UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/15113
Назва: Using Structure Generalization Schemes in the Training Process at Higher Medical Educational Institutions
Автори: Morokhovets, H.
Lysanets, Yu.
Purdenko, T.
Ostrovska, L.
Pushko, O.
Лисанець, Юлія Валеріївна
Лисанец, Юлия Валериевна
Мороховец, Галина Юрьевна
Мороховець, Галина Юріївна
Пурденко, Тетяна Йосипівна
Островська, Людмила Йосипівна
Пушко, Олександр Олександрович
Пурденко, Татьяна Иосифовна
Островская, Людмила Иосифовна
Пушко, Александр Александрович
Дата публікації: 2020
Видавець: Сучавський університет імені Штефана Великого, Буковинський державний медичний університет
Бібліографічний опис: Using Structure Generalization Schemes in the Training Process at Higher Medical Educational Institutions / H. Morokhovets, Yu. Lysanets, T. Purdenko, L. Ostrovska, O. Pushko // Current Issues of Social Studies and History of Medіcine : Joint Ukrainian-Romanian Scientific Journal. – 2020. – № 3 (27). – P. 52–54.
Короткий огляд (реферат): Мета статті – дослідити методику використання структурно-узагальнюючих схем у навчальному процесі вищого медичного навчального закладу. Методи дослідження: системний аналіз, синтез та узагальнення. Наукова новизна. Вперше комплексно проаналізоване питання застосування структурно-узагальнюючих схем у навчальному процесі медичного вищого навчального закладу. Висновки. Структурно-узагальнюючі схеми є одним із проявів пояснювально-ілюстративного навчання, що рекомендуються багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими. Структурно-узагальнюючі схеми демонструють зміст теми при оптимальному смисловому й інформаційному навантаженні, унаочнюють та спрощують для сприйняття складних блоків інформації. З огляду на інформатизацію суспільства, використання наочно-образної інформації все більш притаманне сучасній людині. Вони створюють цілісну картину матеріалу, враховуючи логіку, ієрархічність зв’язків між його частинами. Основними видами структурно-узагальнюючих схем є логічні ланцюги, логічні ланцюги із зворотним зв’язком, циклічні та радіальні схеми, кластери, діаграми Венна-Ейлера, діаграма Ісікави, складно-структуровані схеми. Для створення вищевказаних схем доцільно використовувати можливості пакета Microsoft Office. Для створення найпростіших схем достатніми є можливості текстового процесора – використання вбудованих фігур. Складно структуровані схеми, що включають елементи електронних таблиць, формул, баз даних, рисунків, використовують редактор векторної графіки MS Visio. Можливості редактора дозволяють створювати, редагувати організаційні діаграми, плани, блок схеми у динамічному взаємозв’язку з іншими програмами пакета Microsoft.
Цель статьи – исследовать методику использования структурно-обобщающих схем в учебном процессе высшего медицинского учебного заведения. Методы исследования: системный анализ, синтез и обобщение. Научная новизна. Впервые комплексно проанализированы вопросы применения структурно-обобщающих схем в учебном процессе медицинского вуза. Выводы. Структурно-обобщающие схемы являются одним из проявлений объяснительно-иллюстративного подхода, рекомендуемого многими отечественными и зарубежными учеными. Структурно-обобщающие схемы демонстрируют содержание темы при оптимальной смысловой и информационной нагрузке, наглядно упрощают восприятие сложных блоков информации. Учитывая информатизацию общества, современному человеку всё более присуще использование наглядно-образных данных. Они создают целостную картину материала, учитывая логику, иерархичность связей между его частями. Основными видами структурно-обобщающих схем являются логические цепи, логические цепи с обратной связью, циклические и радиальные схемы, кластеры, диаграммы Венна-Эйлера, диаграмма Исикавы, сложно-структурированные схемы. Для создания вышеуказанных схем целесообразно использовать возможности пакета Microsoft Office. Для создания простейших схем достаточны возможности текстового процессора – использование встроенных фигур. Сложно структурированные схемы, включающие элементы электронных таблиц, формул, баз данных, рисунков, используют редактор векторной графики MS Visio. Возможности редактора позволяют создавать, редактировать организационные диаграммы, планы, блок-схемы в динамической взаимосвязи с другими программами пакета Microsoft.
Ключові слова: структурно-обобщающие схемы
наглядность
структурно-функциональные связи
медицинское учебное заведение
структурно-узагальнюючі схеми
наочність
структурно-функціональні зв’язки
медичний навчальний заклад
УДК: 61:378.147
ISSN: 2311-9896 p-ISSN
2411-6181 e-ISSN
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/15113
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Using_structure_generalization_schemes.pdf314,7 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.