UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2616
Назва: Структурна організація піднижньощелепної залози щурів після введення адреналіну і ацетилхоліну
Інші назви: Структурная организация поднижнечелюстной железі кріс после введения адреналина и ацетилхолина
Structural organization of rat submandibular gland introduction of adrenalin and acetylcholine
Автори: Єрошенко, Галина Анатоліївна
Ерошенко, Галина Анатольевна
Yeroshenko, G. А.
Костиленко, Юрій Петрович
Костиленко, Юрий Петрович
Kostilenko, Yu. P.
Шепітько, Володимир Іванович
Шепитько, Владимир Иванович
Shepit'ko, V. I.
Лисаченко, Ольга Дмитрівна
Лисаченко, Ольга Дмитриевна
Lysachenko, O. D.
Дата публікації: 2008
Видавець: Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського
Бібліографічний опис: Структурна організація піднижньощелепної залози щурів після введення адреналіну і ацетилхоліну / Г. А. Єрошенко, Ю. П. Костиленко, В. І. Шепітько, О. Д. Лисаченко // Вісник наукових досліджень. – 2008. – № 3. – С. 58–60.
Короткий огляд (реферат): Вивчені особливості структури піднижньощелепних залоз щурів на введення адреналіну і ацетилхоліну. Визначено, що посилення секретоутворення визначається в кінцевих відділах при введенні адреналіну і ацетилхоліну. Виведення секреторних продуктів в просвіти залозистих трубок активно відбувається при адреналіновій стимуляції. Після введення ацетилхоліну процеси екструзії секреторних гранул пригнічуються. З боку посмугованих і гранулярних проток піднижньощелепних залоз щурів спостерігається помітна реакція на стимуляцію. Введення адреналіну призводить до активації процесу виведення секреторних гранул в просвіти проток, проявляється в підвищенні оптичної щільності цитоплазми і переміщенням секреторних гранул до апікальних відділів клітин, і посилення трансепітеліального транспорту через розширені міжклітинні щілини між протоковими гландулоцитами. Вплив ацетилхоліну призводить до злиття секреторних гранул в межах клітин, змін Х - оптичних властивостей, але морфологічних ознак секреції не виявляється; Изучены особенности структуры поднижнечелюстных желез крыс на введение адреналина и ацетилхолина. Установлено, что усиление секретообразования определяется в конечных отделах при введении адреналина и ацетилхолина. Выведение секреторных продуктов в просветы железистых трубок активно происходит при адреналиновой стимуляции. После введения ацетилхолина процессы экструзии секреторных гранул подавляются. Со стороны полосатых и гранулярных протоков поднижнечелюстных желез крыс наблюдается заметная реакция на стимуляцию. Введение адреналина приводит к активации процесса выведения секреторных гранул в просветы протоков, проявляется в повышении оптической плотности цитоплазмы и перемещением секреторных гранул к апикальным отделам клеток, и усилению трансэпителиального транспорта через расширенные межклеточные щели между протоковыми гландулоцитами. Влияние ацетилхолина приводит к слиянию секреторных гранул в пределах клеток, изменений Х - оптических свойств, но морфологических признаков секреции не определяется; The features of structure of поднижнечелюстных glands of rats are studied on introduction of adrenalin and Acetylcholinum. It is set that strengthening of секретообразования is determined in eventual departments at introduction of adrenalin and Acetylcholinum. The leadingout of secretory foods in the road clearances of ferrous tubes actively takes place at adrenalin stimulation. After introduction of Acetylcholinum the processes of extrusion of secretory granules are repressed. From the side of the striped and granular channels of поднижнечелюстных glands of rats there is a noticeable reaction on stimulation. Introduction of adrenalin results in activating of process of leadingout of secretory granules in the road clearances of channels, shows up in the increase of absorbancy of cytoplasm and moving of secretory granules to the апикальным departments of cages, and strengthening of трансэпителиального transport through the extended intercellular cracks between procurrent гландулоцитами. Influence of Acetylcholinum results in confluence of secretory granules within the limits of cages, changes of Х - optical properties, but morphological signs of secretion do not appear.
Ключові слова: піднижньощелепна залоза
адреналін
ацетилхолін
щури
поднижнечелюстная желез
адреналин
ацетилхолин
крысы
submandibular gland
adrenalin
acetylcholine
rats
ISSN: 2415-8798 (Online)
1681-276X (Print)
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2616
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2008_EKShL.pdf464,19 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.