Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1789
Назва: Роль лактазної недостатності в розвитку симптоматики непереносимості молоковмісних продуктів у гастроентерологічних хворих
Інші назви: Роль лактазной недостаточности в развитии симптоматики непереносимости молокосодержащих продуктов у гастроэнтерологических больных
Role of lactase deficiency in development of dairy products intolerance symptoms in gastroenterological patients
Автори: Радіонова, Тетяна Олександрівна
Радионова, Татьяна Александровна
Radionova, T. O.
Дата публікації: 17-лис-2016
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Радіонова Т. О. Роль лактазної недостатності в розвитку симптоматики непереносимості молоковмісних продуктів у гастроентерологічних хворих / Т. О. Радіонова // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2016. – Т. 16, № 4 (56). –С. 156–162.
Короткий огляд (реферат): У зв’язку з широкою розповсюдженістю суб’єктивних симптомів лактозної непереносимості серед дорослих, питання діагностики та ведення цих хворих постають не лише в педіатричній практиці, а й перед лікарями, що працюють з дорослим населенням. Мета – вивчити частоту, причини виникнення лактазної недостатності та характер диспепсичного синдрому у хворих гастроентерологічного профілю з симптомами лактозної інтолерантності. Матеріали і методи. Обстежено 82 хворих, яким проведено загально-клінічне обстеження, аналіз первинної медичної документації, анкетування та дихальні водневі тести з лактозою та лактулозою. Результати та їх обговорення. Встановлено, що первинна лактазна недостатність займає незначне місце в розвитку клінічних симптомів лактозної інтолерантності. В більшості випадків вона поєднується з синдромом надмірного бактеріального росту. Серед інших причин розвитку симптомів непереносимості лактозовмісних продуктів виявлено хронічний панкреатит та синдром надмірного бактеріального росту, який у всіх пацієнтів був сполучений з синдромом подразненого кишечника. Визначено особливості перебігу диспепсичного синдрому після вживання лактозовмісних продуктів в залежності від етіологічного фактора. Висновки. Хворим гастроентерологічного профілю за умов наявності суб’єктивних ознак непереносимості молока рекомендовано проведення дихальних водневих тестів з лактозою та лактулозою з метою встановлення об’єктивної причини розвитку симптоматики та розробки тактики ведення цих пацієнтів ; В связи с широкой распространенностью субъективных симптомов лактозной непереносимости среди взрослых, вопросы диагностики и ведения этих больных возникают не только в педиатрической практике, а и среди врачей, которые работают со взрослым населением. Цель – изучить частоту, причины возникновения лактазной недостаточности, а также характер диспепсического синдрома у больных гастроэнтерологического профиля с симптомами лактозной интолерантности. Материалы и методы. Обследовано 82 больных, которым было проведено общеклиническое обследование, анализ первичной медицинской документации, анкетирование и дыхательные водородные тесты с лактозой и лактулозой. Результаты и их обсуждение. Установлено, что первичная лактазная недостаточность занимает незначительное место в развитии клинических симптомов лактозной интолерантности. В большинстве случаев она сочетается с синдромом избыточного бактериального роста. Среди других причин развития симптомов непереносимости лактозосодержащих продуктов обнаружено хронический панкреатит и синдром избыточного бактериального роста, который у всех больных был сочетан с синдромом раздраженного кишечника. Определены особенности диспепсического синдрома после употребления лактозосодержащих продуктов в зависимости от этиологического фактора. Выводы. Больным гастроэнтерологического профиля при условии наличия субъективных признаков непереносимости молока рекомендовано проведение дыхательных водородных тестов с лактозой и лактулозой с целью определения объективной причины развития симптоматики и разработки тактики ведения этих пациентов ; Due to widespread subjective lactose intolerance symptoms among adults, there are some questions on diagnostic and leading of this patients not only in pediatric practice, but also among doctors that work with aged people. Aim – to study frequency, causes of lactase deficiency and character of dyspeptic syndrome in gastroenterological patients that had lactose intolerance symptoms. Materials and methods. 82 patients were observed, they were performed general examination, primary medical documentation analysis, survey and hydrogen breath tests with lactose and lactulose. Results and discussion. It was estimated that primary lactase deficiency does not have a significant role in clinical symptoms of lactose intolerance development. In most cases it goes with bacterial overgrowth syndrome. Other reasons of dairy products intolerance were chronic pancreatitis and bacterial overgrowth syndrome which was combined with irritable bowel syndrome in all patients. Characteristics of dyspeptic syndrome after lactose-containing products consumption were defined depending on etiological factor. Conclusion. Gastroenterological patients with subjective signs of lactose intolerance are recommended to have the hydrogen breath tests with lactose and lactulose to detect objective cause of symptomatology and to work out the tactic of leading these patients.
Ключові слова: лактазна недостатність
лактазная недостаточность
lactase deficiency
синдром надмірного бактеріального росту
синдром избыточного бактериального роста
bacterial overgrowth syndrome
синдром подразненого кишечника
синдром раздраженного кишечника
irritable bowel syndrome
дихальний водневий тест
дыхательный водородный тест
hydrogen breath test
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1789
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
rol_laktaznoj_nedost_v_rozv.pdf765,86 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.