Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2105
Назва: Комбінована дія евгенолу та протигрибкових препаратів на музейний штам С. аlbicans АТСС 102318 та клінічні штами С. аlbicans, виділених від хворих на зовнішній отит
Інші назви: Комбинированное действие эвгенола и противогрибковых препаратов на музейный штамм С. аlbicans АТСС 102318 и клинические штаммы С. аlbicans, выделенных от больных наружным отитом
The combinet effect of eugenol with antifungal drugs against museum stain of С. аlbicans АТСС 102318 and clinical isolates of С. аlbicans, isolated from panients with otitis externa.
Автори: Безшапочний, Сергій Борисович
Полянська, Валентина Павлівна
Зачепило, Світлана Вікторівна
Боброва, Нелля Олександрівна
Полянський, Валентин Олександрович
Безшапочный, Сергей Борисович
Полянская, Валентина Павловна
Зачепило, Светлана Викторовна
Боброва, Нелля Александровна
Полянский, Валентин Александрович
Bezshapochniy, S. B.
Polyanska, V. P.
Zachepylo, S. V.
Bobrova, N. O.
Polyanskii, V. O.
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Комбінована дія евгенолу та протигрибкових препаратів на музейний штам С. аlbicans АТСС 102318 та клінічні штами С. аlbicans, виділених від хворих на зовнішній отит /С. Б. Безшапочний, В. П. Полянська, С. В. Зачепило [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2017. –№ 3. – С. 62–68.
Короткий огляд (реферат): Актуальність. Перспективним направленням у лікуванні грибкових захворювань ЛОР-органів і попередженні формування резистентності до хіміопрепаратів являється використання антимікробних композицій, що містять препарати з різним механізмом дії. Мета дослідження : вивчення ефективності комбінованої дії евгенолу і протигрибкових препаратів на музейний штам С. аlbicans, АТСС 10231 і клінічні штами С. аlbicans, отримані від хворих на зовнішній отит.Матеріали і методи : були використані еталонний штам С. аlbicans АТСС 10231 і 8 штамів грибів С. аlbicans, отримані від хворих на зовнішній отит. Як досліджувана речовина використовувався евгенол. Чутливість до евгенолу і протигрибкових препаратів вивчалася диско-дифузійним методом. Мінімальну пригнічуючу концентрацію евгенолу для культури грибів досліджували методом послідовних розведень.Результати і обговорення: В роботі наведені результати вивчення комбінованої дії евгенолу і протигрибкових препаратів. Доведено синергізм протигрибкової дії евгенолу з ністатином, афотерицином В, флуконазолом на клінічні штами С. аlbicans. Найбільш ефективною виявилася комбінація евгенолу з амфотерицином В.Висновки: евгенол має високий фунгіцидний ефект відносно музейного і клінічних штамів грибів виду С. аlbicans, виділених від пацієнтів із зовнішнім отитом, потенціює фунгіцидні властивості ністатину, амфотерицину В, флуконазола;Актуальность. Перспективным направленим в лечении грибковых заболеваний ЛОР-органов и предупреждения формирования резистентности к химиопрепаратам является использование антимикробных композиций, содержащих препараты с различным механизмом действия. Цель исследования: изучение эффективности комбинированного действия эвгенола и противогрибковых препаратов на музейный штамм С. аlbicans, АТСС 10231 и клинические штаммы С. аlbicans,полученные от больных с наружным отитом.Материалы и методы: были использованы эталонный штамм С. аlbicans, АТСС 10231 и 8 штаммов грибов С. аlbicans,полученные от больных с наружным отитом. В качестве исследуемого вещества использовался эвгенол. Чувствительность к эвгенолу и противогрибковым препаратам изучалась диско-диффузионным методом. Минимальную подавляющую концентрацию эвгенола для культуры грибов исследовали методом последовательных разведений. Результаты и обсуждение: В работе приведены результаты изучения комбинированного воздействия эвгенола и противогрибковых препаратов. Доказано синергизм противогрибкового действия эвгенола с нистатином, афотерицином В, флуконазолом на клинические штаммы С. аlbicans.Наиболее эффективной оказалась комбинация эвгенола с амфотерицином В.Выводы: эвгенол имеет высокий фунгицидный эффект в отношении музейного и клинических штаммов грибов вида С. аlbicans, выделенных от пациентов с наружным отитом, потенцирует фунгицидные свойства нистатина, амфотерицина В, флуконазола;Background: Promising direction in the treatment fungal diseases of ENT-organs and prevention of antibiotic resistance includes usage of antimicrobial composition containing drugs with different mechanisms of action.Objectives: A study of the effectiveness of combined action of eugenol and antifungal agents on the museum strain of С. аlbicans АТСС 102318 and clinical strains of С. аlbicans obtained from patients with otitis externa.Methods: museum strain of С. аlbicans АТСС 102318 and 8 isolate strains С. albicans, from patients with external otitis, were used. Eugenol was used as a test substance. Eugenol and antifungal drugs sensitivity were studied with the disk-diffusion method. Eugenol minimal inhibitory concentration against fungi cultures was elucidated with help of broth successive macro dilution assay. Results: The results of the combined effects of eugenol with antifungal drugs were obtained in the study. Synergistic antifungal action of eugenol combined with as nystatin, amphotericin B, or fluconazole against clinical isolate strains of С. albicans was demonstrated. The most effective was combination of eugenol with amphotericin В.Conclusions: Eugenol has a high antifungal effect against museum and clinical isolated strains of С. аlbicans from patients with external otitis, and enhance antifungal properties all of nystatin, amphotericin B and fluconazole .
Ключові слова: эвгенол
протигрибкові препарати
клінічні штами С. аlbicans
эвгенол
противогрибковые препараты
клинические штаммы С. аlbicans
eugenol
clinical strains of С. Аlbicans
antifungal drugs
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2105
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Yevhenol.pdf220,96 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.