Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1889
Назва: Гістотопографія лейкоцитів у слизовій оболонці щоки у людей похилого і старечого віку
Інші назви: The histotopography of leucocytes in the mucose layer of the cheek in person of old and senile age.
Гистотопография лейкоцитов в слизистой оболочке щеки у лиц пожилого и стар- ческого возраста
Автори: Bilash, S.
Билаш, Сергей Михайлович
Білаш, Сергій Михайлович
Дата публікації: 2006
Видавець: Днепропетровская медицинская академия МЗО Украины
Бібліографічний опис: Білаш С. М. Гістотопографія лейкоцитів у слизовій оболонці щоки у людей похилого і старечого віку / С. М. Білаш // Морфологія. – Т. 1, № 1. – С. 36–39.
Короткий огляд (реферат): Метою роботи було встановлення представництва різних типів лейко- цитів в слизовій оболонці щоки людини у осіб похилого та старечого віку. Була використана слизова оболонка максилярної, мандибулярної і проміжної зон щоки від 12 людей у віці від 40 до 80 років, смерть яких не була пов’язана із захворю- ваннями та ушкодженнями голови. Серійні напівтонкі зрізи забарвлювали то- луїдиновим синім та поліхромним барвником. Також проводили вимірювання товщини епітеліального шару, розмірів клітинних елементів, діаметру судин. У осіб похилого віку кількість та представництво імунокомпетентних клітин знахо- дится у динамічних змінах і найбільших змін зазнають плазмоцити. Кількість плазмоцитів у цій групі була більшою, порівняно з людьми старечої вікової групи. На наш погляд, це є результатом зниження гуморального імунітету та процесів секреції антитіл, які інактивують антигени. Ми дійшли до висновку, що компенса- торні механізми імунного захисту у слизовій оболонці щоки у людей похилого віку відбуваються за рахунок гістіоцитів сполучної тканини та вільних макро- фагів. У осіб старечого віку захисну функцію у слизовій оболонці щоки викону- ють нейтрофільні гранулоцити та вільні; The purpose of the current study was to determine the representation of different types of leucocytes in the mucosal layer of the cheek in person of old and senile age. The mucosal layer of the maxillary, mandibulary and intermediate zones on the cheek of 12 persons from 40 till 80 years died from reasons not connected with diseases or damage of the head were used. The serial thin sections were stained by toluidin blue and polychrome. Additionally the thickness of the mucosal layer, the sizes of the cells and vessels diameters were measured. The amount and representation of immune cells showed the dynamic changes in persons of old age, and the plasmocytes undergo the most changes. The amount of plasmocytes in this group was more than in the senile group. In our opinion, it is a result of depress of humoral immunity and processes of antibodies secretion which inactivate of antigens. We conclude that the compensate mechanisms of the immune defenсe in the mucosal layer of old person take place by the participation of histiocytes and free macrophages of connective tissue. The defence function in the mucose layer of the senile persons carry out by neutrophills and free macrophages; Целью работы было установление представительства разных типов лейкоцитов в слизистой оболочки щеки человека у лиц пожилого и старческого возраста. Была использована слизистая оболочка максилярной, мандибулярной и промежуточной зон щеки у людей возрастом от 40 до 80 лет, смерть кото- рых не была связана с заболеваниями и повреждениями головы. Серийные полутонкие срезы красили то- луидиновым синим и полихромным красителем. Также проводили измерение толщины эпителиального слоя, размеров клеточных элементов, диаметра сосудов. У лиц пожилого возраста количество и предста- вительство иммунокомпетентных клеток меняется в динамике и наибольшие изменения претерпевают плазмоциты. Количество плазмоцитов в этой группе было большим в сравнении с людьми старческой возрастной группы. На наш взгляд, это результат снижения гуморального иммунитета и процессов секре- ции антител, которые инактивируют антигены. Мы пришли к выводу, что компенсаторные механизмы иммуной защиты в слизистой оболочки щеки у людей пожилого возраста происходят за счет гистиоцитов соединительной ткани и свободных макрофагов. У лиц старческого возраста защитную функцию в слизи- стой оболочке щеки выполняют нейтрофильные гранулоциты и свободные макрофаги
Ключові слова: слизова оболонка щоки
імунітет
макрофаги
плазмоцити
онтогенез
слизистая оболочка щеки
иммунитет
нейтрофилы
макрофаги
плазмоциты
онтогенез
mucosal layer of the cheek
immunity
neutrophills
macrophages
plasmocytes
ontogenesis
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1889
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Thehistotopography.pdf331,84 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.