогу забезпечити відповідними терапевтичними ресурсами. Відкрита актуальність комплексного розуміння етіології та патогенетичних механізмів виникнення больового синдрому у дітей з онкологічною патологією, що безпосередньо впливає на стратегію подолання болю, який пов’язаний з пухлинним процесом, лікуванням та здійсненням лікувально-діагностичних маніпуляцій у такого контингенту дітей. Для фахівців з дитячої онкології та онкогематології важливо діагностувати загальний больовий синдром, що супроводжує онкологічну патологію. Ефективне знеболення потребує ретельного спостереження за пацієнтом та синдромальними реакціями під час лікування. Ідеальна комплексна оцінка больового синдрому повинна включати в себе обговорення мети та очікувань від терапії болю, всебічне оцінювання больового синдрому, його інтенсивність, характеристики та локалізацію. Висвітлені основні принципи подолання больового синдрому, трьохступеневий підхід щодо терапії больового синдрому у педіатричного пацієнта з онкологічною патологією та розглянуті основні характеристики та комбінації груп анальгетиків для керування болем.
Болевой синдром является частым ведущим синдромом онкологической и онкогематологической патологии у детей. Несмотря на курабельность или наоборот, некурабельность состояния, связанный с этим состоянием болевой синдром практически всегда можно взять под контроль, чем значительно улучшить качество жизни пациента и его семьи. В представленной статье рассмотрены причины и механизм возникновения болевого синдрома у детей с онкологической и онкогематологической патологией. Адекватное определение патогенетических механизмов и оценка болевого синдрома является основной целью первичной оценки состояния пациента, с учетом психосоциальной характеристики пациента и его семьи, поэтому крайне важно, чтобы клиницисты включали эти критерии в первичные и последующие обследования пациентов с онкологической патологией, для того, чтобы иметь возможность обеспечить соответствующими терапевтическими ресурсами. Открытая актуальность комплексного понимания этиологии и патогенетических механизмов возникновения болевого синдрома у детей с онкологической патологией, которая непосредственно влияет на стратегию преодоления боли, связанный с опухолевым процессом, лечением и осуществлением лечебно-диагностических манипуляций у такого контингента детей. Для специалистов в детской онкологии и онкогематологии важно диагностировать общий болевой синдром, сопровождающий онкологическую патологию. Эффективное обезболивание требует тщательного наблюдения за пациентом и за его синдромальными реакциями во время лечения. Идеальная комплексная оценка болевого синдрома должна включать в себя обсуждение целей и ожиданий от терапии боли, всестороннее оценивание болевого синдрома, его интенсивность, характеристику и локализацию. В статье представлены основные принципы преодоления болевого синдрома, трехступенчатый подход к терапии болевого синдрома у педиатрического пациента с онкологической патологией и рассмотрены основные характеристики и комбинации групп анальгетиков для управления болью.
Pain syndrome is commonly a leading syndrome of oncological and oncohematological diseases in children. Whether the condition is curable or not, the pain syndrome can almost always be controlled that can significantly improve the quality of life of young patients and their families. The presented article highlights the causes and the mechanism of the pain syndrome development in children with oncological and oncohematological diseases. Adequate identification of pathogenetic mechanisms and assessment of pain syndrome is the main goal of the initial assessment of the patient's condition, taking into account the psychosocial characteristics of the patient and his family, thus it is important for clinicians to include these criteria in initial and follow-up examinations of patients in order to provide appropriate therapeutic management. We stress on the comprehensive understanding of the aetiology and pathogenetic mechanisms of the pain syndrome in children with oncological diseases, which directly affect the strategy of overcoming the pain associated with the tumour process, treatment, and carrying out medical and diagnostic manipulations in such children. It is important for specialists in paediatric oncology and oncohematology to diagnose the general pain syndrome, which accompanies cancerous diseases. Effective analgesia requires careful monitoring of the patient’s condition and his/ her syndromic reactions during treatment. The comprehensive assessment of the pain syndrome should include a discussion of the purpose and expectations of pain therapy, changes in pain intensity, characteristics and location. The article presents the basic principles of overcoming the pain syndrome, a three-step approach to the treatment of pain syndrome in children with oncological diseases and the main characteristics and combinations of analgesic groups for pain management.
Ключові слова: дитячий рак
больовий синдром
стратегія управління болем
детский рак
болевой синдром
стратегия управления болью
childhood cancer
pain syndrome
pain management strategy
УДК: 616-006-053.2
ISSN: 2077-1096
DOI: 10.31718/2077-1096.20.3.4
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/14643
Розташовується у зібраннях:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 20, вип. 3 (71)
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
bil_v_pediatrii.pdf363,17 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.