UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2032
Назва: Вплив мультипробіотика «Симбітер» на розвиток змін в слинних залозах в умовах гіпергастринемії
Інші назви: Влияние мультипробиотика «Симбитер» на развитие изменений в слюнных железах в условиях гипергастринемия
Effect of Multiprobiotic "Symbiter" on development of changes in salivary glands in hyperhastrinemia conditions
Автори: Сухомлин, Андрій Анатолійович
Непорада, Каріне Степанівна
Сухомлин, Андрей Анатольевич
Непорада, Каринэ Степановна
Sukhomlyn, A. A.
Neporada, K. S.
Дата публікації: 2010
Видавець: Одеський державний медичний університет
Бібліографічний опис: Сухомлин А. А. Вплив мультипробіотика «Симбітер» на розвиток змін в слинних залозах в умовах гіпергастринемії / А. А. Сухомлин, К. С. Непорада // Бюлетень ІХ читань ім. В.В. Підвисоцького 27-28 травня 2010 р., Одеса. – С. 81–82.
Короткий огляд (реферат): Метою дослідження було обгрунтування експериментальної ефективності мультипробіотику “Симбітер” для корекції патологічних змін в тканинах слинних залоз щурів в умовах омепразол-індукованої гіпергастиринемії. Експерименти виконані на 76 щурах-самцях лінії Вістар, вагою 180-250г. Тварини були поділені на окремі групи, яким щоденно протягом 7, 14, 21 та 28 діб вводили омепразол (14 мг/кг маси тіла внутрішньоочеревно), «Симбітер» ( 0,14 мл/кг маси тіла перорально) окремо та в поєднанні. Розвиток гіпергастринемії веріфікували за вмістом гастрину в плазмі крові щурів (59,0±35,5 пг/мл, порівняно з дослідними тваринами, яким вводили протягом 28 діб омепразол – 170,7±90,7 пг/мл). В гомогенаті слинних залоз визначали вміст окисно-модифікованих білків (Дубинина Е.Е., 2008), молекул середньої маси (Габриэлян Н.И., 1983), активність загальних протеаз (Уголев А.М. та ін., 1969) та антитриптичну активність (Веремеенко К.М. та ін.,1988). Нами встановлено, що вміст окисно-модифікованих білків в слинних залозах щурів за умов корекції гіпергастринемії «Симбітером» зменшився в 1,08 рази, а вміст молекул середньої маси – зменшився в 1,11 рази порівняно з тваринами без корекції. Це свідчить про те, що застосування мультипробіотику «Симбітер» призвело до зниження інтенсивності вільнорадикальних процесів у тканинах слинних залоз. Також, введення мультипробіотику «Симбітер» за умов омепразол-індукованої гіпергастринемії призводить до нормалізації протеїназно-інгібіторного потенціалу тканин слинних залоз, про що свідчить вірогідне збільшення інгібіторів протеаз в 1,06 рази; Целью исследования было обоснование экспериментальной эффективности мультипробиотика "Симбитер" для коррекции патологических изменений в тканях слюнных желез крыс в условиях омепразол-индуцированной гипергастиринемии. Эксперименты выполнены на 76 крысах-самцах линии Вистар, весом 180-250г. Животные были разделены на отдельные группы, которым ежедневно в течение 7, 14, 21 и 28 суток вводили омепразол (14 мг / кг массы тела внутрибрюшинно), «Симбитер» (0,14 мл / кг массы тела перорально) отдельно и в сочетании. Развитие гипергастринемии верифицировали по содержанию гастрина в плазме крови крыс (59,0 ± 35,5 пг / мл, по сравнению с опытными животными, которым вводили в течение 28 суток омепразол – 170,7 ± 90,7 пг/мл). В гомогенате слюнных желез определяли содержание окислительно-модифицированных белков (Дубинина Е.Е., 2008), молекул средней массы (Габриэлян Н.И., 1983), активность общих протеаз (Уголев А.М. и др., 1969) и антитриптическую активность (Веремеенко К.Н. и др., 1988). Нами установлено, что содержание окислительно-модифицированных белков в слюнных железах крыс в условиях коррекции гипергастринемии «Симбитером» уменьшилось в 1,08 раза, а содержание молекул средней массы – уменьшился в 1,11 раза по сравнению с животными без коррекции. Это свидетельствует о том, что применение мультипробиотика «Симбитер» привело к снижению интенсивности свободнорадикальных процессов в тканях слюнных желез. Также, введение мультипробиотика «Симбитер» в условиях омепразол-индуцированной гипергастринемии приводит к нормализации протеиназно-ингибиторного потенциала тканей слюнных желез, о чем свидетельствует достоверное увеличение ингибиторов протеаз в 1,06 раза; The purpose of the study was to substantiate the experimental effectiveness of the multiprobiotic "Symbiter" for correction of pathological changes in the tissues of the salivary glands of rats under conditions of omeprazole-induced hypergastrinemia. Experiments were performed on 76 male Wistar rats weighing 180-250 g. Animals were divided into separate groups, which were administered omeprazole (14 mg / kg body weight intraperitoneally), Symbiter (0.14 ml / kg body weight orally) separately and in combination each day for 7, 14, 21 and 28 days. The development of hyperhastrinemia was verified by the content of gastrin in blood plasma of rats (59.0 ± 35.5 pg / ml, compared with experimental animals administered omeprazole during the 28 days - 170.7 ± 90.7 pg / ml). In the homogenate of the salivary glands, the content of oxide-modified proteins was determined (Dubinina EE, 2008), the molecules of the average mass (Gabrielyan NI, 1983), the activity of general proteases (Ugolev AM, et al., 1969) and the antitryptic activity (Veremeenko K. M. et al., 1988). We found that the content of oxidative-modified proteins in the salivary glands of the rats in terms of correction of hyperhastrinemia "Symbiter" decreased by 1.08 times, and the content of medium molecules - decreased by 1.11 times compared with animals without correction. This suggests that the use of the multiprobiotic "Symbiter" led to a decrease in the intensity of free radical processes in the tissues of the salivary glands. Also, the introduction of Symbiter multiprobiotics under conditions of omeprazole-induced hyperhastrinemia leads to the normalization of the proteinase-inhibitory potential of salivary tissues, which is evidenced by a possible increase in protease inhibitors by 1.06 times.
Ключові слова: Слинні залози
гіпергастринемія
Симбітер ацидофільний
Слюнные железы
гипергастринемия
Симбитер ацидофильный
Salivary glands
hypergastrinemia
Symbiter Acidophilus
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2032
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Tezy_Pidvysotsky_2010.pdf34,05 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.