Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/15531
Назва: Possibilities of electro-photonic emission analysis in the representation of system information energy processes of the human organism
Інші назви: Можливості електрофотонного аналізу емісій в представленні системних інформаційних енергетичних процесів людинного організму
Автори: Nevoit, G. V.
Невойт, Ганна Володимирівна
Невойт, Анна Владимировна
Дата публікації: 2020
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Nevoit G. V. Possibilities of electro-photonic emission analysis in the representation of system information energy processes of the human organism / G. V. Nevoit // Проблеми екології та медицини. – 2020. – Т. 24. – № 5-6. – С. 17–20.
Короткий огляд (реферат): The aim of the study is to assess the clinical and diagnostic capabilities of electro-рhotonic emission analysis in the reflection of systemic information energy processes of the human body to increase the effectiveness of measures to prevent and treat NCDs by improving their diagnosis and prevention through the introduction of modern science-intensive technologies and scientific magnetoelec-trochemical concept of metabolism. The results of the оpen, non-randomized, controlled study of 56 functional respondents who do not systematically engage in sports are presented. The electroрhotonic emission analysis was performed on a certified measuring device Bio-Well GDV Camera 2.0 (Bio-Well, Russia-USA). Different levels of functional status and different degrees of health were established as a result of the study. The method of electrophoton emission analysis allows us to calculate the parameters of the state of metabolism of substances at the tissue level and indirectly assess the general functional state of patients based on data processing regarding the intensity and nature of localization of photon emission from the fingers of the respondent. The method for the electro-рhotonic emission analysis is recom-mended by the authors for possible use in clinical medicine in order to objectively assess the energy status of the pa-tient.
Мета дослідження - оцінка клінічних та діагностичних можливостей аналізу електрофотонної емісії у відображенні системних інформаційних енергетичних процесів людського організму для підвищення ефективності заходів щодо запобігання та лікування НІЗ шляхом поліпшення діагностики та профілактики шляхом впровадження сучасних нау-комістких технологій та розробки магнітоелектрохімічної концепції обміну речовин. Представлені результати відкритого, нерандомізованого, контрольованого дослідження 56 функціонально здорових респондентів, які систематично не займаються спортом. Аналіз електрофотонної емісії був виконаний на сертифікованому вимірювальному приладі - камері Біовел ГРВ 2.0 (Bio-Well, Росія-США). В результаті дослідження встановлено різні рівні функціона-льного стану та різний ступінь здоров’я у респондентів. Метод аналізу електрофотонної емісії дозволяє на основі обробки даних стосовно інтенсивності та характеру локалізації емісії фотонів з пальців рук респондента розраху-вати параметри стану метаболізму речовин на тканинному рівні та опосередковано оцінити загальний функціональний стан пацієнтів. Аналіз аналізу електрофотонної емісії пропонується авторами для можливого використання в клінічній медицині з метою об’єктвної оцінки енергетичного статусу пацієнта.
Цель исследования - оценка клинических и диагностических возможностей анализа електрофотоннои эмиссии в отражении системных информационных энергетических процессов человеческого организма для повышения эффективности мероприятий по по-предотвращение и лечение НИЗ путем улучшения диагностики и профилактики путем внедрения современных нау-комистких технологий и разработки магнитоелектрохимичнои концепции обмена веществ Представлены результаты от-крытого, НЕРАНДОМИЗИРОВАННОГО, контролируемого исследования 56 функционально здоровых респондентов, система политических не занимаются спортом. Анализ електрофотоннои эмиссии был выполнен на сертифицированном измерительном приборе - камере Биовел ГРВ 2.0 (Bio-Well, Россия-США). В результате исследования установлено разные уровни функционального состояния и разная степень здоровья у респондентов.Метод анализа електрофотоннои эмиссии позволяет на основе обработки данных о интенсивности и характера локализации эмиссии фотонов с пальцев рук респондента расвать параметры состояния метаболизма веществ на тканевом уровне и косвенно оценить общий функциона-ный состояние пациентов. Анализ анализа електрофотоннои эмиссии предлагается авторами для возможного использования в клинической медицине с целью обьектвнои оценки энергетического статуса пациента.
Ключові слова: non-сommunicable diseases
неинфекционные заболевания
неінфекційні захворювання
об’єктивне клінічне обстеження
об’єктивное клиническое обследование
objective structured clinical examination
electro-рhotonic emission analysis
аналіз електрофотонної емісії
анализ електрофотонной емисии
УДК: 616-071:615.84
ISSN: 2073-4662
DOI: 10.31718/mep.2020.24.5-6.05
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/15531
Розташовується у зібраннях:Проблеми екології та медицини, Том 24, № 5-6
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Nеvoiyt_GV_2020.pdf430,84 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.