UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2015
Назва: Вплив препарату ліпін на показники вуглеводного обміну при опіковій хворобі
Інші назви: Влияние препарата липин на показатели углеводного обмена при ожоговой болезни
Effect of pharmaceutical preparation "lipin" on indices of carbohydrate metabolism in burn disease
Автори: Сухомлин, Тетяна Анатоліївна
Сухомлин, Татьяна Анатольевна
Sukhomlyn, T. A.
Басараб, Ярослав Олексійович
Басараб, Ярослав Алексеевич
Basarab, Ya. O.
Дата публікації: 2014
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Сухомлин Т.А. Вплив препарату Ліпін на показники вуглеводного обміну при опіковій хворобі / Т. А. Сухомлин, Я. О. Басараб // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2014. – Т. 14, Вип. 4 (48). – С. 226–228.
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена вивченню змін вуглеводного обміну в легенях і нирках щурів при опіковій хворобі. Метою дослідження було вивчення впливу Ліпіну на стан вуглеводного обміу в легенях та нирках при опіковій хворобі. Опікову хворобу моделювали шляхом занурення задньої кінцівки щурів у гарячу воду на 7 сек. Ліпін вводили внутрішньоочеревинно в дозі 50 мг/кг відразу після опіку. В гомогенаті легень та нирок для оцінки стану вуглеводного обміну визначали рівні піровиноградної та молочної кислоти. В умовах опікової хвороби у легенях та нирках щурів спостерігається підвищення рівня лактату при одночасному зниженні пірувату. Максимальний рівень молочної кислоти в легеневій тканині був на 1-у добу, що відповідає стадії опікового шоку, а в нирковій тканині на 7-у добу, стадію ранньої токсемії. Далі показник знизився, але перевищував контроль. Також в легенях та нирках знижувався рівень піровиноградної кислоти, особливо в період опікового шоку та ранньої токсемії. При застосуванні Ліпіну вміст пірувату був вищим, ніж без корекції. Рівень лактату підвищувався, а потім поступово повертався до норми. Експериментальна корекція препаратом «Ліпін» призводить до нормалізації показників вуглеводного обміну; Статья посвящена изучению изменений углеводного обмена в легких и почках крыс при ожоговой болезни. Целью исследования было изучение влияния Липина на состояние углеводного обмена в легких и почках при ожоговой болезни. Ожоговую болезнь моделировали путем погружения задней конечности крыс в горячую воду на 7 сек. Липин вводили внутрибрюшинно в дозе 50 мг/кг сразу после ожога. В гомогенате легких и почек для оценки углеводного обмена определяли уровень пировиноградной и молочной кислоты. В условиях ожоговой болезни в легких и почках крыс наблюдается повышение уровня лактата с одновременным снижением пирувата. Максимальный уровень молочной кислоты в легочной ткани был на 1-е сутки, что соответствует стадии ожогового шока, а в почечной ткани на 7-е сутки, стадию ранней токсемии. В дальнейшем показатель снизился, но превышал контроль. Также в легких и почках понижался уровень пировиноградной кислоты, особенно в период ожогового шока и ранней токсемии. При использовании Липина содержание пирувата было выше, чем без коррекции. Уровень лактата повышался, а потом постепенно возвращался к норме. Экспериментальная коррекция препаратом Липин привела к нормализации показателей углеводного обмена; This article is devoted to studying the changes in carbohydrate metabolism in the lungs and kidneys of rats in burn disease. The aim of the study was to investigate the influence of Lipin on carbohydrate metabolism in the lungs and kidneys in burn disease. Burn disease was simulated by immerging the rat’s hind limb into hot water for 7 seconds. Lipin was administered intraperitoneally in a dose of 50 mg / kg immediately after the burn. Pyruvic and lactic acid in lung and kidney homogenate was evaluated to assess the characteristic of carbohydrate metabolism. In the conditions of burn disease an increase in lactate with the simultaneous decrease in pyruvate was observed in the lungs and kidneys of the rats. The maximum level of lactic acid in the lung tissue was registered on the 1st day that corresponded to the phase of burn shock, while in the renal tissue this was observed on the 7th day, the phase of early toxemia. Later the index decreased, but nevertheless exceeded the control. In the lungs and kidneys the concentration of pyruvic acid lowered, especially during early burn shock and toxemia. When Lipin was applied the pyruvate content was higher than without correction. The concentration of lactate increased, and then gradually returned to normal. Experimental correction by preparation "Lipin" led to normalization of carbohydrate metabolism
Ключові слова: експериментальна опікова хвороба
легені
нирки
піруват
лактат
ліпін
экспериментальная ожоговая болезнь
легкие
почки
пируват
лактат
липин
modelled burn disease
lungs
kidneys
pyruvate
lactate
lipin
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2015
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2014_4_48_226-228.pdf350,66 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.