Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2485
Назва: Прогнозування ефективності противірусної терапії хронічного гепатиту C за даними багатоваріаційного аналізу
Інші назви: Прогнозирование эффективности противовирусной терапии хронического гепатита С по данным многовариационного анализа
Prediction of the efficacy of antiviral therapy of chronic hepatitis C based on the data of multivariate analysis
Автори: Телегін, Дмитро Євгенович
Козько, Володимир Миколайович
Дубинська, Галина Михайлівна
Телегин, Дмитрий Евгеньевич
Козько, Владимир Николаевич
Дубинская, Галина Михайловна
Telegin, D. E.
Kozko, V. M.
Dubynska, G.
Дата публікації: 2013
Видавець: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ»
Бібліографічний опис: Телегін Д. Є. Прогнозування ефективності противірусної терапії хронічного гепатиту C за даними багатоваріаційного аналізу / Д. Є. Телегін, В. М. Козько, Г. М. Дубинська // Сучасна гастроентерологія. ‒ 2013. ‒ № 4 (72). ‒ С. 44‒51.
Короткий огляд (реферат): Мета — оцінити прогностичне значення багатофакторного предиктора ефективності противірусної терапії хронічного гепатиту С, який визначають за стадією фіброзу та результатами вивчення поліморфізму окремих генів пацієнта. Матеріали та методи. Проведено ретроспективне дослідження пацієнтів, які отримували стандартну противірусну терапію з приводу хронічного гепатиту С, з визначенням поліморфізму генів інтерферону λ-3 (IL28B), інозит-трифосфатази (ITPA) та УДФ-глюкоронозилтрансферази (UGT1A1). Прогностичні фактори було поєднано з використанням логістичного регресивного аналізу. Результати. Поєднання п’яти найважливіших прогностичних чинників (генотип 2—3 вірусу гепатиту С, генотип IL28B, ФіброТест, АктіТест та вірусне навантаження) характеризувалося високим показником AUROC щодо стійкої вірусологічної відповіді. Предиктивне значення ФіброТесту залишалося значним також після визначення генотипу вірусу гепатиту С, поліморфізму IL28B та вірусного навантаження. Висновки. Урахування стадії фіброзу у поєднанні з результатами визначення генетичного поліморфізму гена IL28B є незалежним прогностичним чинником стійкої вірусологічної відповіді (SVR) у хворих на хронічний гепатит С. Поєднання п’яти біомаркерів може спростити прогнозування SVR на етапі планування терапії хронічного гепатиту С; Цель — оценить прогностическое значение многофакторного предиктора эффективности противовирусной терапии хронического гепатита С, определяемого по стадии фиброза и результатам изучения полиморфизма отдельных генов пациента. Материалы и методы. Ретроспективно исследовали пациентов, получавших стандартную противовирусную терапию по поводу хронического гепатита С, с определением полиморфизма генов интерферона –λ-3 (IL28B), инозин-трифосфатазы (ITPA) и УДФ-глюкоронозилтрансферазы (UGT1A1). Прогностические факторы были обобщены с использованием логистического регрессивного анализа. Результаты. Совокупность пяти наиболее важных прогностических факторов (генотип 2—3 вируса гепатита С, генотип IL28B, ФиброТест, АктиТест и вирусная нагрузка) имели высокие значения AUROC относительно устойчивого вирусологического ответа. Предиктивное значение ФиброТеста оставалось существенным после определения генотипа вируса гепатита С, полиморфизма IL28B и вирусной нагрузки. Выводы. Учет стадии фиброза вместе с результатами определения генетического полиморфизма гена IL28B является независимым прогностическим фактором устойчивого вирусологического ответа (SVR) у больных хроническим гепатитом С. Обобщение результатов определения пяти биомаркеров может упростить прогнозирование SVR на этапе планирования терапии хронического гепатита С; Objective – to assess the prognostic value of the multivariate predictor of the efficacy of antiviral therapy of chronic hepatitis C (CHC) defined on the fibrosis stage, and based on the results of the study of polymorphism of separate genes of a patient. Materials and methods. The retrospective investigation involved patients receiving standard antiviral therapy for the CHC, with determination of IL28B, ITPA, and UGT1A1 polymorphisms. The prognostic factors were combined using logistic regression analysis. Results. The combination of five factors (HCV genotype 2/3, IL28B genotype, FibroTest, ActiTest and viral load had high predictive value. FibroTest remained significant after assessment of the HCV genotype polymorphism IL28B, and viral load. Conclusions. The consideration of the fibrosis stage and IL28B genetic polymorphism are an independent predictor of the stable virological response (SVR) in CHC patients. The summarizing of the results of determination of five baseline biomarkers can simplify the baseline prediction of SVR on the stage of the planning of CHC therapy.
Ключові слова: хронічний гепатит С
лікування
прогноз
фіброз
однонуклеотидний поліморфізм IL28b
хронический гепатит С
лечение
прогноз
фиброз
однонуклеотидный полиморфизм IL28b
chronic hepatitis C
treatment
prediction
fibrosis
onenucleotide polymorphism IL28b
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2485
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
SGastro_2013_4_10 (1).pdf134,25 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.