Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1520
Назва: Вплив амлодипіну на показники систолічної і діастолічної функції шлуночків у хворих з хронічним легеневим серцем у поєднанні з ішемічною хворобою серця
Інші назви: Влияние амлодипина на показатели систолической и диастолической функции желудочков у больных хроническим легочным сердцем в сочетании с ишемической болезнью сердца
Influence of amlodipine on indicators of ventricular systolic and diastolic function in patients with chronic cor pulmonale in combination with ischemic heart disease
Автори: Казаков, Юрій Михайлович
Треумова, Світлана Іванівна
Петров, Євген Євгенович
Казаков, Юрий Михайлович
Треумова, Светлана Ивановна
Петров, Евгений Евгеньевич
Kazakov, Yu. M.
Treumova, S. I.
Petrov, Ye. Ye.
Дата публікації: 2014
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Казаков Ю. М. Вплив амлодипіну на показники систолічної і діастолічної функції шлуночків у хворих з хронічним легеневим серцем у поєднанні з ішемічною хворобою серця / Ю. М. Казаков, С. І. Треумова, Є. Є. Петров // Ліки України. – 2014. – №2. – С. 33–36.
Короткий огляд (реферат): Значна поширеність хронічного легеневого серця (ХЛС), залучення в патологічний процес суміжних внутрішніх органів, часті загострення, тяжкість ускладнень, тривала втрата працездатності, а також великі економічні витрати зумовлюють актуальність вивчення ХЛС. У статті проаналізовано результати впливу блокатора кальцієвих каналів – амлодипіну на гемодинамічні показники систолічної і діастолічної функції шлуночків у хворих з ХЛС у поєднанні з ішемічною хворобою серця (ІХС) у співставленні їх з показниками хворих, яким амлодипін не призначався. Дослідження показали, що у хворих з ХЛС у поєднанні з ІХС комплексна терапія з включенням амлодипіну за даними допплерехокардіографії значно покращує показники внутрішньосерцевої гемодинаміки, у порівнянні з хворими контрольної групи без його призначення, що проявляється високим ступенем кореляції між показниками функції укорочення лівого шлуночка (ФУЛШ), фракцією викиду правого шлуночка (ФВ ПШ) і ендотеліальною дисфункцією (ЕД) та свідчить про його ефективну дію; Значительная распространенность, частые осложнения, вовлечение в патологический процесс смежных внутренних органов, тяжесть осложнений, длительная потеря трудоспособности, а также экономические затраты обусловливают актуальность изучения синдрома хронического легочного сердца (ХЛС). В статье проанализированы результаты влияния блокатора кальциевых каналов – амлодипина на гемодинамические показатели систолической и диастолической функции желудочков у больных ХЛС в сочетании с ишемической болезнью сердца (ИБС) по сравнению их с показателями больных, которым амлодипин не назначался. Исследования показали, что у больных ХЛС в сочетании с ИБС комплексная терапия с включением амлодипина по данным допплерэхокар диографии, значительно улучшает гемодинамические показатели желудочков сердца по сравнению с больными контрольной группы – без назначения амлодипина, что проявляется высоким уровнем корреляции между фракцией укорочения левого желудочка (ФУЛШ), фракцией выброса правого желудочка (ФВПШ) и эндотелиальной дисфункцией. Это свидетельствует об эффективном действии амлодипина; Significant prevalence, frequent complications, involvement of adjacent organs in pathological process, severity of complications, long disability and economic expenses cause actuality of chronic cor pulmonale (CCP) study. Results of influence of calcium channel inhibitor – amlodipine on hemodynamic indicators of ventricular systolic and diastolic function in patients with CCP in combination with ischemic heart disease (IHD) in comparison with indicators of patients without using of amlodipine for treatment’s optimization were analyzed in the article. Researches demonstrated that in patients with CCP in combination with IHD complex therapy with using of amlodipine according to results of Doppler echocardiography improves hemodynamic indicators of ventricles of the heart more significantly than in patients of control group (without prescription of amlodipine). It is confirmed by high level of correlation between right ventricular shortening fraction, left ventricular ejection fraction and endothelial dysfunction. It is evidence of medicinal effect of amlodipine.
Ключові слова: хронічне легеневе серце
ішемічна хвороба серця
комплексна терапія
гемодинамічні показники систолічної і діастолічної функції шлуночків серця
амлодипін
хроническое легочное сердце
ишемическая болезнь сердца
сочетанная патология
комплексная терапия
гемодинамические показатели
амлодипин
chronic cor pulmonale
ischemic heart disease
combined pathology
complex therapy
hemodynamic indicators of the heart ventricles
amlodipine
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1520
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Vpluv_amlodupuna.pdf178,09 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.