UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2445
Назва: Моделі індивідуальних лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги у дівчат-мезоцефалів в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників
Інші назви: Модели индивидуальных линейных размеров необходимых для построения корректной формы зубной дуги у девушек-мезоцефалов в зависимости от особенностей одонтометрических и кефалометрических показателей
Models of individual linear dimensions required for construction of correct form of dental arch in mesocephalic girls depending on the features of odontometric and cephalometric indices
Автори: Петрушанко, Тетяна Олексіївна
Гунас, Ігор Валерійович
Марченко, Алла Володимирівна
Петрушанко, Татьяна Алексеевна
Гунас, Игорь Валерьевич
Марченко, Алла Владимировна
Petrushanko, T. O.
Gunas, I. V.
Marchenko, A. V.
Дата публікації: 2017
Видавець: Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України», ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Полтавське відділення Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань
Бібліографічний опис: Петрушанко Т. О. Моделі індивідуальних лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги у дівчат-мезоцефалів в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників / Т. О. Петрушанко, І. В. Гунас, А. В. Марченко // Світ медицини та біології. – 2017. – № 3 (61). – С. 55–59.
Короткий огляд (реферат): В статті описані і проведено аналіз регресійних математичних моделей індивідуальних лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги у дівчат-мезоцефалів із ортогнатичним прикусом у залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників. Із 18 можливих лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги у дівчат-мезоцефалів з ортогнатичним прикусом в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників побудовані усі 18 достовірних моделей (коефіцієнт детермінації від 0,771 до 0,994). До побудованих моделей із коефіцієнтом детермінації більше 0,6 більш часто входять розміри зубів (61,2 %, з яких 21,4 % приходиться верхні різці, 10,2 % – на нижні різці, 7,1 % – на верхні ікла, 8,2 % – на нижні ікла, 3,1 % – на верхні малі кутні зуби, 10,2 % – на нижні малі кутні зуби, 1,0 % – на верхні перші велики кутні зуби), ніж кефалометричні показники (38,8 %). Серед розмірів верхніх і нижніх різців, іклів, малих та перших великих кутніх зубів до моделей найбільш часто входять наступні показники: мезіодистальні розміри коронки зубів (19,4 %, з яких 8,2 % на верхній щелепі); присінково-язикові розміри коронки зубів (11,2 %, з яких 6,1 % на верхній щелепі) та довжина зубів (11,2 %, з яких 5,1 % на верхній щелепі). Серед кефалометричних показників до моделей найбільш часто входять: вушний діаметр (5,1 %); середня ширина обличчя (3,1 %); ширина ротової щілини (3,1 %); відстань від аурикулярної точки до субназіон (3,1 %); В статье описаны и проведен анализ регрессионных математических моделей индивидуальных линейных размеров необходимых для построения корректной формы зубной дуги у девушек-мезоцефалов с ортогнатическим прикусом в зависимости от особенностей одонтометрических и кефалометрических показателей. Из 18 возможных линейных размеров необходимых для построения корректной формы зубной дуги у девушек-мезоцефалов с ортогнатическим прикусом в зависимости от особенностей одонтометрических и кефалометрических показателей построены все 18 достоверных моделей (коэффициент детерминации от 0,771 до 0,994). К построенным моделям с коэффициентом детерминации более 0,6 более часто входят размеры зубов (61,2%, из которых 21,4% приходится на верхние резцы, 10,2% - на нижние резцы, 7,1% - на верхние клыки, 8,2% - на нижние клыки, 3,1% - на верхние малые коренные зубы, 10,2% - на нижние малые коренные зубы, 1,0% - на верхние первые большие коренные зубы), чем кефалометрические показатели (38,8 %). Среди размеров верхних и нижних резцов, клыков, малых и первых больших коренных зубов в модели наиболее часто входят следующие показатели: мезиодистальные размеры коронки зубов (19,4%, из которых 8,2% на верхней челюсти), преддверно-языковые размеры коронки зубов (11,2%, из которых 6,1% на верхней челюсти) и длина зубов (11,2%, из которых 5,1% на верхней челюсти). Среди кефалометрических показателей в модели наиболее часто входят: ушной диаметр (5,1%); средняя ширина лица (3,1%); ширина ротовой щели (3,1%); расстояние от аурикулярных точки до субназион (3,1%); The article describes and analyzes the regression mathematical models of individual linear sizes necessary for the construction the correct form of the dental arch in mesocephalic-girls with orthognathic bite, depending on the features of odontometric and cephalometric indices. Of 18 possible linear sizes necessary for constructing the correct form of the dental arch in mesocephalic-girls with orthognathic bite, based on the odontometric and cephalometric characteristics, all 18 reliable models (determination coefficient from 0.771 to 0.994) were constructed. Constructed models with a determination coefficient more than 0.6 most often include the size of teeth (61.2%, of which 21.4% accounted for the upper incisors, 10.2% for the lower incisors, 7.1% for the upper canine, 8 , 2% - on the lower canine, 3.1% - on the upper small corner teeth, 10,2% - on the lower small corner teeth, 1,0% - on the upper first large angular teeth) than cephalometric indices (38,8 %) Among the sizes of the upper and lower incisors, canines, small and first large angular teeth, the most frequent indicators are the following: mesiodistal dimensions of the crown of the teeth (19.4%, of which 8.2% on the upper jaw); the vestibule-tongue size of the crown of the teeth (11.2%, of which 6.1% on the upper jaw) and the length of the teeth (11.2%, of which 5.1% on the upper jaw). Among the cephalometric indices models most often include: ear diameter (5,1%); average face width (3.1%); mouth width (3.1%); distance from auricular point to subnazion (3.1%)
Ключові слова: дівчата-мезоцефали з ортогнатичним прикусом
регресійний аналіз
одонтометричні і кефалометричні показники
коректна форма зубної дуги
девушки-мезоцефалы с ортогнатическим прикусом
регрессионный анализ
одонтометрические и кефалометрические показатели
корректная форма зубной дуги
mesocephalic-girls with orthognathic bite
regression analysis
odontometric and cephalometric characteristics
correct form of the dental arc
ISSN: 2079-8334
Е-2412-9348
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2445
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Models of individual linear dimensions .pdf181,96 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.