UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1860
Назва: Зміна вмісту кальцію та фосфору в ротовій рідині дітей, які часто хворіють на ГРВІ
Інші назви: Изменения содержания кальция и фосфора в ротовой жидкости детей, часто болеющих ОРВИ
Changes in the content of calcium and phosphorus in the oral fluid of children who are often ill with ARVI
Автори: Каськова, Людмила Федорівна
Каськова, Людмила Фёдоровна
Kaskova, L. F.
Павленкова, Оксана Сергіївна
Павленкова, Оксана Сергеевна
Pavlenkova, O. S.
Дата публікації: чер-2015
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Каськова Л. Ф. Зміна вмісту кальцію та фосфору в ротовій рідині дітей, які часто хворіють на ГРВІ / Л. Ф.Каськова, О. С. Павленкова // Український стоматологічний альманах. – 2015. – № 3. – С. 51–54.
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена вивченню зміни показників кальцію і фосфору ротової рідини дітей 6-7 років, які часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції. Обстежено 80 дітей, які проживають у м. Полтаві. Результати показали, що найгірші результати досліджуваних показників ротової рідини в дітей, які часто хворіють на ГРВІ. Під час першого обстеження виявлено зниження в 1,66 раза вмісту кальцію в ротовій рідині дітей, які часто хворіють на ГРВІ (2-4 групи спостереження) в порівнянні з показниками здорової групи. Рівень активності досліджуваного показника змінювався в процесі залежно від призначуваних профілактичних заходів. У дітей 4 групи спостерігається стійкіша дія запропонованого нами комплексу, що зумовлює стійке підвищення вмісту кальцію. Показники неорганічного фосфору в ротовій рідині дітей обстежуваних груп не мали значних відмінностей. У дітей, які часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції, він нижчий, ніж у практично здорових дітей. На підставі отриманих результатів дослідження можна стверджувати, що запропонований нами лікувально-профілактичний комплекс доцільно застосовувати для підвищення вмісту кальцію та фосфору в ротовій рідині з метою підвищення стійкості твердих тканин зубів до каріозного процесу; Статья посвящена изучению изменения показателей кальция и фосфора ротовой жидкости детей 6-7 лет, которые часто болеют острыми респираторно- вирусными инфекциями. Обследовано 80 детей, проживающих в г. Полтаве. Результаты показали , что худшие результаты исследуемых показателей ротовой жидкости у детей, которые часто болеют ОРВИ. Во время первого обследования выявлено снижение в 1,66 раза содержания кальция в ротовой жидкости детей, которые часто болеют ОРВИ (2-4 группы наблюдения) по сравнению с показателями здоровой группы. Уровень активности исследуемого показателя изменялся в процессе в зависимости от назначаемых профилактических мероприятий. У детей 4 группы наблюдается устойчивая действие предложенного нами комплекса, что производит стойкое повышение содержания кальция. Показатели неорганического фосфора в ротовой жидкости детей обследуемых групп не имели существенных отличий. У детей, которые часто болеют острыми респираторно-вирусными инфекциями, он ниже, чем у практически здоровых детей. На основании полученных результатов исследования можно утверждать, что предложенный нами лечебно-профилактический комплекс целесообразно применять для повышения содержания кальция и фосфора в ротовой жидкости с целью повышения устойчивости твердых тканей зубов к кариозного процесса; The article is devoted to the study of changes of calcium and phosphorus oral liquid children 6-7 years who frequently suffer from acute respiratory viral infections. The study involved 80 children who live in the city Poltava. The results showed that the worst results of the studied parameters of oral fluid in children who often suffer from ARVI. During the first examination showed a reduction in the 1.66 times the calcium in oral fluid of children who often suffer from ARVI (2-4 observation group) compared with the healthy group. The level of activity of the studied parameters changed in the process according to the prescribed preventive measures. During examination 2 children 3 and 4 there is increasing calcium levels in both groups compared to observation 1 test, but more important result found in children 4 groups, which we proposed preventive complex. The third survey ( 6 months ) showed that children 3 groups reduced calcium content compared to the second survey, but remains higher than in the prevention. Children 4 groups observed stable performance of our proposed complex, which leads to a steady increase in calcium content. Indicators of inorganic phosphorus in oral fluid of children surveyed groups had no significant differences. Children who often suffer from acute respiratory viral infections is lower than in healthy children. During examination 2 content of inorganic phosphorus slightly improved as 3 and 4 in the study group, but the figure was significantly better in the group, which was proposed by our range of prevention. After 3 examination ( 6 months ) rates of phosphorus increased in both groups of children observation, but still higher content index was studied in children 4 groups, indicating that the higher efficiency of our proposed complex prevention of dental caries in children, who often suffer from ARVI. Based on the results of the study can be argued that our proposed health care complex useful for increasing calcium and phosphorus in oral fluid in order to increase the stability of hard tissue of teeth to the caries process.
Ключові слова: ротова рідина
кальцій
фосфор
гостра респіраторно-вірусна інфекція
комплекс
показник
ротовая жидкость
кальций
фосфор
острая респираторно-вирусная инфекция
показатель
комплекс
oral liquid
calcium
phosphorus
acute respiratory viral infection
indicator
complex
ISSN: 2409-0255
2410-1427
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1860
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Changes_in_the_content_of_calcium.pdf343,98 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.