UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1620
Назва: Розвиток зоотехнічної науки з проблем фізіології травлення тварин у навчальних закладах України
Інші назви: Развитие зоотехнической науки по физиологии пищеварения животных в учебных заведениях Украины
Development of zootechnical science with problems of the physiology of digestion in animals in educational institutionsof Ukraine
Автори: Юдіна, Ксенія Євгеніївна
Yudina, K.
Юдина, Ксения Евгеньевна
Волощук, Василь Михайлович
Voloshchuk, B.
Волощук, Василий Михайлович
Дата публікації: 2014
Видавець: В-во «Гілея»
Бібліографічний опис: Волощук В. М. Розвиток зоотехнічної науки з проблем фізіології травлення тварин у навчальних закладах України / В. М. Волощук, К. Є. Юдіна // Гілея : науковий вісник : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — Київ, Гілея, 2014. — Вип. 89 (10). — С. 164–169.
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано розвиток зоотехнічної науки з проблем фізіології травлення тварин у навчальних закладах; виокремлені основні напрямки цього питання. Методологічні засади ґрунтуються на пріоритеті документів, які дають змогу всебічно проаналізувати еволюцію наукової думки з фізіології травлення тварин в Україні. Важливими шляхами розв’язання проблеми даного дослідження є застосування власне історичних принципів (історизму, об’єктивності) та методів (історико–порівняльний, історико–системний), а також бібліографічного, статистичного методів і методів персоналізації, джерелознавчого та архівознавчого аналізу. Підводячи підсумок дослідження сучасного стану вивчення зазначеної проблеми, слід зауважити про наявність чималої кількості наукових, науково–популярних і публіцистичних праць, які безпосередньо або в межах висвітлення дотичних тем торкаються згадуваної проблеми. Встановлено, що на сьогодні не існує цілісного наукового дослідження, в якому було б описано еволюційний поступ наукової думки з фізіології травлення у тварин. ; Проанализировано развитие зоотехнической науки по физиологии пищеварения животных в учебных заведениях; выделены основные направления этого вопроса. Методологические основы базируются на приоритете документов, которые дают возможность всесторонне проанализировать эволюцию научной мысли по физиологии пищеварения животных на Украине. Важными путями решения проблемы данного исследования является использование исторических принципов (историзма, объективности) и методов (историко–сравнительный, историко–системный), а также библиографического, статистического методов и методов персонализации, источниковедческого и архивоведческого анализа. Подводя итог исследования современного состояния данной темы, следует заметить о наличии большого количества научных, научно–популярных и публицистических работ, непосредственно или в пределах раскрытия подобных тем касаются данной проблемы. Установлено, что на сегодня не существует целостного научного исследования, в котором было бы описано эволюционный прогресс научной мысли по физиологии пищеварения у животных. ; It has been analyzed the development of zootechnical science with problems of the physiology of digestion in animals in educational institutions; it was accentuated the main directions of this question. Methodological bases are substantiated on the priority of documents which give the possibility to analyze in details the evolution of a scientific thought with the physiology of digestion in animals in Ukraine. Important ways of solving a problem of this research are the use of own historical principle (historicity, objectivity) and methods (historical comparative, historical systematic), and also bibliographical, statistic methods and methods of personalization, the analysis of the sources and the archives. In result the researches of modern state of the study of the mentioned problem it is necessary to comment about the presence a big number of scientific, scientific–popular and publicistical works which touch the mentioned problem directly or within the confines of lighting up adjoining themes. It was determined that nowdays the whole of a scientific research doesn’t exist where it was described the evolutional motion of a scientific thought with the physiology of digestion in animals.
Ключові слова: фізіологія
травлення
НДУ
физиология
пищеварение
НИИ
physiology
digestion
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1620
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Navch zakl.pdf518,87 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.