UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2248
Назва: Характеристика біологічної активності пептидних фрагментів гемоглобіну
Інші назви: Характеристика биологической активности пептидных фрагментов гемоглобина
The peptide fragments of hemoglobin s of biological activity
Автори: Запорожец, Татьяна Николаевна
Запорожець, Тетяна Миколаївна
Zaporozhets, T.
Мищенко, Виталий Петрович
Міщенко, Віталій Петрович
Miszhenko, V.
Саник, Александр Владимирович
Саник, Олександр Володимирович
Sanyk, O.
Дата публікації: 2001
Видавець: Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України
Бібліографічний опис: Запорожець Т. М. Характеристика біологічної активності пептидних фрагментів гемоглобіну / Т. М. Запорожець, В. П. Міщенко, О. В. Саник // Фізіологічний журнал. – 2001. – Т. 47, № 3. – С. 42–46.
Короткий огляд (реферат): Описано спосіб отримання пептидних фрагментів гемоглобіну шляхом ферментативного гідролізу, охарактеризовано його фізико-хімічні властивості. Проведено комплексное допэдддженддддд дії комплексу пептидних фрагментів гемоглобіну на гематологічні показники крові і кісткового мозгу, перекисневое окисление ліпідів, гемостаз, імунітет за фізіологічних умов и під час дії чинників, що моделюють стан системи крові. Показано, що комплекс пептидних фрагменты гемоглобіна стимулює процеси проліферації і диференціювання клітин-попередники мієлоїдного то еритроїдные ростк, знижує експресего манозовміщующее мембранние структур лейкоциты, стабілізує антиоксидантнего гомеостаза та процеси гемокоагуляції, модулює клітиннего і гуморальний імунітет при хронічном свинцевом інтоксикації, дії гемолітичної отрути (сірчанокислия фенілгідразин ), променевому ураженні та депресії кровотворення. Вперше виявлено механізм підвищення фагоцитарної активності нейтрофілів внаслідок дії комплексу пептидних фрагментів гемоглобіну за фізіологічних умов и при відтворенні внутрішньосудинного гемолізу; Описано спосіб отримання пептидних фрагментів гемоглобіну шляхом ферментативного гідролізу, охарактеризовано його фізико-хімічні властивості. Проведено комплексне дослідження регуляторної дії комплексу пептидних фрагментів гемоглобіну на гематологічні показники крові і кісткового мозку, перекисне окислення ліпідів, гемостаз, імунітет за фізіологічних умов та під час дії чинників, що моделюють стан системи крові. Показано, що комплекс пептидних фрагментів гемоглобіну стимулює процеси проліферації і диференціювання клітин-попередників мієлоїдного та еритроїдного ростків, знижує експресію манозовміщующих мембранних структур лейкоцитів, стабілізує антиоксидантний гомеостаз та процеси гемокоагуляції, модулює клітинний і гуморальний імунітет при хронічній свинцевій інтоксикації, дії гемолітичної отрути (сірчанокислий фенілгідразин), променевому ураженні та депресії кровотворення. Вперше виявлено механізм підвищення фагоцитарної активності нейтрофілів внаслідок дії комплексу пептидних фрагментів гемоглобіну за фізіологічних умов та при відтворенні внутрішньосудинного гемолізу. Описан способ получения пептидных фрагментов гемоглобина путем ферментативного гидролиза, охарактеризованы его физико-химические свойства. Проведено комплексное исследование регуляторной действия комплекса пептидных фрагментов гемоглобина на гематологические показатели крови и костного мозга, перекисное окисление липидов, гемостаз, иммунитет при физиологических условиях и во время действия факторов, моделирующие состояние системы крови. Показано, что комплекс пептидных фрагментов гемоглобина стимулирует процессы пролиферации и дифференцировки клеток-предшественников миелоидного и эритроидного ростков, снижает экспрессию маннозы вмиских мембранных структур лейкоцитов, стабилизирует антиоксидантный гомеостаз и процессы гемокоагуляции, модулирует клеточный и гуморальный иммунитет при хронической свинцовой интоксикации, действия гемолитической яда (сернокислый фенилгидразин), лучевом поражении и депрессии кроветворения. Впервые выявлен механизм повышения фагоцитарной активности нейтрофилов вследствие действия комплекса пептидных фрагментов гемоглобина в физиологических условиях и при воспроизведении внутрисосудистого гемолиза; The method of obtaining peptide fragments of hemoglobin by means of enzymatic hydrolysis is described, its physical and chemical properties are characterized. The complex investigation of the regulatory effect of the complex of hemoglobin peptide fragments on hematological parameters of blood and bone marrow, peroxidation of lipids, hemostasis, immunity under physiological conditions and during the action of factors that simulate the state of the blood system has been carried out. It has been shown that the complex of peptide fragments of hemoglobin stimulates processes of proliferation and differentiation of precursors of myeloid and erythroid germs, reduces expression of manozoic membrane structures of leukocytes, stabilizes antioxidant homeostasis and processes of hemocoagulation, modulates cellular and humoral immunity in chronic lead intoxication, effects of hemolytic poison (sulfuric acid phenylhydrazine), radiation damage and depression of hematopoiesis. The mechanism for increasing the phagocytic activity of neutrophils was determined for the first time due to the action of the complex of hemoglobin peptide fragments under physiological conditions and in the reproduction of intravascular hemolysis.
Ключові слова: пептидные фрагменты гемоглобина
пептидні фрагменти гемоглобіну
peptide fragments of hemoglobin
биологическая активность
біологічна активність
biological activity
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2248
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Fiziologichnyi Zhurnal 47(3)_2001_42-46.pdf247,57 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.