Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/15742
Назва: Circadian rhythm and indicators of systemic inflammation in patients with psoriasis and concomitant alimentary obesity
Автори: Yemchenko, Ya. O.
Ishhejkin, K. Ye.
Kaidashev, I. P.
Ємченко, Яна Олександрівна
Іщейкін, Костянтин Євгенович
Кайдашев, Ігор Петрович
Дата публікації: 2021
Видавець: Полтавський державний медичний університет
Бібліографічний опис: Yemchenko Ya. O. Circadian rhythm and indicators of systemic inflammation in patients with psoriasis and concomitant alimentary obesity / Ya. O. Yemchenko, K. Ye. Ishhejkin, I. P. Kaidashev // Проблеми екології та медицини. – 2021. – Т. 25. – № 1-2. – P. 7–11.
Короткий огляд (реферат): Psoriasis is one of the most common dermatoses, affecting from 2% to 4% of the world's population, according to the statistics from WHO. The recent increase in the incidence of comorbid psoriasis and obesity leads to severe, atypical, disabling, and treatment-resistant forms of dermatosis, which significantly impair the quality of life of patients, reduce the efficiency and social activity of patients, thus acquiring not only a medical but also a social significance. There is a theoretical justification for a possible role of circadian rhythm disorders, manifested by changes in eating behavior, reduced sleep duration, and individual chronotype of patients in the development of obesity, chronic low-intensity inflammation, and some chronic autoimmune diseases such as psoriasis. However, this issue remains understudied and insufficiently substantiated. Therefore, the aim of our research was to identify the correlation between the circadian rhythm in terms of changes in the chronotype of human working capacity and indicators of systemic inflammation in patients with extensive psoriasis and concomitant alimentary obesity. The results of correlation analysis showed a high negative correlation between the working capacity chronotype in patients and the level of IL-33, as well as a medium negative correlation between the working capacity chronotype in patients and the level of IL-6 and CRP. Therefore, changes in the circadian rhythm to the evening type of human working capacity chronotype may increase the level of systemic inflammation in patients with extensive vulgar psoriasis and concomitant alimentary obesity. Thus, further in-depth study of the relationship between systemic inflammation and circadian rhythm changes in patients with extensive vulgar psoriasis and concomitant alimentary obesity is promising and essential for the development of scientifically substantiated principles for early prevention and timely correction of these comorbidities.
Псоріаз – один із найбільш поширених дерматозів, яким за даними світової статистики ВООЗ страждають від 2% до 4% населення нашої планети. Збільшення випадків коморбідності псоріазу та ожиріння, що спостерігаються останнім часом, призводять до тяжких, атипових, інвалідизуючих та резистентних до терапії форм дерматозу, значно погіршують якість життя пацієнтів, знижують працездатність та соціальну активність хворих, що визначає не тільки медичну, але й соціальну значимість проблеми. Існує теоретичне обгрунтування можливої ролі порушень циркадного ритму, яке проявляється зміною харчової поведінки, зменшенням тривалості сну та індивідуального хронотипу хворих в розвитку ожиріння, хронічного запалення низької інтенсивностісті та деяких хронічних аутоімунних захворювань таких, як псоріаз. Однак, дане питання залишається недостатньо вивченим і доведеним. Тому, метою нашого дослідження стало виявлення кореляційної залежності між циркадним ритмом за показниками змін хронотипу працездатності людини та показниками сиситемного запалення у хворих на розповсюжжений псоріаз з супутнім аліментарним ожирінням. Результати кореляційного аналізу показали високу негативну кореляційну залежність між хронотипом працездатності хворих та рівнем ІЛ-33 та середню негативну кореляційна залежність між рівнем ІЛ-6, СРБ та хронотипом працездатності хворих. Тож, зміни циркадного ритму на вечірній тип хронотипу працездатності людини можуть сприяти підвищенню рівня показників системного запалення у хворих на розповсюджений вульгарний псоріаз з супутнім аліментарним ожирінням. Отже, подальше більш поглиблене вивчення взаємозв’язку показників системного запалення та змін циркадного ритму у хворих на розповсюджений вульгарний псоріаз з супутнім аліментарним ожирінням є перспективним і вкрай необхідним для розробки науково-обґрунтованих принципів ранньої профілактики та своєчасної корекції даних коморбідностей.
Ключові слова: psoriasis
obesity
indicators of systemic inflammation
circadian rhythm disorders
псоріаз
ожиріння
показники системного запалення
порушення циркадного ритму
УДК: 616.517-056.5:613.1/.25-056.52
ISSN: 2073-4662
DOI: https://doi.org/10.31718/mep.2021.25.1-2.02
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/15742
Розташовується у зібраннях:Проблеми екології та медицини, Том 25, № 1-2
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Circadianrhythmandindicators.pdf445,65 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.