Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1670
Назва: Експериментальна корекція меланіном протеїназно-інгібіторного дисбалансу слинних залоз в умовах гіпергастринемії
Інші назви: Экспериментальная коррекция меланином протеиназно-ингибиторного дисбаланса слюнных желез в условиях гипергастринемии
Experimental correction of the proteolytic balance of salivary glands under conditions of the hypergastrinemia by melanin
Автори: Сухомлин, Андрій Анатолійович
Сухомлин, Андрей Анатольевич
Sukhomlyn, A. A.
Дата публікації: 2014
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Сухомлин А. А. Експериментальна корекція меланіном протеїназно-інгібіторного дисбалансу слинних залоз в умовах гіпергастринемії / А. А. Сухомлин // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2014. – Т. 14, Вип. 2 (46). – С. 152–154.
Короткий огляд (реферат): На тепер для лікування кислотозалежних захворювань травного тракту широко застосовуються інгібітори протонної помпи. Тривале застосування ІПП викликає гіпергастринемію. Метою дослідження було вивчення впливу меланіну на патологічні зміни в слинних залозах щурів в умовах омепразол-індукованої гіпергастринемії. Експерименти виконані на 35 білих щурах-самцях, вагою 180-220г. Дослідним тваринам протягом 28 діб внутрішньоочеревинно вводили омепразол (“Sigma”, США) дозою 14 мг/кг, меланін (5 мг/кг маси тіла перорально) окремо та в поєднанні. Загальна протеолітична активність при 28-денному введені омепразолу підвищилась в 1,17 разу (p<0.05), в той час як загальна антитриптична активність знизилась в 1,15 разу (p<0.05) порівняно з контролем. Застосування меланіну на 28 добу експерименту призвело до вірогідного зниження активності протеїназ в 1,15 разу (p<0.05) в слинних залозах щурів. Також вірогідно в 1,1 разу (p<0.05) зростала загальна антитриптична активність в тканинах слинних залоз порівняно з тваринами без корекції. Отже, експериментальна корекція меланіном сприяє нормалізації патологічних змін в слинних залозах щурів на тлі довготривалого введення омепразолу, про що свідчить пригнічення протеолітичних процесів; На сегодняшний день, для лечения кислотозависимых заболеваний пищеварительного тракта широко используются ингибиторы протонной помпы. Длительное использование ИПП вызывает гипергастринемию. Целью исследования было изучение влияния меланина на патологические изменения в слюнных железах крыс в условиях омепразол-индуцированной гипергастринемии. Эксперименты выполнены на 35 белых крысах-самцах, весом 180-220г. Опытным животным в течение 28 суток внутрибрюшинно вводили омепразол (“Sigma”, США) дозой 14 мг/кг, меланин (5 мг/кг массы тела перорально) отдельно и в сочетании. Общая протеолитическая активность при 28-дневном введении омепразола повышалась в 1,17 раз (p<0.05), в то время как общая антитриптическая активность снизилась в 1,15 раз (p<0.05) по сравнению с контролем. Использование меланина на 28 сутки эксперимента привело к достоверному снижению активности протеаз в 1,15 раза (p<0.05) в слюнных железах крыс. Также достоверно в 1,1 раза (p<0.05) возросла общая антитриптическая активность в тканях слюнных желез по сравнению с животными без коррекции. Экспериментальная коррекция меланином способствует нормализации патологических изменений в слюнных железах крыс на фоне длительного введения ингибитора протонной помпы, о чем свидетельствует угнетение протеолитических процессов; Nowadays proton pump inhibitors (PPIs) are extensively used in the therapy of acid-related diseases of gastrointestinal tract. But their prolonged taking may result in hypergastrinemia. The aim of the study presented was to investigate the effect of melanin on the pathological changes in the salivary glands of rats under omeprazole-induced hypergastrinemia. Experiments were performed on 35 white male rats weighing 180-220g. Experimental animals were administered omeprazole ("Sigma", USA) intraperitoneally in a dose of 14 mg / kg, melanin (5 mg / kg body weight orally) singly and in combination for 28 days. The total proteolytic activity in 28-day omeprazole administration increased in 1.17 times (p <0.05), while total antitryptic activity decreased in 1.15 times (p<0.05) compared to the control. The application of melanin on 28th day of the experiment led to reliable reduction in the activity of proteases in 1.15 times (p <0.05) in the salivary glands of rats against the background of hypergastrinemia compared with animals which had no melanin correction. It was found out experimental melanin correction normalized pathological changes in the salivary glands of the rats exposed to prolonged PPI intake that was proven by the inhibition of the total proteolytic processes.
Ключові слова: слинні залози
меланін
омепразол
гіпергастринемія
протеоліз
слюнные железы
омепразол
гипергастринемия
протеолиз
меланин
salivary glands
omeprazole
hypergastrinemia
proteolysis
melanin
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1670
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Sukhomlyn_ ActualniProblemy_2014.pdf675,51 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.