UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1881
Назва: Динаміка глікемії у хворих на цукровий діабет 2 типу та ішемічну хворобу серця при комбінованому лікуванні метформіном та піоглітазоном
Інші назви: Динамика гликемии у больных сахарным диабетом 2 типа и ишемической болезнью сердца при комбинированном лечении метформином и пиоглитазоном.
Автори: Шаєнко, Златослава Олексіївна
Шаенко, Златослава Алексеевна
Дата публікації: 2014
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Шаєнко З. О. Динаміка глікемії у хворих на цукровий діабет 2 типу та ішемічну хворобу серця при комбінованому лікуванні метформіном та піоглітазоном / З. О. Шаєнко // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2014. – Т. 14, Вип. № 2 (46). – С. 71–75.
Короткий огляд (реферат): Сьогодні одним з найбільш серйозних викликів для світової діабетології є ранній розвиток й висока частота серцево-судинної патології у хворих на цукровий діабет 2 типу (ЦД2). Мета роботи – визначити динаміку глікемії у хворих на цукровий діабет 2 типу та ішемічну хворобу серця при комбінованому лікуванні метформіном та піоглітазоном. Матеріали та методи. Нами було проліковано 95 хворих з ІХС та ЦД 2 типу. Усі пацієнти, включені у дослідження, були рандомізовані на 2 групи: група порівняння (37 пацієнтів), які отримували МФ в дозі 1700-2550 мг/добу і препарати сульфонілсечовини в добовій дозі від 30 до 60 мг , в залежності від маси тіла та група спостереження (58 пацієнтів), яким до МФ в терапію був включений препарат з групи інсулінових сенситайзерів (тіазолідиндіонів) – піоглітазон в дозі 30 мг 1 раз на добу. Результати та обговорення. Запропонований нами курс терапії тривав протягом 6 місяців. Через 3 та 6 місяців лікування всім пацієнтам проводили контроль натщесерцевої, постпрандіальної глікемії та рівень глікозильованого гемоглобіну. Через 6 місяців лікування рівень постпрандіальної глікемії у групі спостереження знизився до 8,05±0,34 ммоль/л (на 25,5%), тоді, як в групі порівняння – до 8,21±0,39 ммоль/л (на 18,7%) (р=0,029). Висновки. Використання в комплексному лікуванні хворих на ЦД 2 типу та ІХС комбінації метформіну та піоглітазону призводить до статистично значимого зменшення рівня постпрандіальної глікемії та кращої компенсації цукрового діабету, добре переноситься хворими, підвищуючи якість життя пацієнтів; Сегодня одним с наиболее серьезных вызовов для мировой диабетологии является раннее развитие и высокая частота сердечно-сосудистой патологии у больных с сахарным диабетом 2 типа (ЦД2). Цель работы - определить динамику гликемии у больных с сахарным диабетом 2 типа и ишемической болезнью сердца при комбинированом лечении метформином и пиоглитазоном. Материалы и методы. Нами пролечено 95 больных с ИБС и СД 2 типа. Все пациенты были рандомизированы на 2 групи: группа сравнения (37 пациентов), которые получали МФ в дозе 1700-2550 мг/сутки и препараты сульфонилмочевины в суточной дозе от 30 до 60 мг , в зависимости от массы тела и группа наблюдения (58 пациентов), которым к МФ в терапию был включен препарат из группы инсулиновых сенситайзеров (тиазолидиндионов) – пиоглитазон в дозе 30 мг 1 раз в сутки. Результаты и обсуждения. Предложенный нами курс терапии длился 6 месяцев. Через 3 и 6 месяцев лечения всем пациентам проводили контроль гликемии натощак, постпрандиальной гликемии и уровень гликозилированного гемоглобина. Через 6 месяцев лечения уровень постпрандиальной гликемии в группе наблюдения снизился до 8,05±0,34 ммоль/л (на 25,5%), тогда, как в группе сравнения – до 8,21±0,39 ммоль/л (на 18,7%) (р=0,029). Выводы. Использование в комплексном лечении больных с СД 2 типа и ИБС в комбинации метформина и пиоглитазона приводит к статистически достоверному уменьшению уровня постпрандиальной гликемии и компенсации сахарного диабета, хорошо переносится больными, улучшает качество жизни больных;
Ключові слова: цукровий діабет
ішемічна хвороба серця
метформін
піоглітазон.
сахарный диабет
ишемическая болезнь сердца
метформин
пиоглитазон
ISSN: УДК 616.379-008.64+616.12-005.4]-085.22
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1881
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Dinamika_glikemii.pdf342,87 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.