UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2299
Назва: Вплив фіксуючих елементів часткових знімних пластинкових протезів на опорні зуби
Інші назви: Влияние фиксирующих елементов частичных съемных пластиночных протезов на опорные зубы
The influence of fixing elements of partial removable plate dentures on the supporting teeth
Автори: Зубченко, Сергій Григорович
Зубченко, Сергей Григорьевич
Zubchenko, S. G.
Дата публікації: 2007
Видавець: Інформаційно-видавниче агенство "Астрея"
Бібліографічний опис: Зубченко С. Г. Вплив фіксуючих елементів часткових знімних пластинкових протезів на опорні зуби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія / С. Г. Зубченко. – Полтава, 2007. – 19 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України. – Полтава, 2007. Результати проведеного нами статистичного дослідження потреби населення в протезуванні знімними конструкціями свідчать, що кількість міського та сільського населення, яке звернулося за ортопедичною допомогою, складає відповідно 98,27% і 1,73%. Серед видів знімних протезів для заміщення дефектів зубних рядів найчастіше використовуються часткові знімні пластинкові протези з кламерною фіксацією. За нашими даними, це складає 62,18%. Головним їхнім недоліком вважається те, що вони розташовуються на тканинах, які мало пристосовані до сприйняття жувального тиску. Тому за допомогою кламерів не тільки досягається відносна стійкість протезів, а й виконуються інші завдання, від яких залежить нормальний стан різних елементів протезного ложа – слизової оболонки, зубів та кісткової тканини. Використання тієї чи іншої системи кламерів та інших фіксуючих пристроїв залежить від клінічної ситуації, впливу її на біомеханіку пародонта опорних зубів і компресії слизової оболонки. Оскільки принцип вибору системи фіксації протезів зводиться до зняття підвищеного тиску на слизову оболонку та кісткову тканину протезного ложа з одночасним строго дозованим перерозподілом тиску на пародонт опорних зубів, ми виконали математичне моделювання конструкції часткових знімних протезів із різними фіксуючими елементами при кінцевих дефектах зубного ряду.; Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 – стоматология. – Высшее государственное учебное заведение Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия» МЗ Украины. – Полтава, 2007. Диссертация является клинической работой, посвященной определению влияния фиксирующих елементов частичных съемных пластиночных протезов на опорные зубы, ткани парадонта и мышцы. Изучение состояния зубов проводили у 61человека, из которых 25 человек – контрольная группа в возрасте от 21 до 40 лет, и 36 пациентов (в возрасте от 41 до 60 лет) были разделены на три группы: 1-я группа – 14 пациентов, которым изготовляли частичные съемные пластиночные протезы с удерживающими кламерами; 2-я – 12 пациентов пользовались протезами с опорно- удерживающими кламерами; 3-я – 10 пациентов, которым изготовляли частичные съемные пластиночные протезы с замковыми креплениями (аттачменами). По результатам исследования было установлено, что в первой группе, пациентам которой изготовляли частичные съемные пластиночные протезы с удерживающими кламерами, 35,71% опорных зубов не имели наклона, а 64,29% были наклонены в оральную сторону. Во второй исследованной группе пациентам изготовляли частичные съемные пластиночные протезы с опорно-удерживающими кламерами. Один опорный зуб имел наклон в вестибулярную сторону, что составляло 4,16%, а семь зубов были наклонены в мезиодистальном направлении и это составило 29,17%. 16 опорных зубов совсем не имело наклона, что составило 66,67%. Пациентам третьей исследованной группы были изготовлены частичные съемные пластиночные протезы с замковым креплением. В этой группе 70% опорных зубов не имели наклона, а 30% были наклонены в мезиодистальном направлении. Уровень снижения показателей гнатодинамометрии был самый низкий при изготовлении частичных съемных пластиночных протезов с аттачменами и самый высокий – для частичных съемных пластиночных протезов с удерживающими кламерами. Методом гнатодинамометрии установлено, что в результате замещения концевых дефектов зубных рядов частичных съемных пластиночных протезов с различными фиксирующими элементами интегральные показатели увеличиваются в группе премоляров, что отображает направление компенсаторно-приспособительных механизмов зубочелюстной области. Проведенные реографические исследования у пациентов, которым изготовляли частичные съемные пластиночные протезы с различными фиксирующими элементами, показали, что адаптационные процессы происходят лучше у лиц, которым протезы фиксировали при помощи аттачменов и опорно-удерживающих кламеров. После проведения электромиографических исследований установлено, что в день наложения протезов у пациентов всех групп определяется четкая структура электомиограмм, на некоторых из них прослеживается спонтанная и низкоамплитудная электрическая активность. Дополнительная ориентировочная реакция на частичный съемный пластиночный протез сопровождается появлением отдельных залпов и средним повышением амплитуды, а при сравнении характера активности у пациентов различных групп наблюдается усовершенствование акта жевания у больных второй и третьей групп.; А thesis in search for the scientific degree of a Candidate of medical sciencies on the speciality 14.01.22. – Stomatology. – The higher state educationd institution of Ukraine “The Ukrainian medical stomatological academy” MH of Ukraine. – Poltava, 2007. The results of the conducted by us statistical investigation, the needs of population in prosthetics with removable constructions testify to the number of urban and rural population who appealed for orthopedic help makes accordingly 98,27% and 1,73%. Among the removable prosthetic appliances substituting of dental sets’ defects partial removable plate dentures with clasp fixation are used most frequently. According to our data it makes 62,18%. The main shortcomings of them is their location in the tissues which are little adjusted to perception of masticatory pressure. That is why with the help of clasps not only relative firmness of dentures is dehieved, but other tasks are performed from which the normal state of different elements of the prosthetic bed mucous membrane, the teeth and osteal tissue. The use of this or other system of clasps and other fixing devices depends on clinical situation, the influence of it on biomechanics of parodontium of the supporting teeth and compression of mucous membrane. As principle of choice of dentures fixation brings to the removal of the increased pressure on mucous membrane and osteal tissue of the prosthetic bed with simalteniasly strictly dosed over distribution of pressure on the parodontium of the supporting teeth we had performed the mathematic modelling of partial removable dentires coustructions with different fixing elements in eventual dental set defects.
Ключові слова: частковий знімний протез
опорний зуб
кламер
атачмен
математичне моделювання
частичный съемный протез
опорный зуб
кламмер
атачмен
математическое моделирование
partial removable denture
supporting tooth
clasp
attachmen
mathematical modeling
ISSN: УДК 616.314.-089.29-635-089.22
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2299
Розташовується у зібраннях:Авторефетати та дисертації
Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
The_influence_of_fixing_elements_of_partial .pdf454,64 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.