UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2691
Назва: Діагностична цінність фазових портретів ЕКГ в практиці сімейного лікаря
Інші назви: Диагностическая ценность фазовых портретов ЭКГ в практике семейного врача
The diagnostic value of phase-spaced ECG portraits in family doctor practice
Автори: Катеренчук, Олександр Іванович
Катеренчук, Александр Иванович
Katerenchuk, O.
Дата публікації: 21-лип-2017
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика»
Бібліографічний опис: Катеренчук О. І. Діагностична цінність фазових портретів ЕКГ в практиці сімейного лікаря / О. І. Катеренчук // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2017. – № 6 (46). – С. 19–23.
Короткий огляд (реферат): В статті представлено сучасні дані щодо можливостей використання методу аналізу фазових портретів ЕКГ в практиці сімейного лікаря. Висвітлено загальні принципи інтерпретації графічного відображення ЕКГ у фазовому просторі. Розглянуто діагностичне значення кількісних показників фазового аналізу: індекс βТ, коефіцієнт симетричності хвилі Т та стандартне квадратичне відхилення хвилі Т. Подано власні приклади використання фазаграфії на первинній ланці надання медичної допомоги. Обговорено перспективи та обмеження розвитку даної методики в майбутньому; В статье представлены современные данные о возможностях использования метода анализа фазовых портретов ЭКГ в практике семейного врача. Освещены общие принципы интерпретации графического отображения ЭКГ в фазовом пространстве. Рассмотрено диагностическое значение количественных показателей фазового анализа: индекс βТ, коэффициент симметричности волны Т и стандартное ква¬дратическое отклонение волны Т. Представлены собственные примеры использования фазаграфии на первичном звене оказания медицинской помощи. Обсуждены перспективы и ограничения использова¬ния данной методики в будущем; The article describes novel data about possibilities of usage of phase-portraits ECG method in family doctorʼs practice. The general principles of phase-space ECG visualization were estimated. The diagnostic role of quantitative parameters of phase-analysis: βТ-index, coefficient of T-wave symmetry, standard deviation of coefficient of T-wave symmetry were examined. Clinical cases of fazagraphy application in primary medical care are presented in the article. Perspectives and limitations of development of this method in future are discussed.
Ключові слова: електрокардіографія
фазаграфія
реполяризація міокарда
індекс βТ
симетричність хвилі Т
электрокардиография
фазаграфия
реполяризация миокарда
симметричность волны Т
fazagraphy
electrocardiography
myocardial repolarization
βТ-index
T-wave symmetry
ISSN: (Print): 2304-5809
(Online): 2313-2167
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2691
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Diahnostychna_tsinnist_fazovykh_portretiv_EKG_praktytsi_simeinoho_likaria.pdf695,13 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.