UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1806
Назва: Можливості корекції лікувальної тактики у постраждалих з тяжкою краніоабдомінальною травмою
Інші назви: Возможности коррекции лечебной тактики у пострадавших с тяжёлой краниоабдоминальною травмой
Possible correction tactics of treatment patients with severe cranioabdominal injury
Автори: Черкун, Олексій Юрійович
Шейко, Володимир Дмитрович
Ситнік, Дмитро Анатолійович
Кас’ян, Володимир Володимирович
Рибалка, Ярослав Володимирович
Черкун, Алексей Юрьевич
Шейко, Владимир Дмитриевич
Сытник, Дмитрий Анатольевич
Касьян, Владимир Владимирович
Рыбалка, Ярослав Владимирович
Cherkun, A. Yu.
Sheyko, V. D.
Sytnik, D. A.
Kasian, V. V.
Rybalka, Ya. V.
Дата публікації: 2015
Видавець: ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України»
Бібліографічний опис: Можливості корекції лікувальної тактики у постраждалих з тяжкою краніоабдомінальною травмою / О. Ю. Черкун, В. Д. Шейко, Д. А. Ситнік [та ін.] // Харківська хірургічна школа. – 2015. – № 4(73). – С. 129–132.
Короткий огляд (реферат): Однією з актуальних сучасних медичних проблем є важка механічна поєднана травма, кількість якої з року в рік збільшується як по частоті, так і по тяжкості пошкоджень. З початку 90-х рр. у світі з’явилася тенденція до консервативного ведення нетяжкої травми паренхіматозних органів. В дослідження було включено 53 пацієнта, які були розділені на 2 групи. До першої групи увійшло 25 потерпілих – діагностика інтраабдомінальних пошкоджень потерпілим проводилася за допомогою діагностичного перитонеального лаважу. В другу групу віднесено 28 потерпілих – діагностика пошкоджень внутрішніх органів проводилася за допомогою УЗД згідно FAST-протоколу. В результаті проведеного дослідження встановлено, що застосування УЗД в динаміці за FAST-протоколом дозволило поліпшити результати лікування постраждалих з тяжкою краніоабдомінальною травмою, а саме уникнути невиправданих оперативних втручань у 64% хворих; Одной из актуальных современных медицинских проблем является тяжелая механическая сочетанная травма, количество которой из года в год увеличивается как по частоте, так и по тяжести повреждений. С начала 90-х гг. в мире появилась тенденция к консервативному ведению нетяжёлой травмы паренхиматозных органов. В исследование было включено 53 пациента, разделенных на 2 группы. В первую группу вошли 25 больных — диагностика интраабдоминальных повреждений пострадавшим проводилась с помощью диагностического перитонеального лаважа. Во вторую группу отнесены 28 пострадавших — диагностика повреждений внутренних органов проводилась с помощью УЗИ согласно FAST-протоколу. В результате проведенного исследования установлено, что применение УЗИ в динамике согласно FAST-протоколу позволило улучшить результаты лечения пострадавших с тяжелой краниоабдоминальною травмой, а именно избежать неоправданных оперативных вмешательств у 64 % больных; One of the current modern medical problems are severe multisystem mechanical injury, which amount from year to year increases both in frequency and in severity of injuries. Since the early 90’s. in the world, there is a tendency for conservative management of minor injuries parenchymatous organs. The study included 53 patients, who were dividing into 2 groups. In the first group consisted of 25 victims - diagnosis of intraabdominal injury victims was carrying out using a diagnostic peritoneal lavage. The second group included 28 injured - diagnosing internal injuries was carrying out using ultrasound according to the FAST Protocol. The study has found that the use of ultrasound in the dynamics on the FAST Protocol has improved the results of treatment for those with severe cranioabdominal injury, namely to avoid unnecessary surgical interventions in 64% of patients.
Ключові слова: краніоабдомінальна травма
FAST-протокол
поєднана травма
діагностичний перитонеальний лаваж
краниоабдоминальная травма
FAST- протокол
сочетанная травма
диагностический перитонеальный лаваж
cranioabdominal trauma
FAST Protocol
multisystem injury
diagnostic peritoneal lavage
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1806
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Mozhlyvosti_korekciy.pdf429,3 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.