UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2512
Назва: Спосіб прогнозування розвитку діабетичної ретинопатії за кристалографічними відмінностями сльози
Автори: Безкоровайна, Ірина Миколаївна
Наконечний, Денис Олександрович
Ткаченко, Максим Костянтинович
Дата публікації: 2017
Видавець: Укрмедпатентінформ
Бібліографічний опис: Пат. 118333 UA, МПК А 61 F9/00, G 01 N33/487. Спосіб прогнозування розвитку діабетичної ретинопатії за кристалографічними відмінностями сльози / Безкоровайна І. М., Наконечний Д. О., Ткаченко М. К.; заявник та патентовласник Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія». — u 2016 10330 ; заявл. 10.10.2016 ; опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15.
Короткий огляд (реферат): Запропонована корисна модель відноситься до галузі медицини, а саме до офтальмології. Щорічний приріст хворих з недіагностованим цукровим діабетом, автоматично збільшує кількість пацієнів з різними формами діабетичної ретинопатії та призводить до їх неконтрольованого прогресування. В більшості зарубіжних країн активно вивчаються неінвазивні способи та розповсюджені лабораторні методики, що базуються на вивченні біохімічного та імунологічного складу сльози при різних формах діабетичної ретинопатії. В Україні дослідження якісного складу сльози не набуло поширення, внаслідок вимог щодо їх проведення: потреба у значній кількості часу, дорогому обладнанні та реактивів. Тож, в даний час вітчизняними науковцями дуже активно вивчається альтернативна методика - нативна кристалографія сльози, яка є досить простою у застасуванні. Однак, проведений аналіз по патентних і науково-технічним джерелам інформації показав відсутність даних, щодо відмінностей кристалографічних ознак сльози відповідно до форм та прогнозу ризику прогресування діабетичної ретинопатії, отже запропонований спосіб їх визначення - не відомий. Інтенсивні дослідження цих питань та подальше впровадження результатів в клінічну практику має надзвичайний інтерес. В світі відомі такі способи прогнозування розвитку діабетичної ретинопатії: шляхом визначення в сльозі концентрації імуноглобуліну А [Пат. 2124727 RU, МПК G01N 33/53; A61F 9/00. Method for making prognosis of diabetic retinopathy development / Ehkardt V.F., Tarasova L.N., Teplova S.N., Alekhina T.V.; Заявник та патентовласник: Ural State Advanced Training Institute for Doctors (RU); Заявл. 1996 р. Опубл. 10.01.1999 р.]; шляхом дослідження індукованої хемолюмінесценції сльози і світлової чутливості макули за допомогою фотострес-тесту [Пат. 2292549 RU, МПК G01N33/487. Способ прогнозирования клинической манифестации 2 диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом ІІ типа / Сорокин Е.Л., Пшеничников М.В.; Заявник та патентовласник: Федеральное государственное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (RU) №2005124526/15; Заявл. 02.08.2005; Опубл. 27.01.2007]. Найбільш близьким за сукупністю ознак та технічним виконанням є спосіб виявлення діабетичного макулярного набряку у хворих на цукровий діабет 2 типу за кристалографічними ознаками сльози. Згідно даних авторів, в білковій зоні фації сльози спостерігається феномен кристалізації в 99% випадків. При наявності кристалів в аморфній зоні кристалограм в 80% випадків визначається набряк в макулярній ділянці (за данними ОКТ) і більш ніж в 97% випадків виявляються порушення нормальної архітектоніки макулярної зони, а саме згладження фовеолярної ямки (ФЦ-коеф. > 0,82), що розцінюється, як початок розвитку макулярного набряку. [Костровская Е. О., Снитко А. М., Завгородняя Н. Г. – Кристаллография слезы в диагностике диабетического макулярного отека., Патология №3, том 7(2010), С. 81-82]. До основних недоліків вищеперерахованих методик слід віднести: 1) відсутність специфічних критеріїв, які відповідають морфологічним змінам сітківки на різних стадіях прогресування діабетичної ретинопатії; 2) складність реалізації більшості методик в рутинній клінічній практиці внаслідок вимог щодо їх проведення; 3) використання специфічних ознак кристалоутворення сльози лише для діабетичного макулярного набряку у хворих на цукровий діабет 2 типу. В основу корисної моделі поставлено завдання удосконалити та доповнити уже наявні способи встановлення та прогнозування розвитку форми діабетичної ретинопатії для впровадження у клінічну практику. Задача вирішується шляхом створення способу для прогнозування розвитку діабетичної ретинопатії специфічними ознаками кристалоутворення фації сльози, який відрізняється тим, що широка проміжна зона та дрібні точкові вкраплення в аморфній та у проміжній зоні фації сльози характерні для непроліферативної форми діабетичної 3 ретинопатії; патологічне кристалоутворення в аморфній зоні фації сльози з переважанням кристалів великих розмірів та широка проміжна зона характерні для препроліферативної форми діабетичної ретинопатії; підвищення щільності розташування кристалів та поодинокі кристали бурого кольору в центральній зоні фації сльози характерні для проліферативної форми діабетичної ретинопатії; наявність кристалів солей неправильної форми з невпорядкованим розташуванням та відсутністю галуження основного стовбура 3-го й 2-го порядку в центральній зоні фації сльози характерно для розвитку стадій діабетичної ретинопатії, що свідчить про подальше збільшення тяжкості непроліферативної форми діабетичної ретинопатії та є ризиком розвитку проліферативних змін на сітківці. Приклад використання: в офтальмологічному відділенні Полтавської обласної клінічної лікарні ім. Скліфосовського, проведено кристалографічне дослідження сльози у 47 хворих з різними формами діабетичної ретинопатії. Так, у пацієнтів з непроліферативною формою діабетичної ретинопатії прямий кореляцій зв’язок спостерігався у 82% пацієнтів, а у хворих на препроліферативну та проліферативну форми ДРП у 73% та 93% випадків відповідно. За допомогою запропонованого способу прогнозування розвитку діабетичної ретинопатії, обстежено 17 пацієнтів з непроліферативною формою, у 11 з них спрогнозована можливість переходу в проліферативну стадію. Через 2 роки у 8 пацієнтів (73%) настала проліферативна стадія діабетичної ретинопатії. Позитивним ефектом даного способу є: 1) наявність специфічних ознак, які відповідають морфологічним змінам сітківки на різних стадіях діабетичної ретинопатії та можливість прогнозування ризику переходу непроліферативної стадії діабетичної ретинопатії в проліферативну; 2) доступність, простота у використанні та неінвазивний характер методу.
metadata.dc.description.sponsorship: Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2512
Розташовується у зібраннях:Інтелектуальна власність
Патенти

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
sposib_prognozuvannya.pdf321,53 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.