UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2305
Назва: Клінічна характеристика недеполяризуючих міорелаксантів як компоненту загальної анестезії при тривалих планових оперативних втручаннях
Інші назви: Клиническая характеристика недеполяризующих миорелаксантов как компонента общей анестезии при длительном плановом операционном вмешательстве
Clinical characteristics of nondepolarizing muscle relaxants as a component of general anesthesia during prolonged elective surgery
Автори: Шкурупій, Дмитро Анатолійович
Шкурупий, Дмитрий Анатольевич
Shkurupii, D. A.
Похилько, Валерій Іванович
Похилько, Валерий Иванович
Pokhilko, V. I.
Дата публікації: 2014
Видавець: Всеукраинская общественная организация Наукове товариство анатомiв, гiстологiв, ембрiологiв та топографоанатомiв Украiни
Бібліографічний опис: Шкурупій Д. А. Клінічна характеристика недеполяризуючих міорелаксантів як компоненту загальної анестезії при тривалих планових оперативних втручаннях / Д. А. Шкурупій, В. І.Похилько // Мир медицины и биологии. – 2014. – Т. 10. – №. 3 (45). – С. 101–104.
Короткий огляд (реферат): У статті наводиться порівняльна характеристика клінічних ефектів недеполяризуючих міорелаксантів – піпекуронию броміду і артракурію бесилату під час планових оперативних втручаннях. Наголошується, що піпекуронію бромід створює умови до формування інтраопераційної гіпотензії, а артракурія бесилат – до формування післяопераційної гіпотензії. У той же час, міорелаксація із застосуванням артракурія бесилату, порівняно із застосуванням піпекуронію броміду, створює комфортніші умови для інтубації трахеї, є більш керованіою по рівню релаксації і часу дії. ; В статье приводится сравнительная характеристика клинических эффектов недеполяризирующих миорелаксантов – пипекурония бромида и атракурия бесилата во время плановых оперативных вмешательствах. Отмечается, что пипекурония бромид создает условия к формированию интраоперационной гипотензии, а атракурия бесилат – к формированию послеопреационной гипотензии. В тоже время, миорелаксация с применением атракурия бесилата, в сравнении с применением пипекурония бромида, создает более комфортные условия для интубации трахеи, является более управляемой по уровню релаксации и времени действия. ; Іn the article is presented сomparative description of clinical effects of non-depolarizes muscle relaxants – pipecuronium bromide and atracurium besylate during the planned operative interferences. It is marked, that a pipecuronium bromide creates terms to forming of intraoperative hypotension, and atracurium besylate – to forming of postoperative hypotension. In same time, muscle relaxation with the use of atracurium besylate, by comparison to application of pipecuronium bromide, creates the terms of more comforts for tracheal intubation, is relaxation and time of action more guided on a level.
Ключові слова: хірургічні операції
недеполярізуючі міорелаксанти
хирургические операции
недеполяризирующие миорелаксанты
surgical operations
non-depolarizes muscle relaxants
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2305
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.