Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1799
Назва: Клініко-інструментальна характеристика малої аномалії розвитку серця (МАРС) у дітей м. Полтави
Інші назви: Клинико-инструментальная характеристика малой аномалии развития сердца (МАРС) у детей г. Полтавы
Clinical and instrumental characteristics of minor cardiac anomalies in children of Poltava
Автори: Фесенко, Марія Євгенівна
Козакевич, Вероніка Клавдіївна
Зюзіна, Лариса Степанівна
Кабика, Тетяна Володимирівна
Пєший, Микола Миколайович
Фесенко, Мария Евгеньевна
Козакевич, Вероника Клавдиевна
Зюзина, Лариса Степановна
Кабыка, Татьяна Владимировна
Пеший, Николай Николаевич
Fesenko, M.
Kozakevich, V.
Zyuzina, L.
Kabyka, T.
Pyeshyi, M.
Дата публікації: кві-2017
Видавець: МедЭксперт
Бібліографічний опис: Клініко-інструментальна характеристика малої аномалії розвитку серця (МАРС) у дітей м. Полтави / М. Є. Фесенко, В. К. Козакевич, Л. С. Зюзіна [та ін.] // Современная педиатрия. – 2017. – № 4. – С. 82–85.
Короткий огляд (реферат): Мета: виявити фактори ризику формування малої аномалії розвитку серця (МАРС) у дітей та проаналізувати частоту і структуру інших вроджених аномалій у поєднанні з МАРС на основі вивчення клініко4параклінічних особливостей перебігу захворювання. Пацієнти і методи. Проведено комплексне обстеження 105 дітей віком від 34х днів до 15 років. Усі діти були розподілені на три вікові групи: І група —діти від народження до 34х років (73 дитини), ІІ — з 44х до 7 років (16 дітей), ІІІ — з 8 до 15 років (16 дітей). Характеристика обстежених дітей проводилася з урахуванням перебігу вагітності, пологів, екстрагенітальної патології матерів та захворювань під час вагітності. Проводилася інтерпретація ЕКГ, УЗД серця та характеризувалася супутня патологія залежно від віку. Результати. Клінічна картина у дітей з МАРС характеризувалася відсутністю скарг та клінічної симптоматики. Домінуючими факторами ризику формування МАРС були патологічний перебіг вагітності (65,7%, провідною патологією була загроза переривання вагітності), патологічний перебіг пологів (35,0%, у 15% — за допомогою кесаревого розтину), наявність у вагітних екстрагенітальної патології, а також прояви ГРВІ і загострення TORCH-інфекції в І-му триместрі вагітності (76,4%). Висновки. Структура захворювань пацієнтів з МАРС безпосередньо залежить від віку дітей. Наявність у дітей з МАРС аритмій, тахікардії, брадикардії, укороченого інтервалу PQ потребує нагляду кардіолога; Цель: выявить факторы риска формирования малой аномалии развития сердца (МАРС) у детей и проанализировать частоту и структуру других врожденных аномалий в сочетании с МАРС на основе изучения клинико-параклинических особенностей течения заболевания. Пациенты и методы. Проведено комплексное обследование 105 детей в возрасте от 3-4х дней до 15 лет. Все дети были разделены на три возрастные группы: I группа — дети от рождения до 3-4х лет (73 ребенка), II — с 4х до 7 лет (16 детей), III — с 8 до 15 лет (16 детей). Характеристика обследованных детей проводилась с учетом течения беременности, родов, экстрагенитальной патологии матерей и заболеваний во время беременности. Проводилась интерпретация ЭКГ, УЗИ сердца и характеризовалась сопутствующая патология в зависимости от возраста. Результаты. Клиническая картина у детей с МАРС характеризовалась отсутствием жалоб и клинической симптоматики. Доминирующими факторами риска формирования МАРС были патологическое течение беременности (65,7%, ведущей патологией была угроза прерывания беременности), патологическое течение родов (35,0%, в 15% — с помощью кесарева сечения), наличие у беременных экстрагенитальной патологии, а также проявления ОРВИ и обострения TORCH инфекции в I-м триместре беременности (76,4%). Выводы. Структура заболеваний пациентов с МАРС непосредственно зависит от возраста детей. Наличие у детей с МАРС аритмий, тахикардии, брадикардии, укороченного интервала PQ требует наблюдения кардиолога; Objective. To identify risk factors for the formation of minor cardiac anomalies in children and analyse the incidence and patterns of other congenital anomalies associated with minor cardiac anomalies, based on the study of clinical and paraclinical features of the disease course.Materials and methods. A comprehensive survey of 105 children aged 3 days to 15 years were carried out. All children were divided into three age groups: I — children from birth to 3 years (73 children), II — from 4 to 7 years (16 children), III — from 8 to 15 years (16 children). Examination of children were conducted with regard to gestation course, childbirth, maternal extragenital pathology and acute diseases across pregnancy. ECG and echocardiography were conducted and comorbidities were characterized depending on age. Results. The clinical picture in children with minor cardiac anomalies was characterized by no complaints and clinical symptoms. The dominant risk factors for the development of minor cardiac abnormalities are pathologic gestation course (65.7%; a threatened miscarriage prevailed among pathology), abnormal labour (35.0%; in 15% of cases via caesarean section), maternal extragenital pathology, manifestations of acute respiratory viral infection and TORCH-infection exacerbation during 1st trimester of pregnancy (76.4%). The clinical manifestations of arrhythmia, tachycardia, bradycardia, short PQ interval in children with minor cardiac anomalies require follow up by cardiologist. Conclusions. Patterns of minor cardiac anomalies and their direct dependence on the age were determined in the examined children with minor cardiac anomalies. The clinical manifestations of arrhythmia, tachycardia, bradycardia, and short PQ interval in this group of children require follow up by cardiologist.
Ключові слова: мала аномалія розвитку серця
діти
фактори ризику
малая аномалия развития сердца
дети
факторы риска
minor cardiac anomalies
children
risk factors
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1799
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
kliniko-instrumentalna_harakterystika_MARS.pdf159,41 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.