UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1679
Назва: Вплив генів ренін-ангіотензинової системи на розвиток асфіксії та її перебіг у доношених новонароджених
Інші назви: Влияние полиморфизма генов ренин-ангиотензиновой системы на развитие асфиксии и ее течение у доношенных новорожденных
The influence of genes of renin-angiotensin system on the development of asphyxia and its course in term infants
Автори: Коробка, Оксана Вікторівна
Коробка, Оксана Викторовна
Korobka, O.
Дата публікації: 2016
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Коробка О. В. Вплив генів ренін-ангіотензинової системи на розвиток асфіксії та її перебіг у доношених новонароджених / О. В. Коробка // Вісник проблем біології та медицини. – 2016. – Т.1, № 1 (126). – С. 179–184.
Короткий огляд (реферат): Актуальність. Гени ренін-ангіотензинової системи – ACE, AGTR1 і eNOS- є біологічно та клінічно значимими у формуванні фенотипічних особливостей більшості захворювань перинатального періоду. Мета. Проаналізувати вплив I/D поліморфізму АСЕ гену, А/С поліморфізму AGTR1 гену та 4a/b поліморфізму eNOS гену на розвиток асфіксії та її перебіг у доношених новонароджених Матеріали та методи. Проведено проспективне когортне дослідження, в яке включено доношених новонароджених (n=107) із гестаційним віком від 37 тижнів, масою при народженні від 2500 г, які лікувалися у відділеннях інтенсивної терапії новонароджених (ВІТН) лікувальних закладів Полтавської області упродовж 2010-2014 рр. з діагнозом помірної або тяжкої асфіксії. У групу порівняння увійшов31 здоровий новонароджений.Результати дослідження. ІІ генотип виявлявся у 39,5% здорових дітей та 15,74% дітей з асфіксією (ВШ 0,29; 95% ДІ 0,11-0,72), р=0,005), а її важкий перебіг у 18,4% (7 з 38) дітей з асфіксією (ВШ 0,34; 95% ДІ 0,103 -1,09, р=0,037). А/С поліморфізм AGTR1 гену та 4b/a поліморфізм eNOS гену не асоціюється з розвитком асфіксії та її важким перебігом. Висновок. ІІ генотип АСЕ гену зменшує шанси дитини мати асфіксію та її важкий перебіг у доношених новонароджених. Потрібні подальші дослідження на більшій когорті пацієнтів для з’ясування остаточної ролі ACE, AGTR1 і eNOS генів у розвитку асфіксії та її важкості.; Актуальность. Гены ренин-ангиотензиновых системы - ACE, AGTR1 и eNOS- являются биологически и клинически значимыми в формировании фенотипических особенностей течения большинства заболеваний перинатального периода.Цель. Проанализировать влияние I/D полиморфизма АСЕ гена, А/Сполиморфизма AGTR1 гена и 4b/a полиморфизма eNOS гена на развитие асфиксии и ее течение у доношенных новорожденных Материалы и методы. Проведено проспективное когортное исследование, в которое включены доношенные новорожденные (n = 107) с гестационным возрастом от 37 недель, массой при рождении от 2500 г, которые лечились в отделениях интенсивной терапии новорожденных лечебных учреждений Полтавской области в течение 2010-2014 гг. с диагнозом умеренной или тяжелой асфиксии. В группу сравнения вошел 31 здоровый новорожденный. Результаты исследования. ІІ генотип АСЕ гена определялся у 39,5% здоровых детей и 15,74% детей с асфиксией (ОШ 0,29; 95% ДИ 0,11 -0,72, р=0,005), а ее тяжелое течение у 18,4% (7 из 38) детей с асфиксией (ОШ 0,34; 95% ДИ 0,103-1,09, р=0,037). А/С полиморфизм AGTR1 гена и 4b/a полиморфизм eNOS гена не ассоциируется с развитием асфиксии и ее тяжелым течением. Вывод. ІІ генотип АСЕ гена уменьшает шансы доношенного новорожденного иметь асфиксию и ее тяжелое течение. Требуются дальнейшие исследования на большей когорте пациентов для выяснения окончательной роли ACE, AGTR1 и eNOS генов в развитии асфиксии и ее тяжести.; Relevance of the research. Genes of renin-angiotensin system – ACE, AGTR1 and eNOS are biologically and clinically significant in formation of phenotypic course features of most diseases of the perinatal period.The aim of the research. To analyze the impact of I/D polymorphism of ACE gene, A/C polymorphism of AGTR1 gene and 4a/b polymorphism of eNOS gene on the development of asphyxia and its course in term newborns Materials and methods. A prospective cohort study which included full -term newborns (n = 107) with the gestational age of 37 weeks, birth weight of 2500 g who were treated in intensive care baby unit (ICBU) at medical institutions of Poltava region during 2010-2014 with diagnosis of moderate or severe asphyxia.The comparison group included 31 healthy newborn.Results of the research. The study found that research groups were almost identical in terms of birth weight, the ratio of girls and boys.ID genotype of ACE gene was found in 44.7% of healthy children and in 57.41% of infants with asphyxia, while DD variant of ACE gene – in 15.8% and 25.0% of children respectively (Table 1). The ratio of possibility to have asphyxia in patients with genotype II was 0.28 (95% CI 0.11-0.72), p = 0.005. The study showed that frequencies of different genotypes options of AGTR1 gene in children of examined groups displayed no significant differences in the distribution of healthy children and neonates with asphyxia according to AA, AC and CC genotypes. Results of the study showed the presence of polymorphic variant 4aa of eNOS gene in 1 infant (3.23%) of the comparison group and 4 infants (3.8%) from the main group, 4ba variant of gene eNOS – in 6 (19.35%) and 31 (29.5%) infants respectively, and 4bb variant of gene – in 24 healthy infants (77.42%) and in 70 (66.7%) infants with asphyxia. We conducted the study of combination of frequency in polymorphic variants of genes of renin-angiotensin system in children with asphyxia and healthy newborns. The presence of the combination of ID or DD genotype of ACE gene with AC or CC genotype of AGTR1 gene is not associated with the development of asphyxia in term infants (Table 2). We have not received significant differences in the frequency of detection of the combination of polymorphic variants of ACE and eNOS gene, as well as AGTR1 and eNOS genes in infants with asphyxia and children of the comparison group. Among the examined children with asphyxia 38 (35.8%) had severe course, therefore the influence of polymorphic variants of genes of renin -angiotensin system on the severity of asphyxia was analyzed. As Table 3 displays, the ratio of the possibility to have severe asphyxia in a child with II genotype of ACE gene was 0.34, p = 0.037, and the children with DD genotype – 2.77, p = 0.05. Thus, II genotype of ACE gene significantly reduces the chances of the child to have asphyxia and its severe course, and DD genotype conversely increases the chances of a child to have a severe course of asphyxia. II genotype was detected in 39.5% of healthy children and 15.74% of children with asphyxia (PR 0.29, 95% CI 0.11-0.72), p = 0.005), and its severe course in 18.4% (7 of 38) children with asphyxia (PR 0.34, 95% CI 0.103-1.09, p = 0.037). A/C polymorphism of AGTR1 gene and 4b/a polymorphism of eNOS gene are not associated with the development of asphyxia and its severe course.
Ключові слова: 4а/b поліморфізм еNOS гену
I/Dполіморфізм ACE гену
A/C поліморфізм AGTR1гену
асфіксія
доношені новонароджені
4а/bполиморфизм еNOS гена
I/D полиморфизм ACE гена
асфиксия
A/C полиморфизмAGTR1 гена
доношенные новорожденные
4a/b polymorphism of eNOS gene
asphyxia
I/D polymorphism of ACE gene
A/C polymorphism of AGTR1 gene
full-term newborns.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1679
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
O. V. Korobka.pdf313,34 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.