Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/274
Назва: Регресійні моделі індивідуальних лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги в юнаків-мезоцефалів в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників
Інші назви: Регрессионные модели индивидуальных линейных размеров необходимых для построения корректной формы зубной дуги у юношей мезоцефалов в зависимости от особенностей одонтометрических и кефалометрических показателей
Regression model of individual linear dimensions needed to build the correct form of the dental arch in a young mesocephals depending on the characteristics of odontometric and cephalometric indicators
Автори: Марченко, Алла Володимирівна
Гунас, Ігор Валерійович
Петрушанко, Тетяна Олексіївна
Марченко, Алла Владимировна
Гунас, Игорь Валерьевич
Петрушанко, Татьяна Алексеевна
Маrchenko, А. V.
Gunas, I.
Petrushanko, T. O.
Ключові слова: юнаки з ортогнатичним прикусом
регресійний аналіз
одонтометричні і кефалометричні показники
краніотип
побудова коректної форми зубної дуги
юноши с ортогнатическим прикусом
регрессионный анализ
одонтометрические и кефалометрические показатели
краниотип
построение корректной формы зубной дуги
boys with orthognathic bite
regression analysis
odontometric and cephalometric indicators of craniotype
building a correct form of the dental arch
Дата публікації: 2017
Видавець: Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України», ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Полтавське відділення Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань
Бібліографічний опис: Марченко А. В. Регресійні моделі індивідуальних лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги в юнаків-мезоцефалів в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників / А. В. Марченко, І. В. Гунас, Т. О. Петрушанко // Світ медицини та біології. – 2017. – № 2 (60). – С. 83–88.
Короткий огляд (реферат): В статті описані математичні моделі індивідуальних лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників. Із 18 можливих лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги в юнаків-мезоцефалів з ортогнатичним прикусом в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників побудовано 17 достовірних моделей з коефіцієнтом детермінації від 0,806 до 0,980. До побудованих моделей із коефіцієнтом детермінації більше 0,6 більш часто входять розміри зубів (56,3 %, з яких 10,3 % приходиться верхні різці, 10,3 % – на нижні різці, 4,6 % – на верхні ікла, 8,0 % – на нижні ікла, 8,0 % – на верхні малі кутні зуби, 13,8 % – на нижні малі кутні зуби, 1,1 % – на верхні перші велики кутні зуби), ніж кефалометричні показники (43,7 %). Серед розмірів верхніх і нижніх різців, іклів, малих та перших великих кутніх зубів до моделей найбільш часто входять наступні показники: мезіодистальні розміри коронки зубів (13,8 %, з яких 5,7 % на верхній щелепі); довжина зубів (10,3 %, з яких 3,4 % на верхній щелепі); присінково-язикові розміри (9,2 %, з яких 3,4 % на верхній щелепі) та ширина дентинно-емалевої межі у мезіодистальному напрямку (9,2 %, з яких 4,6 % на верхній щелепі). Серед кефалометричних показників до моделей найбільш часто входять: середня ширина обличчя (5,7 %); міжочноямкова ширина (5,7 %); відстань між назіон та простион (3,4 %); В статье описаны математические модели индивидуальных линейных размеров необходимых для построения корректной формы зубной дуги в зависимости от особенностей одонтометрических и кефалометрических показателей. Из 18 возможных линейных размеров необходимых для построения корректной формы зубной дуги у юношей-мезоцефалов с ортогнатическом прикусом в зависимости от особенностей одонтометрических и кефалометрических показателей построено 17 достоверных моделей с коэффициентом детерминации от 0,806 до 0,980. К построенным моделям с коэффициентом детерминации более 0,6 более часто входят размеры зубов (56,3%, из которых 10,3% приходится верхние резцы, 10,3% - на нижние резцы, 4,6% - на верхние клыки, 8 0% - на нижние клыки, 8,0% - на верхние малые коренные зубы, 13,8% - на нижние малые коренные зубы, 1,1% - на верхние первые большие коренные зубы), чем кефалометрични показатели (43,7 %). Среди размеров верхних и нижних резцов, клыков, малых и первых больших коренных зубов к моделям наиболее часто входят следующие показатели: мезиодистальные размеры коронки зубов (13,8%, из которых 5,7% на верхней челюсти) длина зубов (10,3%, из которых 3,4% на верхней челюсти) преддверно-языковые размеры (9,2%, из которых 3,4% на верхней челюсти) и ширина дентинно-эмалевой границы в мезиодистальном направлении (9,2%, из которых 4,6% на верхней челюсти). Среди кефалометрических показателей к моделям наиболее часто входят: средняя ширина лица (5,7%); межгазничноямковая ширина (5,7%); расстояние между назион и простион (3,4%); The article describe mathematical regression model of individual linear dimensions needed to build the correct form of the dental arch depending on the characteristics of odontometric and cephalometric indicators. Of the 18 possible linear dimensions needed to build the correct form of the dental arch in adolescent mesocephals with orthognathic bite depending on the characteristics of odontometric and cephalometric indicators built 17 reliable models with the determination coefficient from 0.806 to 0.980. Constructed models with a coefficient of determination more often than 0.6 most often include the size of the teeth (56.3%, of which 10.3% accounted on upper incisors, 10.3% - on lower incisors, 4.6% - on upper canines, 8 0% - on lower canines, 8.0% - on small upper molars, 13.8% - on lower small molars, 1.1% - on upper first big molars) than cephalometric indicators (43.7 %). Among the dimensions of the upper and lower incisors, canines, small and first large molar teeth models most commonly includes the following indicators: mesio-distal sizes of crowns of teeth (13.8%, of which 5.7% in the upper jaw); length of teeth (10.3%, of which 3.4% in the upper jaw); vestibular-tongue dimensions (9.2%, of which 3.4% in the upper jaw) and width dentin-enamel verge on mesiodistal direction (9.2%, of which 4.6% in the upper jaw). Among cephalometric performance models most often include: average width of the face (5.7%); inter-orbital width (5.7%); distance between nasion and prostion (3.4%).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/274
ISSN: 2079-8334
2412-9348
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Regression_model .pdf304,37 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.