Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/205
Назва: Роль поліморфізму гену матриксної металопротеїнази-20 у перебігу карієсу зубів у дітей на фоні ендемічного флюорозу
Інші назви: Роль полиморфизма гена матриксной металлопротеиназы-20 в течении кариеса зубов у детей на фоне эндемического флюороза
The role of gene polymorphisms of matrix metalloproteinase-20 in the course of dental caries in children on endemic fluorosis background
Автори: Труфанова, Валентина Петрівна
Шешукова, Ольга Вікторівна
Кайдашев, Ігор Петрович
Труфанова, Валентина Петровна
Шешукова, Ольга Викторовна
Кайдашев, Игорь Петрович
Trufanova, V. P.
Sheshukova, O. V.
Kaidashev, I. P.
Ключові слова: матриксні металопротеїнази
матриксные металлопротеиназы
matrix metalloproteinase
карієс
флюороз
кариес
caries
fluorosis
Дата публікації: 2013
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Труфанова В. П. Роль поліморфізму гену матриксної металопротеїнази-20 у перебігу карієсу зубів у дітей на фоні ендемічного флюорозу / В. П.Труфанова, О. В. Шешукова, І. П. Кайдашев // Український стоматологічний альманах. – 2013. – № 4. – С. 82–85.
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена вивченню ролі поліморфізму гену матриксної металопротеїнази - 20 у перебігу карієсу зубів у дітей на фоні ендемічного флюорозу. При карієсі дентину руйнування органічного матриксу відбувається під впливом матриксних металопротеїназ (ММП) макроорганізму, які після демінералізації практично контролюють прогресування карієсу. Активність ММП при флюорозі емалі пригнічена в результаті впливу надлишку фтору, внаслідок чого може уповільнюватися деградація емалевих протеїнів в ході первинної біомінералізації. Поряд з іншими карієсогенними факторами, флюороз сприяє більш інтенсивному перебігу каріозного процесу. Отримані нами дані дозволяють припустити, що при формуванні зубів в умовах з оптимальним вмістом фтору в питній воді дикий тип алелі гену ММП-20 видаляє амелогенін із сформованої емалі, а в умовах підвищеної концентрації фтору в питній воді амелогенін видаляться не повністю, або уповільнено, що призводить до утворення дефектів в емалі. Статья посвящена изучению роли полиморфизма гена матриксной металлопротеиназы-20 в течении кариеса зубов у детей на фоне эндемического флюороза. При кариесе дентина разрушение органического матрикса происходит под воздействием матриксних металопротеиназ (ММП) макроорганизма, которые после деминерализации практически контролируют прогрессирование кариеса. Активность ММП при флюорозе эмали угнетена в результате избытка фтора, в результате чего может замедляться деградация эмалевых протеинов при первичной биоминерализации. Наряду с другими кариесогенными факторами флюороз способствует более интенсивному течению кариозного процесса. Полученные нами данные позволяют допустить, что при формировании зубов в условиях с оптимальным содержанием фтора в питьевой воде дикий тип аллели гена ММП-20 удаляет амелогенин из сформированной эмали, а в условиях повышенной концентрации фтора в питьевой воде амелогенин удалятся не полностью, или замедленно, что приводит к образованию дефектов в эмали. This article is devoted to studying the role of gene polymorphisms of matrix metalloproteinase - 20 in the course of dental caries in children on a background of endemic fluorosis. At dentin caries destruction of the organic matrix is influenced by matrix metalloproteinase (MMP) microorganism that after demineralization control the progression of caries. Under flourosis of enamel the MMP activity is depressed due to exposure of excess fluoride, therefore the degradation of enamel proteins during initial biomineralization may slow down. Along with other cariesgenic factors, fluorosis promotes more intensive course of caries process. These data suggest that the formation of teeth in optimal fluoride content in drinking water wild type allele of the gene of MMP-20 removes amelohenin of formed enamel, and in high concentrations of fluoride in drinking water amelohenin not fully purged, or slowly, that leads to the formation of enamel defects.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/205
ISSN: 2409-0255 (Print)
2410-1427 (Online)
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
The_role_of_genepolymorphisms_of_matrixmetalloproteinase.pdf124,38 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.