UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1606
Назва: Ефективність використання остеопластичного матеріалу трапекс-гелю при лікуванні хронічного гранулюючого та гранульоматозного періодонтитів
Інші назви: Эффективность использования остеопластического материала «трапекс-гель» при лечении хронического гранулирующего и гранулематозного периодонтитов
Efficiency of "trapex-gel" as osteoplastic material in the therapy of chronic granulomatous and granulating periodontitis
Автори: Лобач, Лариса Миколаївна
Шундрик, Марина Аркадіївна
Ткаченко, Ірина Михайлівна
Марченко, Ірина Ярославівна
Лобач, Лариса Николаевна
Шундрик, Марина Аркадьевна
Ткаченко, Ирина Михайловна
Марченко, Ирина Ярославовна
Lobach, L.
Shundryk, M.
Tkachenko, I.
Marchenko, I.
Дата публікації: 2015
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Ефективність використання остеопластичного матеріалу Трапекс-гелю при лікуванні хронічного гранулюючого та гранульоматозного періодонтитів / Л. М. Лобач, М. А. Шундрик, І. М. Ткаченко, І. Я. Марченко // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2015. – Т. 15, Вип. 2. – С. 62–65.
Короткий огляд (реферат): Завданням теперішнього дослідження є клінічна оцінка консервативного лікування хронічних де- структивних форм періодонтитів медичним матеріалом, розробленим для ендодонтії. «ТрАпекс- гель» – матеріал для тимчасового пломбування кореневих каналів, вміщує складну композицію із остеопластичних матеріалів і спеціальних добавок: гелеподібну речовину, гетерофазну суміш ор- тофосфатів кальцію, антиоксидантів, протизапальних і рентгеноконтрасних речовин на гелевій основі. Для лікування були вибрані 23 пацієнти (23 зуби), віком від 25 до 45 років без супутніх пато- логій з хронічними деструктивними формами періодонтитів. Після стандартної схеми хемомехані- чного препарування кореневих каналів вони заповнювались остеопластичним матеріалом «ТрА- пекс-гель» в якості тимчасової пломби. Контакт з тканинами періодонту складав від 25 до 50 днів. Контрольне спостереження за пацієнтами проводилось з використанням внутрішньо ротової кон- тактної рентгенографії з інтервалами 7 днів, 25 днів, 50 днів. Одержані позитивні результати проявились в зникненні суб’єктивних симптомів, зменшенні вогнища деструкції кісткової тканини, більш інтенсивного відновлення щільності кістки.; Задачей настоящего исследования являлась клиническая оценка консервативного лечения хронических деструктивных форм периодонтитов медицинским материалом, разработанным для эндодонтии. «ТрАпекс-гель» – материал для временного пломбирования корневых каналов, содержит сложную композицию из остеопластических материалов и специальных добавок: гелеообразующее вещество, гетерофазная смесь ортофосфатов кальция, антиоксидантов, противовоспалительных и рентгеноконтрастных веществ на гелевой основе. Для лечения были выбраны 23 пациента (23 зуба) в возрасте от 25 до 45 лет без сопутствующей патологии с хроническими деструктивними формами периодонтитов. После стандартной схемы хемомеханического препарирования корневых каналов, они заполнялись остеопластическим материалом «ТрАпекс-гель» в качестве временной пломбы . Контакт препарата с тканями периодонта составлял от 25 до 50 дней. Контрольное наблюдение за пациентами проводилось с использованием внутриротовой контактной рентгенографии с интервалом 7 дней, 25 дней , 50 дней. Получены положительные результаты, выражающиеся в исчезновении субъективных симптомов, уменьшении очага деструкции костной ткани, более интенсивного восстановления плотности кости.; The objective of this study was to evaluate the effectiveness of conservative treatment of chronic forms of destructive periodontitis by the medical material developed for endodontic purposes. "TrApex-gel" is a material for temporary filling of root canals, made of a complex composition of osteoplastic materials and special additives, gelling agent, heterophase mixture of orthophosphate calcium, antioxidants, anti-inflammatory and radiopaque substances on a gel base. 23 patients (23 teeth) aged 25 – 45 having no comorbidity of chronic forms of destructive were involved in the study. After a standard scheme of chemomechanical preparation of root canals, they were filled with osteoplastic materials "TrApeks-gel" used as a temporary seal. The contact of the gel with periodontal tissue ranged from 25 to 50 days. Follow up of the patients was performed using intraoral contact radiography in an interval of 7 days, 25 days, 50 days. Positive results manifested by disappearance of the symptoms, reduced focus of bone tissue destruction, more intensive regeneration of bone density.
Ключові слова: хронічні форми деструктивних періодонтитів
тимчасове пломбування
регенерація
рентгенографія
хронические формы деструктивних периодонтитов
временное пломбирование
регенерация
рентгенография
chronic forms of destructive periodontitis
temporary filling
regeneration
radiography
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1606
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
efektivnist-vikoristannya.pdf362,76 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.