Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2000
Назва: Формування здорового способу життя
Інші назви: Формирование здорового способа жизни
Developing healthy lifestyle skills and habits
Автори: Треумова, Світлана Іванівна
Петров, Євген Євгенович
Боряк, Віктор Петрович
Треумова, Светлана Ивановна
Петров, Евгений Евгеньевич
Боряк, Виктор Петрович
Treumova, S. I.
Petrov, Ye. Ye.
Boryak, V. P.
Дата публікації: 2015
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Треумова С. І. Формування здорового способу життя / С. І. Треумова, Є. Є. Петров, В. П. Боряк // Актуальні проблеми сучасної медицини : Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2015. – Вип. 2, т. 15. – С. 49–53.
Короткий огляд (реферат): У сучасному суспільстві життя та здоров’я визначаються як найвищі людські цінності. В останні роки здоров’я населення України погіршилося, зменшилася середня продовженість та якість життя. Тому проблема формування здорового способу життя в суспільстві є актуальною. Мета дослідження – розглянути вплив чинників ризику на формування здорового способу життя. Матеріали і методи: аналіз та узагальнення літературних джерел, системно-структурний аналіз. Результати дослідження та їх обговорення. Шляхи формування здорового способу життя випливають із розумінням його функціональної структури. Ключем до них слід вважати медичну активність, яка спрямована на охорону, зміцнення та відтворення здоров’я. У поняття “здоровий спосіб життя” входить подолання чинників ризику здоров’я та створення умов для його зміцнення. Головний і вирішальний чинник збереження і укріплення здоров’я, як засіб профілактики хвороб та сповільнення процесів старіння організму – фізична активність людини. Це найголовніший компонент здорового способу життя. Висновки. Формування здорового способу життя: має бути основним напрямом соціальної політики у сфері охорони здоров’я, універсальним засобом первинної профілактики, стрижнем всіх програм здоров’я; повинно зводитися до заходів із організації медичної допомоги, містити заходи гігієнічного виховання, боротьби з чинниками ризику, активізації фізичної культури, прикладів із формування здорового способу життя, програм здоров’я; В современном обществе жизнь и здоровье определяются как наивысшие человеческие ценности. В последние годы здоровье населения Украины ухудшилось, уменьшилась средняя продолжительность и качество жизни. Поэтому проблема формирования здорового способа жизни в обществе является актуальной. Цель исследования: рассмотреть влияние факторов риска на формирование здорового способа жизни. Материалы и методы: анализ и обобщение литературных источников, системно-структурный анализ. Результаты исследования, их обсуждение. Пути формирования здорового способа жизни вытекают из понимания его функциональной структуры. Ключом к ним надо считать медицинскую активность, которая направлена на охрану, укрепление и воспроизводство здоровья. В понятие “здоровый способ жизни” входит преодоление факторов риска здоровья и создание условий для его укрепления. Главный и определяющий фактор сохранения и укрепления здоровья, как способ профилактики заболеваний и замедления процессов старения организма – физическая активность человека. Это один из главных компонентов здорового способа жизни. Выводы. Формирование здорового способа жизни должно быть основным направлением социальной политики в сфере охраны здоровья, универсальным способом первичной профилактики, основой всех программ здоровья; должно сводиться к мероприятиям по организации медицинской помощи, содержать мероприятия гигиенического воспитания, борьбы с факторами риска, активизации физической культуры, примеров по формированию здорового способа жизни, программ здоровья; Nowadays, life and health are defined as the highest human values. In recent years, the health of the population of Ukraine has worsened, the average life expectance and quality of life has reduced. Therefore, the questions related to the development of healthy lifestyle skills and habits are especially relevant. Objective: to examine the effect of risk factors on the developing healthy lifestyle skills and habits. Materials and methods: analysis and synthesis of the relevant literature, systemic and structural analysis. Results and their discussion. The approaches in developing healthy lifestyle skills and habits ensue from the understanding of its functional structure. The key to the approaches are considered as medical activities aimed to protect and strengthen the health. The concept of "healthy lifestyle" stipulates overcoming of health risk factors and creating conditions for health strengthening. The main and determining factor which helps to preserve and promote health as well as to prevent diseases and to slow down aging is the physical activity. This is one of the main components of a healthy lifestyle. Conclusions. Developing healthy lifestyle skills and habits should be in the main focus of social policy as this is a universal way of primary prevention of diseases, the foundation of all health programs.
Ключові слова: формування здорового способу життя
чинники ризику
профілактика захворювань
фізична активність
якість життя
формирование здорового способа жизни
факторы риска
профилактика заболеваний
физическая активность
качество жизни
healthy lifestyle
risk factors
disease prevention
physical activity
quality of life
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2000
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Formuvannya_zdorovogo_sposoby_zhuttya.pdf356,83 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.