Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/211
Назва: Ефективність лікування хворих на пародонтит, асоційований із поєднаним перебігом хронічного холециститу та панкреатиту
Автори: Мошель, Тетяна Миколаївна
Петрушанко, Тетяна Олексіївна
Moshel, Tetiana M.
Petrushanko, Tetiana O.
Ключові слова: генералізований пародонтит
лікування
хронічний холецистит
хронічний панкреатит
generalized periodontitis
treatment
chronic cholecystitis
chronic pancreatitis
Дата публікації: 2017
Видавець: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Всеукраїнська громадська організація "Асоціація імплантології України" ТзОВ "ГалДент"
Бібліографічний опис: Мошель Т. М. Ефективність лікування хворих на пародонтит, асоційований із поєднаним перебігом хронічного холециститу та панкреатиту / Т. М. Мошель, Т. О. Петрушанко // Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія. – 2017. – № 2 (46). – С. 74–77.
Короткий огляд (реферат): Мета: Обґрунтування ефективності патогенетичного лікування хворих на генералізований пародонтит на тлі поєднаного перебігу хронічного холециститу та панкреатиту у віддалені терміни спостережень. Методи: У клінічних дослідженнях взяли участь 36 хворих на генералізований пародонтит із поєднаним перебігом хронічного холециститу та панкреатиту. Під час стоматологічного обстеження на основі суб’єктивних та об’єктивних даних проаналізований стоматологічний статус; і стан тканин пародонта. Для об’єктивізації пародонтальних змін використовували загальноприйняті критерії, а також визначали пробу Шиллера-Писарєва, індекс РМА за C. Parma, пародонтальний індекс за Russel, аналізували показники вакуумної проби Кулаженка,термометрії ясенних сосочків, ортопантомографії щелеп Діагноз формулювали згідно з класифікацією захворювань пародонта М.Ф. Данилевського (1994). Результати: У дослідженні встановлено, що лікування хворих на генералізований пародонтит із поєднаним перебігом хронічного холециститу та панкреатиту, який є синдромним проявом соматичної патології, із застосуванням запропонованого способу дозволило скоротити терміни курсового лікування у стоматолога в 1,3 раза. Клінічна ефективність лікування доведена зменшенням глибини пародонтальних кишень у 1,28 раза, явищ симптоматичного гінгівіту - у 29,5 раза, покращенням стану гігієни порожнини рота у 2,95 раза (р<0,001). Внаслідок прискорення кровообігу в судинах мікроциркуляторного русла пародонта під впливом запропонованого комплексу спостерігалася позитивна динаміка показників вакуумної проби і температурної діагностики ясенних сосочків як після курсу лікування, так і через 6 та 12 місяців спостережень (р<0,01). Ефективність лікування у віддалені терміни обстеження підтверджена даними ортопантомографії. Висновки: Запропонований і впроваджений спосіб лікування пацієнтів на генералізований пародонтит, асоційований із поєднаним перебігом хронічно- го холециститу та панкреатиту, сприяє стійкій ремісії захворювання. На підставі отриманих клінічних, параклінічних, функціональних та рентгенологічних досліджень як у найближчі, так і у віддалені терміни спостережень, спосіб лікування генералізованого пародонтиту із застосуванням препаратів антибактеріальнної, імунобіологічної та остеотропної дії можна рекомендувати для лікування хворих на генералізований пародонтит на тлі соматичної патології і, зокрема, поєднаного перебігу хронічного холециститу та панкреатиту; Purpose: The study justification efficiency pathogenetic treatment of patients with generalized periodontitis in the background combined of chronic cholecystitis and pancreatitis in the long term observations. Methods: In a clinical study involved 36 patients with generalized periodontitis combined with how chronic cholecystitis and pancreatitis. During the dental examination on the basis of subjective and objective data analyzed dental status and, in particular, the state of periodontaL tissues. For ob¬jectification of periodontal changes using common criteria test Schillera-Pisareva, PMA index for C. Parma, by Russel periodontal index, vacuum test Kulazhenko, thermometry gingival papillae, Orthopantomography jaws. Diagnosis is formulated according to the classification of periodontal diseases M.F. Danilevsky (1994). Results: As a result of studies found that treatment with combined flow of GP and HP twentieth using our proposed method allowed to shorten the course of treatment at the dentist 1,3 times. Clinical efficacy of treatment was confirmed by a decrease in the depth of periodontal pockets in 1,28, times reduction in gingivitis symptomatic phenomena of 29,5 times, improvement of oral health in 2,95 times (p<0,001). As a result of the acceleration of blood flow in the vessels microvasculature periodontal influenced the proposed set of observed positive dynamics of thermal vacuum test and diagnostics as gingival papillae after treatment and after 6 and 12 months (p<0,01).The effectiveness of treatment in the long term observation confirmed by orthopantomography. Conclusions: Proposed and implemented a method of treating patients with generalized periodontitis associated with chronic cholecystitis and pancreatitis promotes stable remission. Based on clinical, paraclinical, functional and radiographic studies as the next, and in the long term observations, method of treatment of generalized periodontitis using drugs antibacterial, immunobiological and osteotropic action can be recommended for the treatment of patients with generalized periodontitis on the background of somatic pathology, particularly, combined of chronic cholecystitis and pancreatitis.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/211
ISSN: 1992-4488
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Effectiveness.pdf399,65 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.