UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2750
Назва: Metabolic changes in oral cavity organs under hypoacidity
Інші назви: Метаболічні зміни органів порожнини рота при гіпоацидітеті
Метаболические изменения в органах полости рта при гипоацидитете
Автори: Непорада, Каріне Степанівна
Манько, Анна Миколаївна
Сухомлин, Андрій Анатолійович
Непорада, Каринэ Степановна
Манько, Анна Николаевна
Сухомлин, Андрей Анатольевич
Neporada, K. S.
Manko, A. M.
Sukhomlyn, A. A.
Дата публікації: 2014
Видавець: Mohammed V. University, Rabat, Morocco.
Бібліографічний опис: Neporada K. S. Metabolic changes in oral cavity organs under hypoacidity / K. S. Neporada, A. M. Manko, A. A. Sukhomlyn // 7th International Congress of Pathophysiology Faculty of Sciences, University Mohammed V.,Rabat, Morocco, 4-7 September, 2014. – Rabat, 2014. – Р. 122–123.
Короткий огляд (реферат): Recently many studies are conducted to identify the link between long-term proton pump inhibitors application and the development of metabolic disorders in the oral cavity organs. It is known that long-term reduction of gastric secretion leads to hypergastrinemia because of hypoacidity (Olbe L., 1989) and the development of metabolic disorders in the organs of the digestive tract. Experiments were carried out on 42 white rats-male, weight of 180 - 250g. Animals for 28 days received omeprazole (14 mg/kg of body weight, intraperitoneally). Development of hypergastrinemia was verified by the content of gastrin in the blood plasma of rats (59,0 ± 35,5 pg/ml, compared with experimental rats that were treated for 28 days by omeprazole only - 170,7 ± 90,7 pg/ml). In the homogenate of soft periodontal tissues and salivary glands of rats we determined the content of oxidative-modified proteins (OMP) (E.E. Dubinin, 2008). For the investigation of NO-ergic system in periodontal tissue and salivary glands under omeprazole-induced hypergastrinemia total activity of NO-synthase and the content of NO2- (which is the stable product of nitric oxide metabolism) (J.M. Hevel, 1991) were determined. In the soft periodontal tissues and salivary glands were shown the significant elevation of OMP (in soft periodontal tissues - 3.6 times (p<0.05), and in the tissues of the salivary glands - 1.3 times (p<0.05) relatively) compared to control rats. Omeprazole-induced hypergastrinemia caused decrease 1.2 times (p<0.05) NO-synthase activity in the periodontal soft tissues and enhancing of NO- synthase 1.45 times (p<0.05) in the tissues of the salivary glands. So, long-term application of proton pump inhibitors leads to the development of hypoacidity and as a consequence to the development of metabolic changes in the oral cavity tissues: to the development of oxidative stress and disbalance of NO-ergic system in soft periodontal tissue and salivary glands; Останнім часом проводиться багато досліджень, спрямованих на виявлення зв'язку між тривалим застосуванням інгібіторів протонної помпи та розвитком порушення обміну речовин в органах порожнини рота. Відомо, що тривале зниження шлункової секреції призводить до гіпергастринемії через гіпоацидність (Olbe L., 1989) та розвитку метаболічних розладів у органах травного тракту. Експерименти проводились на 42 білих щурах-самцях, вага 180 - 250г. Тварини протягом 28 днів отримували омепразол (14 мг / кг маси тіла, внутрішньоочеревинно). Розвиток гіпергастринемії підтверджувався вмістом гастрину в плазмі крові щурів (59,0 ± 35,5 пг / мл у порівнянні з експериментальними щурами, які отримували протягом 28 днів тільки омепразол - 170,7 ± 90,7 пг / мл). У гомогенаті м'яких тканин пародонта та слинних залоз щурів ми визначали вміст окисно-модифікованих білків (ОМБ) (Е.Е. Дубінін, 2008). Для дослідження NO-ергічної системи в тканинах пародонту та слинних залозах під дією омепразол-індукованої гіпергастринімії визначали загальну активність NO-синтази та вміст NO2- (що є стабільним продуктом обміну метаболітів оксиду азоту) (J.M. Hevel, 1991). У м'яких тканинах пародонту і слинних залозах було виявлено значне підвищення ОМБ (у м'яких тканинах пародонту - в 3,6 рази (р <0,05), а в тканинах слинних залоз - в 1,3 рази (р <0,05) порівняно з контролем. Омепразол-індукована гіпергастринемія спричиняє зниження активності NO-синтази в м'яких тканинах пародонта в 1,2 рази (p <0,05) та збільшення NO-синтази в 1,45 рази (p <0,05) у тканинах слинних залоз. Таким чином, довготривале застосування інгібіторів протонної помпи призводить до розвитку гіпоацидності і, як наслідок, до розвитку метаболічних змін в тканинах порожнини рота: до розвитку окислювального стресу та дисбалансу NO-ергічної системи в м'яких тканинах пародонта і слинних залозах; В последнее время проводится много исследований, направленных на выявление связи между длительным применением ингибиторов протонной помпы и развитием нарушения обмена веществ в органах полости рта. Известно, что длительное снижение желудочной секреции приводит к гипергастринемии через гипоациднисть (Olbe L., 1989) и развитию метаболических расстройств в органах пищеварительного тракта. Эксперименты проводились на 42 белых крысах-самцах, вес 180 - 250г. Животные в течение 28 дней получали омепразол (14 мг / кг массы тела, внутрибрюшинно). Развитие гипергастринемии подтверждался содержанием гастрина в плазме крови крыс (59,0 ± 35,5 пг / мл по сравнению с экспериментальными крысами, которые получали в течение 28 дней только омепразол - 170,7 ± 90,7 пг / мл). В гомогенате мягких тканей пародонта и слюнных желез крыс мы определяли содержание окислительно-модифицированных белков (ОМБ) (Е.Е. Дубинин, 2008). Для исследования NO-эргической системы в тканях пародонта и слюнных железах под действием омепразол-индуцированной гипергастринимии определяли общую активность NO-синтазы и содержание NO2- (что является стабильным продуктом обмена метаболитов оксида азота) (J.M. Hevel, 1991). В мягких тканях пародонта и слюнных железах было обнаружено значительное повышение ОМБ (в мягких тканях пародонта - в 3,6 раза (р <0,05), а в тканях слюнных желез - в 1,3 раза (р <0 , 05) по сравнению с контролем. Омепразол-индуцированная гипергастринемия приводит к снижению активности NO-синтазы в мягких тканях пародонта в 1,2 раза (p <0,05) и увеличение NO-синтазы в 1,45 раза (p <0, 05) в тканях слюнных желез. Таким образом, длительное применение ингибиторов протонной помпы приводит к развитию гипоацидности и, как следствие, к развитию метаболических изменений в тканях полости рта: к развитию окислительного стресса и дисбаланса NO-эргической системы в мягких тканях пародонта и слюнных железах.
Ключові слова: слинні залози
пародонт
гіпергастринемія
слюнные железы
пародонт
гипергастринемия
salivary glands
periodontium
hypergastrinemia
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2750
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
7Congres_PatFis_2014.pdf78,33 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.