UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1779
Назва: Шляхи оптимізації проведення лікарської виробничої практики з внутрішньої медицини у студентів 4 курсу медичних вузів в умовах Болонського процесу
Інші назви: Пути оптимизации проведения врачебной производственной практики по внутренней медицине студентов 4 курса медицинских вузов в условиях Болонского процесса
The ways of optimization of internal medicine of physicians industrial practice for students of the 4th course of medical universities according to Bologna process
Автори: Воробйов, Євген Олексійович
Воробьев, Евгений Алексеевич
Vorobyov, Ye. O.
Шевченко, Тетяна Іванівна
Шевченко, Татьяна Ивановна
Shevchenko, T. I.
Сорокіна, Світлана Іванівна
Сорокина, Светлана Ивановна
Sorokina, S. I.
Кудря, Ірина Павлівна
Кудря, Ирина Павловна
Kudrya, I. P.
Шапошник, Ольга Анатоліївна
Шапошник, Ольга Анатольевна
Shaposhnyk, O. A.
Дата публікації: 28-вер-2011
Видавець: Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я Горбачевського»
Бібліографічний опис: Шляхи оптимізації проведення лікарської виробничої практики з внутрішньої медицини у студентів 4 курсу медичних вузів в умовах болонського процесу / Є. О. Воробйов, Т. І. Шевченко, С. І. Сорокіна [та ін.] // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 55–58.
Короткий огляд (реферат): Проведення виробничої практики на 4 курсі вищих медичних навчальних закладів України є важливим етапом у формуванні та становленні майбутнього лікаря. В умовах переходу до Болонського процесу розроблена нова програма виробничої лікарської практики, основні положення якого не завжди мають перевагу порівняно з досвідом минулих років. Згідно з новою програмою, обсяг необхідних практичних навичок, якими повинен оволодіти студент, був значно скорочений. Виробнича практика студентів 4 курсу проводиться після закінчення семестру, частіше у період відпусток. Тому навантаження на одного викладача значно збільшується, але аудиторні години при цьому не виділяються. Також вдвічі скоротилась тривалість роботи у відділеннях терапевтичного профілю, що негативно відбивається на рівні опанування професійних навичок та вмінь. На нашу думку, організація проведення виробничої практики минулих років була більш оптимальною. Тісна співпраця лікарів практичної охорони здоров’я і викладачів медичних вузів мала позитивний вплив на якість підготовки майбутніх фахівців. Потребують перегляду організаційні питання проведення підсумкового контролю засвоєння модуля лікарської виробничої практики ; Internal medicine physician’s industrial practice for 4 course in higher educational institutions of Ukraine is an important stage in the formation of future doctors. According to the Bologna process it was developed a new program of medical practice, the main provisions do not always have an advantage in comparison with the experience of past years. Under the new program required amount of practical skills that students must master, was significantly reduced. The industrial practice of students of the 4th course is held after the semester, often during the holidays. Therefore, the load per teacher increases, but the classroom hours will not be allocated. Also, twice reduced the duration of the therapeutic profile in the offices, which negatively affects at the level of mastery of skills and abilities. In our opinion, the organization of the manufacturing practices of the past was more comfortable. Close cooperation of practical public health doctors and teachers of medical schools had a positive impact on the quality of future specialists. It is needed to review arrangements for the final control module learning medical practice.
Ключові слова: лікарська виробнича практика
врачебная производственная практика
medical practice
болонський процес
болонский процесс
Bologna process
вища освіта
высшее образование
Higher Education
кредитно-модульна система
кредитно-модульная система
credit-module system
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1779
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
shlyahy_optymiz_prov_likar.pdf274,25 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.