UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1621
Назва: Науковий пошук та експериментальні роботи О.В. Квасницького з вивчення фізіології травлення свиней
Інші назви: Научный поиск и экспериментальные работы А.В. Квасницкого по изучению физиологии пищеварения свиней.
Scientifi c search and experimental works of O.V. Kvasnytskyi with the study of the physiology of digestion in pigs.
Автори: Юдіна, Ксенія Євгеніївна
Yudina, K.
Юдина, Ксения Евгеньевна
Дата публікації: 2014
Видавець: ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди".
Бібліографічний опис: Юдіна К. Є. Науковий пошук та експериментальні роботи О.В. Квасницького з вивчення фізіології травлення свиней / К. Є. Юдіна // Наукові записки з української історіїю. – Вип. 35. – 2014. – С. 224–234.
Короткий огляд (реферат): Метою дослідження було розкрити значення робіт видатного українського вченого- винахідника О.В. Квасницького в галузі досліджень з фізіології травлення свиней. Плідна праця академіка О.В. Квасницького відзначена високими урядовими нагородами: золотою зіркою Героя Соціалістичної Праці, двома орденами В.І. Леніна, двома орденами «Знак Пошани», чотирма урядовими медалями і Почесними грамотами Президії Верховної Ради УРСР, а у 1960 р. йому було присуджено звання Заслуженого діяча науки УРСР. Застосовуючи метод персоналізації визначено, що наявні історичні праці узагальнюючого характеру О.В. Квасницького частково відтворюють окремі етапи становлення й подальшого розвитку фізіології травлення у свиней, а також є певною основою для ґрунтовного вивчення еволюційного поступу галузевої наукової думки, а також відтворення цілісної картини історичної ситуації, яка визначала еволюцію наукової думки з фізіології травлення свиней; The aim of the study was to clarify the signifi cance of works of outstanding Ukrainian scientist-inventor O.V. Kvasnytskyi in the fi eld of researches on the physiology of digestion in pigs. Fruitful work of an academician O.V. Kvasnytskyi was marked by high government awards: the gold star of Hero of Socialist Labor, two Orders of V.I. Lenin, two Orders of «Badge of Honor», four government medals and diplomas of the Presidium of the Supreme Council of USSR, and in 1960 he was awarded the title of Honored Worker of Science of USSR. Applying the method of personalization it was determined that the available generalizing character historical works of O.V. Kvasnytskyi partly refl ect the individual stages of further development of the physiology of digestion in pigs, and is also a some basis for a thorough study of the evolutionary progress of scientifi c thought and the reproduction of a whole picture of historical situation that determined the evolution of scientifi c thought on the physiology of digestion in pigs; Целью исследования было раскрыть значение работ выдающегося украинского ученого–изобретателя А.В. Квасницкого в области исследований по физиологии пищеварения свиней. Плодотворный труд академика А.В. Квасницкого отмечен высокими правительственными наградами: золотой звездой Героя Социалистического Труда, двумя орденами «Знак Почета», четырьмя правительственными медалями и Почетными грамотами Президиума верховного совета УССР, а в 1960 г. ему было присвоено звание Заслуженного деятеля науки УССР. Применяя метод персонализации определено, что имеющиеся исторические труды обобщающего характера А.В. Квасницкого частично воспроизводят отдельные этапы становления и дальнейшего развития физиологии пищеварения у свиней, а также являются определенной основой для тщательного изучения эволюционного развития отраслевой научной мысли, а также воссоздания целостной картины ситуации, которая определяла эволюцию научной мысли по физиологии пищеварения свиней.
Ключові слова: фізіологія
травлення
О.В.Квасницький
физиология
пищеварение
O.V. Kvasnytskyi
physiology
digestion
роботи
вивчення
свині
pigs
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1621
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Nzzui_2014_35_30.pdf378,32 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.