UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1818
Назва: Функциональная оценка состояния жевательных мышц в процессе адаптации к полным съёмным протезам
Інші назви: Functional assessment of masticatory muscles in adaptation to complete removable prostheses
Автори: Шеметов, Олег Сергійович
Шеметов, Олег Сергеевич
Shemetov, O.
Мартиненко, Ігор Миколайович
Мартыненко, Игорь Николаевич
Martynenko, I.
Петренко, Руслан Володимирович
Петренко, Руслан Владимирович
Petrenko, R.
Рябушко, Наталія Олексіївна
Рябушко, Наталия Алексеевна
Ryabushko, N.
Дата публікації: 2017
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Функциональная оценка состояния жевательных мышц в процессе адаптации к полным съёмным протезам / О. С. Шеметов, И. Н. Мартыненко, Р. В. Петренко, Н. А. Рябушко // Український стоматологічний альманах. – 2016. – № 3, Т. 2 – С. 66–68.
Короткий огляд (реферат): В умовах наукових досліджень, особливо при вдосконаленні або застосуванні нових технологій, су-б'єктивних методів оцінки якості протезування недостатньо, тому найбільш об'єктивною та інформатив-ною визнана електроміографія, суть якої полягає в реєстрації біопотенціалів жувальних м’язів. Мета дослідження - встановити ступінь функціональних порушень до і після виготовлення протезів. В електроміографічних дослідженнях характеру відновлення функції жування простежується виражена тен-денція до нормалізації. Вона полягає в підвищенні амплітуди біострумів у терміни від моменту накладен¬ня протеза, через 1 місяць і через рік після протезування (від 350 до 500 і 560 мкв). Характерною ознакою досконалої регуляції м'язової діяльності є розчленованість структури записів, тобто чергування залпів ак-тивності з періодами спокою, і рефлекторна зміна боків жування протягом одного жувального періоду. Найпоказовішим є співвідношення збудливих і гальмівних процесів - коефіцієнт «К». Отримані дані об'єктивно підтверджують доцільність оцінки якості протезування за допомогою суб'єк-тивних тестів, використовуваних у масовому протезуванні; В условиях научных исследований, особенно при усовершенствовании или применении новых техно-логий, субъективных методов оценки качества протезирования недостаточно, поэтому наиболее объек-тивной и информативной признана электромиография, суть которой заключается в регистрации биопо-тенциалов жевательных мышц. Цель исследования - установление степени функциональных нарушений до и после изготовления протезов.. 8 элекгррмиографйуаф^т исследованиях характера восстановления Функции жевания про-слеживается выраженная тенденция к нормализации Она заключается-- ды биото-ков в сроки от момента наложения протеза, через 1 месяц и через год после протезирования \от оба до 500 и 560 мкв). Характерным признаком совершенной регуляции мышечной деятельности является рас-члененность структуры записей, т.е. чередование залпов активности с периодами покоя, и рефлекторная смена сторон жевания в течение одного жевательного периода. Наиболее показательным является со-отношение возбудительных и тормозных процессов - коэффициент «К». Полученные данные объективно подтверждают целесообразность; in terms of scientific research, especially in the enhancement and application of new technologies of subjective quality assessment methods of prosthetics is not enough, therefore, the most objective and informative electromyography recognized the essence of which consists in registration of biopotentials of the masticatory muscles. No complaints on the pain while chewing even enough solid food, good fixation and stabilization of prostheses, phonetics recovery suggest the establishment of a new functional level of dental system, the development of a consistent pattern of chewing Objective electromyographic evaluation of the quality of prosthetics has confirmed the validity of subjective tests. The purpose of the study to establish the extent of functional disorders before and after prosthetic, in electromyographicai studies of the nature of the recovery of mastication function can be traced to a pronounced tendency for normalization. It is to increase the amplitude of the currents during the period from the date of imposition of the prosthesis, after 1 month and a year after prosthetic treatment (from 350 to 500 and 560 mV). The characteristic feature of the perfect regulation of muscular activity is the dissection of the structure of the records, that is, alternating bursts of activity with periods of rest, and reflex change sides chewing for one of the chewing period. Most revealing is the ratio of excitatory and inhibitory processes - the coefficient "K". The obtained data objectively confirm the validity of the assessment of the quality of prosthetics using subjective tests used in massive prosthetics.
Ключові слова: повні знімні пластинкові протези
електроміографія
адаптація
полные съемные пластиночные протезы
электромиография
адаптация
removable laminar denture
electromyography
adaptation
ISSN: 2409-0255 (Print)
2410-1427 (Online)
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1818
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
funktsionalnaya otsenka.pdf215,35 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.