UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2001
Назва: Ехокардіографічні показники систолічної і діастолічної функції правого шлуночка у хворих похилого і старечого віку на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця при метаболічному синдромі
Інші назви: Эхокардиографические показатели систолической и диастолической функции правого желудочка у больных пожилого и старческого возраста с хронической обструктивной болезнью легких в сочетании с ишемической болезнью сердца при метаболическом синдроме
Echocardiographyc indices of systolic and diastolic right ventricular function in eldrly pathients with chronic obstructive lung disease combined with ischemic heart disease and methabolic syndrome
Автори: Треумова, Світлана Іванівна
Петров, Євген Євгенович
Бурмак, Юрій Григорович
Треумова, Светлана Ивановна
Петров, Евгений Евгеньевич
Бурмак, Юрий Григорьевич
Treumova, S. I.
Petrov, Ye. Ye.
Burmak, Yu. G.
Дата публікації: 2016
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Треумова С. І. Ехокардіографічні показники систолічної і діастолічної функції правого шлуночка у хворих похилого і старечого віку на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця при метаболічному синдромі / С. І. Треумова, Є. Є. Петров, Ю. Г. Бурмак // Проблемы старения и долголетия. – 2016, 25. – №4. – С. 545–553.
Короткий огляд (реферат): Вивчали вплив коморбідності хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) з ішемічною хворобою серця (ІХС) та метаболічним синдромом (МС) на гемодинамічні показники правого шлуночка (ПШ). Обстежено 60 осіб середнім віком (78,9 ± 1,2) років, з яких 15 практично здорових осіб (контрольна група), 15 хворих на ізольоване ХОЗЛII cт. (порівняльна група), 15 хворих на ХОЗЛII cт. в поєднанні з ІХС та 15 хворих на ХОЗЛII cт. в поєднанні з ІХС та МС. Встановлено, що у хворих на ізольоване ХОЗЛII cт. вже відзначаються відхилення гемодинамічних показників ПШ у порівнянні з групою здорових осіб. Ці порушення зростають при поєднанні ХОЗЛII cт. З ІХС, а особливо, при наявності МС. Це свідчить про виснаження компенсаторних можливостей ПШ, що призводить до порушення його релаксації, зниження градієнта тиску та швидкості раннього діастолічного наповнення. Діастолічна дисфункція ПШ зумовлена не лише кардіоміопатією в умовах хронічної гіпоксії, але й зростаючими метаболічними потребами. При цьому навіть незначно виражена легенева гіпертензія є додатковим фактором у виникненні порушень насосної функції серця, що істотно змінює внутрішньосерцеву гемодинаміку; Изучали влияние коморбидности хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) с ишемической болезнью сердца (ИБС) и метаболическим синдромом (МС) на гемодинамические показатели правого желудочка (ПЖ). Обследовано 60 лиц в среднем возрасте (78,9 ± 1,2) лет, из которых 15 практически здоровых лиц (контрольная группа), 15 больных изолированной ХОБЛII cт. (группа сравнения), 15 больных ХОБЛII cт. в сочетании с ИБС и 15 больных ХОБЛII cт. в сочетании с ИБС и МС. Установлено, что уже у больных изолированной ХОБЛII cт. отмечаются отклонения гемодинамических показателей ПЖ по сравнению с группой здоровых лиц. Эти нарушения возрастают при сочетании ХОБЛII cт. с ИБС, а особенно, при наличии МС. Это свидетельствует об истощении компенсаторных возможностей ПЖ, что приводит к нарушению его релаксации, снижению градиента давления и скорости раннего диастолического наполнения. Диастолическая дисфункция ПЖ обусловлена не только кардиомиопатией в условиях хронической гипоксии, но и возрастающими метаболическими потребностями. При этом даже незначительно выраженная легочная гипертензия является дополнительным фактором в возникновении нарушений насосной функции сердца, что существенно изменяет внутрисердечную гемодинамику; Higher State Educational Institution of Ukraine "Ukrainian Medical Stomatological Academy Ministry of Health Ukraine", 36011 Poltava The influence of comorbidity of chronic obstructive lung disease (COLD) with ischemic heart disease (IHD) and metabolic syndrome (MS) on hemodynamic indices of the right ventricle (RV) has been studied. 60 individuals were examined, among them – 15 patients with COLDII st. in combination with IHD without MS and 15 patients with COLDII st. in combination with IHD and MS. These patients have formed the main group. The comparative group includes 15 patients with isolated COLDII st., the control – 15 practically healthy individuals. The average age of examined was (78,9 ± 1,2) years. It has been established that even in the patients with isolated COLDII st. abnormalities of hemodynamic RV indices in comparison with group of healthy individuals were marked. They increase in case of the combined COLDII st with IHD and, peculiarly, in presence of MS. It testifies about exhaustion of RV compensatory resources which result in its relaxation’s disorder, decrease of pressure gradient and early diastolic filling velocity. Diastolic RV dysfunction is caused not only by cardiomyopathy in conditions of chronic hypoxia, but also in conditions of increasing metabolic needs. Besides, even insignificant pulmonary hypertension is an additional factor for the rise of cardiac pump dysfunction which changes significantly intracardiac hemodynamics.
Ключові слова: похилий і старечий вік
хронічне обструктивне захворювання легень
ішемічна хвороба серця
метаболічний синдром
коморбідність
гемодинамічні показники
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2001
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Exokardiografichni_pokaznuku.pdf351,27 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.