Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/16156
Назва: Оцінка показників аналізу електрофотонної емісії у хворих на хронічні неінфекційні захворювання – ішемічну хворобу серця
Інші назви: Evaluation of electrophoton emission analysis indicators in patients with chronic non-infectious diseases - ischemic heart disease
Автори: Невойт, Ганна Володимирівна
Невойт, Анна Владимировна
Nevoit, G. V.
Дата публікації: тра-2021
Бібліографічний опис: Невойт Г. В. Оцінка показників аналізу електрофотонної емісії у хворих на хронічні неінфекційні захворювання – ішемічну хворобу серця / Г. В. Невойт // Проблеми екології і медицини. – 2021. – Т. 25, № 1–2. – С. 16–18.
Короткий огляд (реферат): Більш чіткі фундаментальні знання принципів електромагнітної організації функціонування організму людини можуть створити науковий базис для подальшого розв’язання низки медичних проблем сучасності і зокрема сприяти подоланню світової пандемії хронічних неінфекційних захворювань Метою дослідження є удосконалення методів діагностики, лікування та профілактики хронічних неінфекційних захворювань шляхом вивчення та залучення новітніх наукоємких технологій. Було здійснено аналіз електрофотонної емісії 126 хворим на ішемічну хворобу серця. Отримані результати порівняно до показників контрольної групи – 56 функціонально здорових осіб. Аналіз електрофотонної емісії з пальців рук людини пропонується автором як одна із перспективних методик можливого дослідження системних електромагнітних енергетичних процесів людського організму при здійсненні об’єктивного клінічного обстеження пацієнтів.
Более четкие фундаментальные знания принципов электромагнитной организации функционирования организма человека могут создать научный базис для дальнейшего решения ряда медицинских проблем современности и в частности способствовать преодолению мирового пандемии хронических неинфекционных заболеваний Целью исследования является совершенствование методов диагностики, лечения и профилактики хронических неинфекционных заболеваний путем изучения и привлечения новейших наукоемких технологийБыл осуществлен анализ електрофотоннои эмиссии 126 больным ишемической болезнью сердца. Полученные результаты по сравнению с показателями контрольной группы - 56 функционально здоровых лиц. Анализ електрофотоннои эмиссии с пальцев рук человека предлагается автором как одна из перспективных методик возможного исследования системных электромагнитных энергетических процессов человеческого организма при осуществлении объективного клинического обследования пациентов.
A clearer fundamental knowledge of the principles of electromagnetic organization of the human body can create a scientific basis for further solving a number of modern medical problems and in particular contribute to overcoming the global pandemic of chronic noncommunicable diseases. science-intensive technologies.Electrophoton emission analysis was performed in 126 patients with coronary heart disease. The results obtained compared to the control group - 56 functionally healthy individuals. The analysis of electrophotonic emission from human fingers is proposed by the author as one of the promising methods of possible study of systemic electromagnetic energy processes of the human body in the implementation of objective clinical examination of patients.
Ключові слова: неінфекційні захворювання
неинфекционные заболевания
non-communicable diseases
ішемічна хвороба серця
ишемическая болезнь сердца
coronary heart disease
об’єктивне клінічне обстеження
обьективное клиническое обследование
objective clinical examination
емісія фотонів
эмиссия фотонов
photon emission
УДК: 616.12-005.4-071
ISSN: 2073-4662
DOI: 10.31718/mep.2021.25.1-2.04
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/16156
Розташовується у зібраннях:Проблеми екології та медицини, Том 25, № 1-2
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
206_Article.pdf415,13 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.