UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1821
Назва: Імунологічні показники зубоальвеолярного сегмента і рівень S IgA в ротовій рідині у дітей з хронічним гранулюючим періодонтитом тимчасових молярів
Інші назви: Иммунологические показатели зубоальвеолярного сегмента и уровень siga в ротовой жидкости при хроническом гранулирующем периодонтите временных моляров
Immunoligical indices of dentoalveolar segment and siga level in oral fluid under chronic Granulating periodontitis of temporary molars
Автори: Гоголь, Андрій Михайлович
Гоголь, Андрей Михайлович
Gogol, A. M.
Дата публікації: 2008
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Гоголь А. М. Імунологічні показники зубоальвеолярного сегмента і рівень S IgA в ротовій рідині у дітей з хронічним гранулюючим періодонтитом тимчасових молярів / А. М. Гоголь // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2008. – Т. 8, № 3. – С. 129–132.
Короткий огляд (реферат): При обстеженні 126 дітей з хронічним гранулюючим тріодантитом у віці 7-11 років (54 ~ в стадіі ремісії і 72 — в стади загострення) проведено кореляційний аналіз між імунологічними показниками, зубоальвеолярного сегмента і рівнем концентрації SlgA « ротовій рідині. Встанов­ лено, що вміст SlgA в ротовій рідині не має кореляційного зв’язку з показниками клітинного імунітету зубоальвеолярного сегмента тимчасових молярів з периапікальною патологією. Однак взаємозв’язок між концентрацією SlgA в ротовій рідині і значення 1Р1 периферичної крові зубо- альвеолярного сегмента є інформативніш стосовно дифзерещіювапня фази перебігу запального процесу.В ходе обследования 126 детей с хроническим гранулирующим периодонтитом в возрасте 7-11 лет (54 - в стадии ремиссии и 72 - в стадии обострения) проведен корреляционный анализ между иммунологическими показателями зубоальвеолярного се­ гмента и уровнем концентрации SlgA в ротовой жидкости. Установлено, что содержание SigA в ротовой жидкости не имеет до­ стоверной корреляционной связи с показателями клеточного иммунитета зубочелюстного сегмента временных моляров с пе­ риапикальной патологией. Однако взаимосвязь между концентрацией SigA в ротовой жидкости и значением ИРИ перифериче­ ской крови зубоальвеолярного сегмента информативна относительно дифференцирования фазы воспаления.126 children aged 7-11 with chronic granulating periodontitis (54 of them were in the stage of remission, 72 were in acute condition of the disease) were subject to careful inspection. The following correlation analysis betwen the immunological indeces of dentoaiveolar segment and the concentration of SigA in oral fluid has been carried out. It shows the SigA contents in oral fluid has no significant correlation with tile cel! immunity indices of dentoaiveolar segment of upper molar with periapical pathology. However, the correlation between the SigA concentration in oral fluid and the IRI index of peripheral blood of dentoaiveolar segment is relatively informative regarding the differentiation of inflammatory stage.
Ключові слова: субпопуляції лімфоцитів
ротова рідина
тимчасові моляри
хронічний гранулюючий періодонтит
SlgA
SigA
ротовая жидкость
временные моляры
хронический гранулирующий периодонтит
субпопуляции лимфоцитов
lymphocyte subpopulation
SigA
temporary molars
chronic granulating periodontitis
oral fluid
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1821
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.