Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1729
Назва: Фулерен С60 послаблює вільнорадикальні і деструктивні процеси в сполучній тканині при ад’ювантному артриті у щурів
Інші назви: Фуллерен С60 ослабляет свободнорадикальные и деструктивные процессы в соединительной ткани при адъювантном артрите у крыс
Fullerene С60 inhibited free radical and destructive processes in connective tissue during adjuvant arthritis in rats
Автори: Мамонтова, Тетяна Василівна
Весніна, Людмила Едуардівна
Микитюк, Марина Володимирівна
Боброва, Нелля Олександрівна
Куценко, Неля Леонідівна
Гординська, Інга Леонідівна
Кайдашев, Ігор Петрович
Мамонтова, Татьяна Васильевна
Веснина, Людмила Эдуардовна
Микитюк, Марина Владимировна
Боброва, Нелля Александровна
Куценко, Неля Леонидовна
Гординская, Инга Леонидовна
Кайдашев, Игорь Петрович
Mamontova, Т.
Vesnina, L.
Mikitvuk, M.
Bobrova, N.
Kutsenko, L.
Gordinska, I.
Kaidashev, I.
Ключові слова: експериментальний ад 'ювантний артрит
фулерен С60
активність антиоксидантних ферментів
загальна калагеналітична активність
адъювантный артрит
фуллерен С60
активность антиоксидантных ферментов
общая коллагенолитическая активность
experimental adjuvant arthritis
fullerene C60
antioxidant enzymes activity
total collagenolitic activity
Дата публікації: 2015
Видавець: Наукова думка
Бібліографічний опис: Фулерен С60 послаблює вільнорадикальні і деструктивні процеси в сполучній тканині при ад’ювантному артриті у щурів / Т. В. Мамонтова, Л. Е. Весніна, М. В. Микитюк [та ін.] // Фізіологічний журнал. — 2015. — Т. 61, № 2. — С. 80—86.
Короткий огляд (реферат): Вивчено вплив фулерену С 60 (FC60) на рівень вільнорадикальких і деструктивних процесів у сполучній тканині суглобів при експериментальному ад'ювантному артриті (АА) у щурів. Продемонстровано антиоксидантний ефект FC60 при АА, який проявляється зниженням приросту концентрації малонового діальдегіду в печінці (13,44±0,83 %) і нирках (18,86±1,36 %); і підвищенням активності антиоксидантних ферментів, супероксиддисмутази в печінці (15,96±0,38 мкмоль/кг∙с) і нирках (5,36Н),27 мкмоль/кг∙с), а також каталоги в нирках (9,56±0,78 мкмоль/кг∙с) і серці (2,26±0,41мкмоль/кг∙с) у порівнянні з показниками контрольної групи (43,83±5,69 %; 54,55±6,18%; 11,68±0,52 мкмоль/кг∙с; 3,43±0,47 мкмоль/кг∙с; 4,77±0,5 мкмоль/кг∙с; 0,98±0,12 мкмоль/кг∙с відповідно). Показано протективний ефект FC60 при АА, спрямований на пригнічення деструктивних процесів у сполучній тканині, що виражалось зниженням рівня загальної колагенолітичної активності в хрящовій (10,05± 0,06 мкмоль∙г-1∙хв-1) і кістковій (11,21±0,04 мкмоль∙г-1∙хв-1) тканинах, вмісту вільного оксипроліну (1,54±0,04 мкг/мл) і активності лужної фосфатази (1,24±0,14 мкмоль/л∙с) у порівнянні з показниками контрольної групи (11,91 ± 0,49 мкмоль∙г-1∙хв-1; 13,19±0,15 мкмоль∙г-1∙хв-1; 2,25±0,07/мкг/мл; 2,19+0,24 мкмоль/л∙с відповідно). Отримані дані визначають перспективу подальших досліджень дії FC60 при ревматоїдному артриті як можливого терапевтичного агента; Изучено влияние фуллерена С60 (FC60) на уровень свободнорадикальных и деструктивных процессов в соединительной ткани суставов при экспериментальном адъювантном артрите (АА) у крыс. Продемонстрирован антиоксидантный эффект FC60 при АА, проявляющийся достоверным снижением прироста концентрации малонового диальдегида в печени (13,44±0,83 %) и почках (18,86±1,36 %); повышением активности антиоксидантных ферментов, супероксиддисмутази в печени (15,96±0,38 мкмоль/кг∙с) и почках (5,36±0,27 мкмоль/кг∙с), а также каталазы в почках (9,5640,78 мкмоль/кг∙с) и сердце (2,26±0,41 мкмоль/кг∙с) в сравнении с показателями контрольной группы (43,83±5,69 %; 54,55±6,18%; 11,68±0,52 мкмоль/кг∙с; 3,43±0,47мкмоль/кг∙с; 4,77±0,5 мкмоль/кг∙с; 0,98±0,12 мкмоль/кг∙с соответственно). Показан протективный эффект FC60 при АА, направленный на угнетение деструктивных процессов в соединительной ткани, что выражалось снижением уровня общей коллагенолитической активности в хрящевой (10,05 ± 0,06 мкмоль∙г-1хв-1) и костной (11,21±0,04 мкмоль∙г-1хв-1) тканях, содержания свободного оксипролина (1,54±0,04 мкг/мл) и активности щелочкой фосфатазы (1,24±0,14 мкмоль/л∙с) в сравнении с показателями контрольной группы (11,91±0,49 мкмоль∙г-1хв-1; 13,19±0,1 5 мкмоль∙г-1хв-1); 2,25±0,07 мкг/мл; 2,19±0,24 мкмоль/л∙с соответственно). Полученные результаты определяют перспективу дальнейших исследований действия при ревматоидном артрите как возможного терапевтического агента; The effects of fullerene C60 (FC60) on the level of free radical and destruction processes were studied in rats with experimental adjuvant arthritis (AA). It was shown the protective effect of FC60 during AA. The effect was accompanied by an increase of the antioxidant enzymes activity, superoxidedismutase in the liver (15,96±0,38 µmol/kg∙s) and in the kidneys (5,36±0,27 µmol/kg∙s) and catalase in the kidneys (9,56±0,78 µmol/kg∙s) and in the heart (2,26±0,41 µmol/kg∙s) in comparison to control greup (43,83±5,69 %. 54,55±6,18%; 11,68±0,52 gmovkg-s; 3,43±0,47 µmol/kg∙s; 4,77±0,5 µmol/kg∙s; 0,98±0,12 µmol/kg∙s accordingly). It was shown a protective effect of FC60 during AA directed on me depression of the destructive processes in connective tissue that was expressed through the reduction of the total collagenolitic activity level in cartilage (10,05 ± 0,06 µmol/g/min) and bone (ll,21±0,04 µmol/g/min) tissues, free hydroxyproline contents (l,54±0,04 µg/ml) and alkaline phasphatase activity (1,24±0,14 µmol/l∙sec) in comparison to control group (11,91± 0,49 µmol/g/min; 13,19±0,15 µmol/g/min; 2,25±0,07 µg/ml; 2,19±0,24 µmol/l∙sec accordingly). Taken together, these results accentuate the perspective of future investigations of action FC60 during rheumatoid arthritis as a feasible therapeutic agent.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1729
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Fullerene_С60_inhibited_free_radical.pdf1,46 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.