Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2122
Назва: Стан автономної нервової системи студентів і його зв'язки з фізичною та інтелектуальною працею
Інші назви: Состояние автономной нервной системы студентов и его связи с физическим и интеллектуальным трудом
State of autonomic nervous system of students and its relations with physical and intellectual work
Автори: Коровіна, Лідія Дмитрівна
Запорожець, Тетяна Миколаївна
Коровина, Лидия Дмитриевна
Запорожец, Татьяна Николаевна
Korovina, L.
Zaporozhets, T.
Дата публікації: 2015
Видавець: Інститут фізіології ім. Богомольця
Бібліографічний опис: Коровіна Л.Д. Стан автономної нервової системи студентів і його зв'язки з фізичною та інтелектуальною працею / Л. Д. Коровіна, Т. М. Запорожець // Фізіологічний журнал. – 2015. – Т. 61, № 4. – С. 105–110.
Короткий огляд (реферат): Досліджено стан автономної нервової системи студентів молодших курсів і його зв 'язку з фізичною активністю, загальною і добовою тривалістю роботи з комп 'ютерами. Вихідний вегетативний тонус переважно був ваготонічний й ейтонічний (93,2%), вегетативна реактивність переважно асимпатикотонічна й симпатикотонічна (77,0%). Збудливість симпатичного відділу автономної нервової системи за результатами ортостатичноїпроби у 61,1% нормальна, а реактивність пара¬симпатичного відділу за результатами проби Даньїні-Ашнера переважно нормальна або знижена (72,8%). Заняття за комп'ютером тривалістю З год на добу та більше підсилюють симпатичні впливи на серцеву діяльність, тоді як збільшення загальної тривалості занять сприяє відносному зниженню симпатичного тонусу. Вегетативна реактивність посилюється як зі збільшенням часу роботи з комп 'ютером, так і з ростом тривалості занять спортом.$ Исследовано состояние автономной нервной системи студентов младших курсов и его связи с их физической активностью, суточной и общей длительностью работьі с компьютерами. Наблюдавшийся исходнмй вегетативньїй тонус в основном бьіл ваготоническим и зйтоническим (93,2%), вегетативная реактивность преимущественно асимпатическая и симпатическая (77,0%). Возбудимость симпатического отдела автономной нервной системьі в ортостатической пробе бьіла у 61,1% нормальная, а реактивность парасимпатического отдела в пробе Дани-ни-Ашнера в основном нормальная или сниженная (72,8% студентов). Занятия за компьютером длительностью 3 ч и больше в сутки усиливают симпатические влияния на сердечную деятельность, тогда как увеличение общего времени занятий способствует относительному снижению симпатического тонуса. Вегетативная реактивность повышается как с увеличением времени работы с компьютером, так и с ростом длительности занятий спортом.; The state of autonomic nervous system of the first-second years students and its relations with their physical activity, the experience and operation duration with computers have been explored. The observed base vegetative tonus was vagotonia and eytonia mainly (93,2%), vegetative reactivity was asym-pathetic and sympathetic (77,0%) mainly. Autonomic nervous system sympathetic part excitabilitv in orthostatic test of the students was norm, while parasympathetic part reactivity in oculocardiac test was norm or reduced (72,8% of students) mainly. Work with the computer during 3 hours and more a day enhances sympathetic influences on heart activity, but increase of total work time promotes to relative decrease of sympatetic tonus. Vegetative reactivity grows both with increase of the operating time with the computer and with increase of the sport exercises duration.
Ключові слова: студенти
студенты
students
вегетативна нервова система
вегетативная нервная система
autonomic nervous system
робота з комп’ютером
работа с компьютером
work with computer
фізична активність
физическая активность
physical activity
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2122
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Intellectual work and ANS.pdf340,87 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.