UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1925
Назва: Експериментальна корекція змін NO-ергічної системи в легенях щурів при опіковій хворобі
Інші назви: Экспериментальная коррекция изменений NO-эргической системы в легких крыс при ожоговой болезни
Experimental correction change of NO- ergic in the lungs of rats with burn disease
Автори: Сухомлин, Тетяна Анатоліївна
Сухомлин, Татьяна Анатольевна
Sukhomlyn, T. A.
Дата публікації: 2014
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Сухомлин Т. А. Експериментальна корекція змін NO-ергічної системи в легенях щурів при опіковій хворобі / Т. А. Сухомлин // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2014. – Т. 14, Вип. 2 (46). – С. 155–157.
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена вивченню змін NO-ергічної системи легень при опіковій хворобі. Метою дослідження було вивчення впливу Ліпіну на стан NO-ергічної системи в легенях при опіковій хворобі. Опікову хворобу моделювали шляхом занурення задньої кінцівки щурів у гарячу воду на 7 сек. Ліпін вводили внутрішньоочеревинно в дозі 50 мг/кг відразу після опіку. В гомогенаті легень визначали активність NOS [КФ 1.14.13.19] та вміст NO2. В умовах опікової хвороби в легенях щурів підвищувались активність NO-синтази, максимально в стадію опікового шоку. Потім активність NOS дещо знизилась, але перевищувала контроль. Також в легенях підвищувався вміст NO2–, максимально на 1 добу опікової хвороби, далі показник дещо знижувався. При застосуванні Ліпіну активність NOS підвищувалась перші два тижні експерименту, а потім поступово поверталась до норми. Протягом усього експерименту активність NOS в легенях щурів була достовірно нижчою, ніж у контрольних тварин. Вміст NO2– був нижчий, ніж без корекції. Отже, в умовах опікової хвороби відзначалось підвищення активності NO-ергічної системи в легенях щурів. Максимальна активність NO- синтази та вміст NO2– спостерігались на 1-у добу, що відповідає стадії опікового шоку. Експериментальна корекція Ліпіном нормалізує активність NOS та вміст нітритів у тканинах; Статья посвящена изучению изменений NO-эргической системы легких при ожоговой болезни. Целью исследования было изучение влияния Липина на состояние NO-эргической системы легких при ожоговой болезни. Ожоговую болезнь моделировали путем погружения задней конечности крыс в горячую воду на 7 сек. Липин вводили внутрибрюшинно в дозе 50 мг/кг сразу после ожога. В гомогенате легкий определяли активность NOS [КФ 1.14.13.19] и содержание NO2. В условиях ожоговой болезни в легких крыс возростала активность NO-синтазы, максимум в стадии ожогового шока. Потом активность NOS снижалась, но превышала контроль. Также в легких росло содержание NO2–, максимально на 1-е сутки ожоговой болезни, дальше показатель снижался. При применении Липина активность NOS возрастала первые две недели эксперимента, а потом постепенно возвращалась к норме. На протяжении всего эксперимента активность NOS в легких была достоверно ниже, чем у контрольных животных. Содержание NO2– было ниже, чем без коррекции. Таким образом, в условиях ожоговой болезни отмечалось увеличение активности NO-эргической системы в легких крыс. Максимальная активность NO-синтазы и содержания NO2– наблюдались на 1-е сутки, что соответствует стадии ожогового шока. Экспериментальная коррекция Липином нормализует активность NOS и содержание нитритов в тканях; This paper is devoted to the changes occurring in NO-ergic system in the lungs of rats under modeled burn disease. The study presented was aimed to investigate therapeutic effects produced by a medication “Lipin" on the state of NO-ergic system in the lungs of rats under burn disease. Burn disease was modeled by the Dovhansky’s method when a hind limb was dipped into hot water under ether anesthesia for 7 seconds. Lipin was injected intraperitoneally in a dose of 50 mg / kg immediately after burn disease had been simulated. Euthanasia was performed on the 1st, 7th, 14th, 21st, 28th days under ether anesthesia that corresponded to the stages of burn shock, early and late toxemia, septicopyemia. To assess the state of NOergic system the NOS activity and NO2– content was determined in the lung homogenate. Under burn disease in the lungs of rats there was increased activity of NO-synthase with its maximum in the stage of burn shock. Then the NOS activity slightly decreased but exceeded that in the control. There was also registered an increased NO2– content in the lungs, with its maximum on the 1st day of burn disease with following little decrease. Against the background of Lipin introduction the NOS activity was observed to increase for first two weeks of the experiment, and then gradually returned to normal. During the whole experiment the NOS activity in the lungs was significantly lower than in the animals of the control group. NO2– content was lower compared with those without correction. Thus, under modeled burn disease there was as increased activity of NO-ergic system in the lungs of the rats. Maximum activity of NO-synthase and NO2- content was observed on the 1st day that corresponds to the stage of burn shock. Experimental correction with Lipin normalizes the NOS activity and nitrite content in the lung tissues
Ключові слова: опікова хвороба
легені
NO-синтаза
нітрити
ліпин
ожоговая болезнь
легкие
NO-синтаза
нитриты
липин
burn disease
lungs
NO-synthase
nitrites
lipin
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1925
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2014_2_46_155-157.pdf343,42 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.