UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1900
Назва: Роль поліморфізмів матриксних металопротеїназ при системних хронічних запальних захворюваннях і хронічному пародонтиті
Інші назви: Роль полиморфизмов матриксных металлопротеиназ при системных хронических воспалительных заболеваниях и хроническом пародонтите
Role of matrix metalloproteinase polymorphisms in systemic chronic inflammatory diseases and chronic periodontitis
Автори: Шинкевич, Вікторія Ігорівна
Шинкевич, Виктория Игоревна
Shynkevich, V.
Дата публікації: 2013
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Шинкевич В. І. Роль поліморфізмів матриксних металопротеїназ при системних хронічних запальних захворюваннях і хронічному пародонтиті / В. І. Шинкевич // Проблеми екології та медицини. – 2013. – № 1-2. – С. 26–35.
Короткий огляд (реферат): Сучасні наукові відомості підтверджують найчастіше поєднання і взаємозв’язок хронічних запальних хвороб пародонту і таких як цукровий діабет (ЦД), серцево-судинні захворювання (ССЗ), ревматоїдний артрит (РА). Основним патогенетичним напрямком участі матриксних металопротеїназ (ММП) у запаленні вважається міграція лейкоцитів, яка пов’язана з подоланням тканинних бар’єрів та тканинною деструкцією. Поліморфізми ММП можуть брати участь у спільному патогенезі деяких системних запальних захворювань і прогресуючих стоматологічних. В огляді літератури визначено спільні поліморфізми генів ММП при ЦД, ССЗ, РА та хронічному пародонтиті. Встановлено, що найбільш клінічно значущими є поліморфізми: 5А(-1612)6А гену ММП-3, С(-799)Т гену ММП-8 та С(-1562)T ММП-9. Поширеність та значення поліморфізмів ММП серед української популяції належить вивчити для визначення переліку генів для типування з метою прогнозу та вибору засобів лікування хронічного пародонтиту; Современные научные исследования подтверждают закономерное сочетание и взаимосвязь хронических воспалительных заболеваний пародонта и сахарного диабета (СД), сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), ревматоидного артрита (РА). Основной патогенетической ролью матриксных металлопротеиназ (ММП) при воспалении считается миграция лейкоцитов, связанная с преодолением тканевых барьеров и тканевой деструкцией. Полиморфизмы ММП могут участвовать в едином патогенезе некоторых системных воспалительных заболеваний и прогрессирующих стоматологических. В обзоре определены общие полиморфизмы генов ММП при СД, ССЗ, РА и хроническом пародонтите. Установлено, что наиболее клинически значимыми являются полиморфизмы: 5А(-1612)6А гена ММП-3, С(-799)Т гена ММП-8 и С(-1562)T ММП-9. Распространенность и значение полиморфизмов ММП среди украинской популяции необходимо исследовать для определения перечня генов для типирования с целью прогноза и выбора средств лечения хронического пародонтита; The current evidence links periodontal diseases to diabetes mellitus, cardiovascular disease (CVD), rheumatoid arthritis (RA). The main pathogenetic role of matrix metalloproteinases (MMPs) in inflammation is mediation of leukocyte migration, which is associated with overcoming tissue barriers and relate destruction. MMPs polymorphisms may participate in the pathogenesis of some common systemic inflammatory diseases and chronic periodontitis. The review identified common MMPs polymorphisms in diabetes, CVD, RA and chronic periodontitis and allowed to detect that the most clinically significant polymorphisms such as MMP-3 5A(-1612)6A, MMP-8 C(-799)T and MMP-9 C(-1562)T. The prevalence and significance of MMP polymorphisms in the Ukrainian population have to be explore to determine list of genotyping for prognosis and choice of chronic periodontitis treatment.
Ключові слова: матриксні металопротеїнази
генетичний поліморфізм
хронічний пародонтит
діабет
серцево-судинні захворювання
ревматоїдний артрит
патогенез
матриксные металопротеиназы
генетический полиморфизм
хронический пародонтит
диабет
сердечно-сосудистые заболевания
ревматоидный артрит
патогенез
matrix metalloproteinases
genetic polymorphism
chronic periodontitis
diabetes
cardiovascular diseases
rheumatoid arthritis
pathogenesis
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1900
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
polimorf_mmp.pdf678,91 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.