UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1636
Назва: Применение биофлавоноидов и эссенциальных фосфолипидов в коррекции иммунных, метаболических и микрогемоциркуляторных изменений у больных коморбидной патологией
Інші назви: Застосування біофлавоноїдів та есенціальних фосфоліпідів в корекції метаболічних, імунних та мікрогемоциркуляторных порушень у коморбідних хворих
The use of bioflavonoids, and essential phospholipids in correction of the immune, metabolic and microhemocirculation changes in patients with comorbid pathology
Автори: Бурмак, Юрий Григорьевич
Петров, Евгений Евгеньевич
Треумова, Светлана Ивановна
Бурмак, Юрій Григорович
Петров, Євген Євгенович
Треумова, Світлана Іванівна
Burmak, Yu. G.
Petrov, Ye. Ye.
Treumova, S. I.
Дата публікації: 2017
Видавець: Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»
Бібліографічний опис: Бурмак Ю. Г. Применение биофлавоноидов и эссенциальных фосфолипидов в коррекции иммунных, метаболических и микрогемоциркуляторных изменений у больных коморбидной патологией / Ю. Г. Бурмак, Е. Е. Петров, С. И. Треумова // Фітотерапія. Часопис. – 2017. – № 2. – С. 4–6.
Короткий огляд (реферат): В публикации приведены данные относительно эффективности применения комбинации биофлавоноида и эссенциальных фосфолипидов в лечении больных пептичной язвой в сочетании с хроническим бронхитом. Показано, что комбинированное лечение содействует нормализации клеточного звена иммунитета с восстановлением иммунорегуляторного потенциала, позитивной динамике содержания цитокинов со снижением провоспалительной активности сыворотки крови, уменьшением активности липопероксидации и липоксигеназного пути метаболизма арахидовой кислоты, а также существенному улучшению микрогемоциркуляции нарушений преимущественно за счет периваскулярных и внутрисосудистых составляющих; У публікації наведено дані стосовно ефективності використання комбінації біофлавоноїду та єсенціальних фосфоліпідів у лікуванні хворих на пептичну виразку в сполученні з хронічним бронхітом. Показано, що комбіноване лікування сприяє нормалізації клітинної ланки імунітету із відновленням іммунорегуляторного потенціалу, позитивній динаміці вмісту цитокінів із зниженням прозапальної активності сироватки крові, зменшенню активності ліпопероксидації та ліпоксигеназного шляху метаболізму арахідової кислоти, а також суттєвому покращанню мікрогемоциркуляції порушень переважно за рахунок периваскулярних та внутрішньосудинних складових; The publication provides data about the effectiveness of the use of a combination of bioflavonoid and essential phospholipids in the treatment of patients peptical ulcer combined with chronic bronchitis. It is shown that the combined treatment promotes the normalization of cellular immunity with restoration of immunoregulatory potential, the positive dynamics of the content of cytokines with a decrease in proinflammatory activity of blood serum, a decrease in the activity of lipid peroxidation and lipoxygenase path of metabolism for arahidonic acid, as well as significant improvement of microcirculation disorders mainly by perivascular and intravascular components.
Ключові слова: пептическая язва
хронический бронхит
клеточный иммунитет
цитокины
липопероксидация
лейкотриены
микрогемоциркуляция
лечение
пептична виразка
хронічний бронхіт
клітинний імунітет
цитокіни
ліпопероксидація
лейкотрієни
мікрогемоциркуляція
лікування
peptic ulcer
chronic bronchitis
cellular immunity
cytokines
lipid peroxydation
leucotrienes
microhaemocirculations
treatment
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1636
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Primenenie_bioflavonoidov.pdf455,56 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.